Портфоліо з теми "Музика, що застигла в камені"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Музика, що застигла в камені

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Образотворче мистецтво

Навчальні цілі

Ознайомити учнів з історією розвитку архітектури, стильовими особливостями архітектурних творінь різних народів у різні історичні епохи. Дати учням відчуття архітектурного образу.

Вік учнів, клас

12 років. 7 клас

Стислий опис проекту

Учні 7-го класу, вивчаючи тему «Об’ємно-просторова форма. Архітектура і місто.» проведуть дослідження з питань історії розвитку архітектури та стильових особливостей архітектурних творінь різних народів у різні історичні часи. Результати досліджень будуть представлені у підготовлених презентаціях ‘Архітектура минулого та фантазія сучасних архітекторів»

Повний План вивчення теми

Навчальні цілі

Учень розпізнає архітектурні стилі; спостерігає об’ємну форму в інтер’єрі та у відкритому просторі; порівнює гармонійний та дисгармонійний взаємозв’язок архітектури з довкіллям; характеризує види архітектурних споруд (культові,житлові. громадські); наводить приклади визначних архітектурних споруд світу; аналізує свої почуття,власне бачення художніх творів; свідомо користується художніми матеріалами для виконання творчої роботи

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Перед першим заняттям учитель демонструє учням публікацію про метод проектів та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форми 3-Х-Д або організаційні діаграми. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. У процесі роботи учні використовують Контрольний список дослідження та блоги для проведення самооцінювання. Крім того, учитель знайомить учнів із формою «Я – розумію» та записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналу спостережень. В процесі роботи над проектом учні працюють із формою «Я - розумію та записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналів спостережень. Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання публікації, презентації (продукту). Учні працюють із формою «Я– розумію» та записують свої результати до Журналів спостережень за рахунок чого проводиться само оцінювання роботи над проектом. Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно, або у блозі проекту. З метою оцінювання результатів дослідження, блогу та підсумкової презентації та підсумкової публікації використовуються відповідні форми оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника. З метою визначення само спрямування учнів використовується відповідний контрольний список Учні використовують самооцінювання журналів досліджень для того, щоб визначити чи правильно вони ведуть ці журнали і що необхідно до них додати.

Діяльність учнів та вчителя

Під час вивчення теми учні проводять дослідження за темами: • Архітектура як вид мистецтва. Види архітектури. • Як змінювались уподобання архітекторів у різні часи? • Фантазії сучасних архітекторів. • Калейдоскоп архітектурних споруд Виконання творчої роботи «Будинок моєї мрії» (ескіз)

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Фах, навчальний предмет

Навчальний заклад

Місто\село, район, область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Тренери