Портфоліо з теми "Математичні моделі навколо нас"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

"Поняття математичного моделювання"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Алгебра,геометрія,фізика,інформатика

Вік учнів, клас

15-16 років,9 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект вимагає знання з теми: «Математичне моделювання». Формує знання учнів про математичне моделювання, про побудову математичних моделей до прикладних задач, виробить вміння їх розв’язувати ,розвиває мислення, увагу, інформаційні компетенції, необхідні у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності

План вивчення теми (вставити файл)

план вивчення теми

презентація вчителя

таблиця ЗХД

презентація учня

буклет

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається впродовж всієї роботи над проектом. Щоб визначити навчальні потреби учнів,а також встановити навчальні цілі проводиться діагностика навчальних потреб учнів за Таблиця ЗХД. Визначення попередніх знань з теми проводиться за допомогою Опитувальника. Під час роботи учнів над проектом використовують такі методи оцінювання,як вчительська консультація і спостереження за роботою груп. Впродовж роботи над проектом кожна група здійснює самооцінку роботи за Критеріями оцінювання роботи в група. По завершенні проекту учні виконують практичну роботу на виявлення рівня знань,умінь,навичок здобутих ними у процесі роботи над темою. Учнівські роботи у вигляді інформаційних бюлетенів,презентацій оцінюються за Контрольним списком для оцінювання. Завершує оцінювання роботи над проектом рефлексія,яку учні проводять за Карткою самооцінки.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Діяльність вчителя - Обговорює з учнями питання за темою проекту(стартова презентація) - Проводить тестування за таблицею ЗХД та діагностику фактичного знання теми,за результатами яких об’єднує учнів у групи - Обговорює з кожною групою учнів цілі та план проведення досліджень - Готує список довідкової літератури та посилань на освітні сайти - Формує критерії оцінювання роботи учнів

Діяльність учнів - Учні об’єднуються в групи «Дослідники», «Аналітики», «Практики», за результатами тестування та діагностики рівня знань,яку проводить учитель на початку роботи над проектом. - Кожна група обдумує план проведення досліджень, обирає дослідницькі методи і форми представлення результатів. - Група«Дослідники» проводить дослідження щодо питання виникнення математичного моделювання,що таке модель,які задачі називають прикладними, основні етапи у процесі математичного моделювання. - Група «Аналітики» розглядає в чому полягає зв'язок математики з іншими науками та з життям, як реальні процеси представити у вигляді математичних моделей. - Група«Практики» розв’язує прикладні задачі запропоновані вчителем із різних галузей,а також за допомогою зібраної інформації переконує учнів,що математичне моделювання застосовують в багатьох галузях,розробляють рекомендації щодо розв’язування прикладних задач - Групи оформлюють результати досліджень у вигляді інформаційного бюлетеня,презентацій - Учні оцінюють роботу групи над проектом. - Проводять рефлексію через роздуми про те, що вдалося і не вдалося зробити в даному проекті,чому вони навчилися.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Сердюк Тетяна Борисівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики. Математика,алгебра,геометрія

Навчальний заклад

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 ВМР"

Місто\село, район, область

м. Вінниця

Контактні дані

kuba19600905@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

13.06.13-21.06.13

Місце проведення тренінгу

зш№35

=Тренери

Стромило Іван Миколайович