Портфоліо з теми "Людина в середньовіччі"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Людина в Середньовіччі

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Всесвітня історія

Навчальні цілі

Мають отримати цілісне знання про життя людей в Середньовіччі, Працюють з мережою інтернет, працюють в команді, обмінюються інформацією, створюють презентації, інформаційні бюлетені.

Вік учнів, клас

13 років

Стислий опис проекту

Діти працюють над питанням Як минуле впливає на майбутнє?

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Мають отримати цілісне знання про життя людей в Середньовіччі, Працюють з мережою інтернет, працюють в команді, обмінюються інформацією, створюють презентації, інформаційні бюлетені.

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Перед першим заняттям учитель демонструє учням публікацію про метод проектів та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форми3-Х-Дта/або та організаційні діаграми. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. У процесі роботи учні використовують Контрольний список досліджень та блоги для проведення самооцінювання. Крім того, учитель знайомить учнів із формою «Я- Розумію»та записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналу спостережень. В процесі роботи над проектом учні працюють із формою Я – розумію»« та записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналів спостережень.Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою.форм оцінювання публікацій. Презентації. Учні працюють із формою «Я- Розумію» та записують свої результати до Журналів спостережень. за рахунок чого проводиться само оцінювання роботи над проектом. Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно, або у блозі проекту. З метою оцінювання результатів дослідження, блогу та підсумкової презентації та підсумкової публікації використовуються відповідні форми оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника . З метою визначення само спрямування учнів використовується відповідний контрольний слисокУчні використовують самооцінювання журналів досліджень для того, щоб визначити чи правильно вони ведуть ці журнали і що необхідно до них додати.

Діяльність учнів та вчителя

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Балухата Вікторія Андріївна

Фах, навчальний предмет

Вчитель історії та людини і світ, Історія

Навчальний заклад

Місто\село, район, область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Тренери