Портфоліо з теми "Ліс врятує світ?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Ліс врятує світ?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

екологія, інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ, на котру відводиться 64 години. Тематика проекту перекликається з екологією та інформатикою.

Вік учнів, клас

5 клас,11-12 років

Стислий опис проекту

Проект передбачає застосування знань, отриманих з математики у 5 класі на уроці з теми площа прямокутника та площа квадрата. Застосовуються знання з теми, пошук інформації з різноманітних джерел, математичні розрахунки. Продуктом діяльності учнів буде розрахунок кількості гектар вирубаного лісу для того, щоб надрукувати підручники з математики для учнів 5 класу нашого району, а також учням буде запропоновано посадити на пришкільній ділянці кількість дерев, яка відповідає площі паперу усіх не повернутих за останні 5 років підручників до бібліотеки нашої школи

Повний План вивчення теми

план вивчення теми
план впровадження

Навчальні цілі

Навчальні цілі

- формул на знаходження площі прямокутника, 
- перекладу одиниць виміру, 
-  навички збирання даних, 

Навички 21 століття. Наприкінці проекту учень навчиться :

- розподіляти час на свою працю, на виконання того чи іншого завдання,
- працювати в групах,
- відповідальності за результати спільної роботи.

Опис оцінювання

Система оцінювання роботи в групах 1. Допомога учня у постановці теми та цілей проекта 2. Толерантне відношення до учнів зі своєї та іншої групи 3. Справедливий розподіл обов’язків між членами групи 4. Вміння працювати в групі 5. Своєчасне виконання завдання 6. Відповідальне відношення до проекту 7. Володіння математичними знаннями та вміння застосовувати їх на практиці

Методи оцінювання a. Розв’язування задач b. Само - та взаэмооцінювання c. Самостійна робота d. Консультації Інструментарій оцінювання 1. Тести 2. списки запитань для самоконтролю 3. опитувальники

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

На початку уроку учні працюють з презентацією вчителя,схемою ЗХД. Розподіляються по групах та отримують завдання, над котрим будуть працювати впродовж усього проекту. Відповідають на запитання вчителя. Впродовж проекту кожен виконує свої обов’язки, знайомиться зі схемами оцінювання групової роботи, схемою оцінювання презентації Форму для оцінювання презентації. Консультується з учителем, щоб скерогувувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого праосування у навчанні. Проводять разом з вчителем самоаналіз та взаємоаналіз. Проводять дослідження, розрахунки, аналізують отримані результати. Оформлюють учнівські роботи. Наприкінці проекту групою оформлюють кінцевий результат у вигляді презентації. Чіткий послідовний опис діяльності учнів в ході вивчення теми та реалізації проектів – обсяг та послідовність вправ і пояснення того, як учні задіяні у плануванні власного навчання На початку уроку учитель демонструє презентацію,яка містить тему, при цьому вчитель спирався на схему розробки навчальної теми http://educate.intel.com/ua/assessingprojects , ключове та тематичні питання ключові запитання.doc, фото зрубаного лісу http://images.yandex.ua, з метою заохотити учнів до проекту. Також, за домогою схеми ЗХД З-Х_Д.doc, вчитель дізнається про питання, на які учень хоче отримати відповіді та про знання учнів, стосовно тематиці даного проект. Ставить провідні питання з підказками. Розподіляє учнів на групи (1 група: учні низького та достатнього рівня, 2 група: учні достатнього та високого рівня). Кожна група отримує питання, над котрими буде працювати впродовж усього тижня. Обговорюється мета проекту, та форма представлення результату досліджень. Значущість досліджень для суспільства та світі. Клас буде об’єднано на 2 групи по 10 учнів у кожній (учні низького і середнього рівня – 1 група, учні достатнього та високого рівня – 2 група) Перший, другий день тижня Одній групі буде запропоновано: 1. перерахувати кількість дерев на пришкільній ділянці, 2. знайти засобами інтернет, яку площу лісу треба зрубити для того, щоб отримати 1 м² паперу. 3. дізнатися у бібліотеці дані, щодо кількості утрачених підручників учнями, за останні 5 років. 4. підрахувати загальну кількість сторінок втрачених підручників 5. виписати розміри сторінок втрачених підручників, та їх кількість

         Третій, четвертий день тижня

Другій групі буде запропоновано 1.Обчислить площу однієї сторінки підручника з математики, та кожного з втрачених підручників. 2. Знайти загальну площу усіх аркущів підручників з математики 5 класу по району 3. Враховуючи дані бібліотеки, отримані першою групою, знайти площу листів усіх втрачених підручників. 4. Перевести одиниці виміру із см² у м². 5. Обчислити кількість дерев, яку необхідно висадити на пришкільній ділянці

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Пілпані Юлія Юріївна

Фах, навчальний предмет

Вчитель з інформатики та математики

Навчальний заклад

Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 49

Місто\село, район, область

Донецьк, Калінінський район

Контактні дані

julietdon18@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.12 – 16.06.12

Місце проведення тренінгу

ОблІППО

Тренери

Герман А.Ю.