Портфоліо з теми "Лабіринти Мінотавра"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Лабіринти Мінотавра

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

інформатика

Навчальні цілі

Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів навичок і вмінь проводити основні операції з інформаційними об’єктами, зокрема: здійснювати пошук необхідної інформації з використанням пошукових і експертних систем, зокрема Інтернету; створювати інформаційні об’єкти, фіксувати, записувати, спостерігати за ними і вимірювати їх, зокрема, в рамках реалізації індивідуальних і колективних проектів; висувати і перевіряти нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру, створювати, вивчати та використовувати інформаційні об’єкти; використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій для обміну інформацією, спілкування; планувати, організовувати індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі. Учні повинні знати:

° основні послуги глобальної мережі;

° можливості використання програм для підтримки роботи електронної пошти;

° правила електронного листування;

° поняття про гіпертекст і правила роботи з ним; принципи адресації в мережі Інтернет;

° принципи та правила здійснення пошуку інформації в мережі Інтернет;

° правила інтерактивного спілкування в мережі Інтернет;

° призначення форумів і правила роботи у форумах.

Учні повинні мати уявлення про:

° основні принципи будови і функціонування сучасних глобальних комп’ютерних мереж;

° способи підключення комп’ютерів до мережі Інтернет;

° ІР-, доменну та URL-адресу в мережі Інтернет;

° принципи функціонування електронної пошти;

° правила створення електронної адреси;

° мову розмітки гіпертексту.

Учні повинні вміти:


° запускати на виконання програму роботи з електронною поштою;

° складати, редагувати, відправляти й одержувати через комп’ютерну мережу електронні листи;

° давати відповідь на електронні листи;

° користуватися адресною книгою;

° приєднувати до електронних повідомлень файли різних типів;

° перекодувати повідомлення, одержані електронною поштою;

° запускати на виконання програму-броузер;

° вводити з клавіатури адресу потрібної веб-сторінки;

° переглядати гіпертекстові сторінки;

° створювати закладки на потрібних веб-сторінках;

° здійснювати пошук потрібної інформації в мережі Інтернет, використовуючи пошукові сервери;

° змінювати вид кодування веб-сторінок при роботі з програмами-броузерами;

° копіювати інформацію з веб-сторінки;

° знаходити потрібний форум і брати участь у веденні дискусії.

Вік учнів, клас

Проект пропонується для учнів 10 класу при вивченні теми "Глобальна мережа Інтернет" на вивчення теми відводиться 6 годин

Стислий опис проекту

Учні на уроках та в позаурочний час вивчали тему Інтернет. Нікому не секрет, що сьогодні парадокс Інтернету - корисної інформації стає дедалі більше, а відшукати щось необхідне стає все складніше. Основна мета проекту допомогти учням розібратися як не загубитися у вирі інформації, та знайти правильне рішення. Для цього учні поділені на групи. Перша група "Шукачі" досліджує яким чином впливає соціальна мережа, на перебіг життя людини та які соціальні мережі найпоширеніші на території країн Західної Європи, для того щоб можна було порівняти із соцопитуваннями в Україні. Друга група "Трафік" досліджує які фактори впливають на прив'язаність людини до Інтернету щоб визначити, яка вікова категорія населення найбільш залежна від Інтернету. Завдання третьої групи "Агенти" закцентувати увагу на проблему порушення авторського права, а також можливі наслідки не дотримання його. Четверта група "Спам" проводить вибірковий аналіз інформації і визначає наскільки достовірна інформація в Інтернеті. Для вивчення проблеми порушення авторського права та плагіату створюється блог Крокуй поруч. По завершенні проекту проводиться круглий стіл " Я знайду вихід із лабіринітів Мінотавра" із залученням батьків, вчителів школи.

Повний План вивчення теми

План реалізації

План вивчення теми

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж вивчення усієї навчальної теми, щоб діагностувати знання та мислення учнів та їх міркування. До початку проекту вчитель проводить бесіду з учнями з використанням презентації. На початку вивчення теми проводжу гру Слово ( учні послідовно один за одним називають термін, який відноситься до теми Інтернет), це допомагає вчителю відслідковувати індивідуальні навчальні потреби учнів, ерудованість щодо цієї теми. Так можна оцінити які основні поняття їм уже відомі та, як використовують їх. Картки оцінювання та таблиці З-Х-Д, відповідають на змістові питання у формі комп’ютерного тестування, знайомляться з тематичним та ключовим питанням, намагаються дати на них відповіді, висувають гіпотези. Під час заповнення учнями таблиці З-Х-Д вчитель переглядає результати виконання завдань. Також за допомогою опитувальника з’ясовує у чому учні вбачають позитивні та негативні сторони Інтернету . Впродовж роботи над проектом, учителі надають учням інструктаж щодо конкретних кроків, які вони мають зробити, щоб бути успішними. За запропонованими формами проводять взаємооцінку. Форма для блогу "Крокуй поруч" описує критерії для створення блогу з різними точками зору, він використовується під час написання своїх досліджень учнями. На початку завершального етапу доцільно проведести мозкову атаку, яка дасть можливість визначити, чи розуміють учні основне призначення та використання Інтрнету, та чого не потрібно робити щоб загубитися там. Вчитель веде журнал оцінювання, куди заносить бали за роботу кожного учня, для порівняння будує діаграму. По завершенню роботи над проектом учні заповнюють форму Самооцінювання ідей захисту роботи в проекті. Протягом усієї роботи над проектом вчитель використовує електронну пошту для нагадування учням про наближення до наступного етапу роботи над проектом. Службу миттєвих повідомлень вчитель використовує для консультування учнів. Завершується робота над проектом демонстрацією результатів досліджень кожної з груп на круглому столі "Я знайду вихід з лабіринту Мінотавра".

Діяльність учнів та вчителя

Плануючи роботу з учнями по методу проектів, учитель переконує вчителів на педраді із основними принципами та перевагами навчання за методом проектів, роздаючи їм інформаційні публікаці. Перед проведенням проекту вчитель повинен поспілкуватисяі з батьками учнів та взяти в них дозвіл на публікацію робіт їхніх дітей в інтернеті, а також дозвіл на використання інтернет матеріалів. Щоб з'ясувати рівень на якому учні орієнтуються в Інтернеті, вчитель проводить опитування та візуально демонструє у вигляді таблиць та діаграм. Вчитель пропонує учням об’єднатися в групи для проведення досліджень. Перша група досліджує питання про соціальні мережі найпоширеніші на території країн Західної Європи? Друга група «Трафік» досліджує яка вікова категорія населення найбільш залежна від Інтернету? Третя група проводить аналіз про авторське право та плагіат. Четверта група «Спам» проводить вибірковий аналіз інформації і визначає на скільки достовірна інформація в інтернеті. Для зацікавлення темою майбутнього проекту вчитель демонструє підготовлену презентацію. На початку презентації приводиться приклад життєвої ситуації, яка повинна викликати інтерес до даної теми. У наступних слайдах учням пропонується заповнити таблицю З-Х-Д та організаційну діаграму для визначення навчальних потреб учнів. Перед тим, як шукати інформацію в Інтернеті учні повторюють стратегії та принципи пошуку інформації засобами пошукових систем (тематичний пошук за ключовими словами). Для знаходженя матеріалу про можливі види небезпек під час спілкування або знайомств у всесвітній мережі, ресурси, які спрямовані на навчання дітей, вчителів та батьків правилам безпечного користування Інтернетом. Для вивчення проблеми порушення авторського права та плагіату створюється блог Крокуй поруч, де можна поділитися міркуваннями на дану тему, можливо когось і переконати, а також щоб мали змогу дослідити відношення до того як використовується інформація в Інтернеті. Вчитель знайомить учнів з основними положеннями Закону України про авторське право та плагіат. А також вчитель наводить приклади плагіату.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Лідія Караман

Фах, навчальний предмет

вчитель інформатики та трудового навчання

Навчальний заклад

НВК "Спеціалізована школа І-ІІ ступенів - колегіум" №3

Місто\село, район, область

м.Червоноград

Контактні дані

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel"Навчання для майбутнього". м. Львів, 24 - 29 вересня 2012

Дати проведення тренінгу

24-29 вересня 2012 р.

Місце проведення тренінгу

м.Львів

Тренери

Манько Н.М.; Дмитрук О.Ю.