Портфоліо з теми "Електронні носії інформації"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Електронні носії інформації

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Апаратне забезпечення інформаційних систем

Вік учнів, клас

14-15 років, 9 клас

Навчальні цілі

Учні зможуть: Підраховувати кількість сторінок, ціну 1 сторінки та скільки разів можна перезаписувати інформацію на різного роду електронних носіїв інформації. Шукати необхідну інформацію в мережі Інтернет, аналізувати та критично оцінювати сайти. Навчитись організовувати експеримент (планування, проведення, аналіз результатів, вироблення рекомендацій) в команді, спілкуватись та обмінюватись результатами. Використовувати електронні таблиці для збору, сортування та демонстрації даних Створювати та демонструвати ефективні переконуючі презентації, підкріплені мультимедійними засобами. Створювати інформаційні бюлетені та вікі-сайти, блоги, в яких будуть проводитись обговорення, містити ідеї, результати досліджень та рекомендації.

Повний план вивчення теми

План вивчення теми

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Перед першим заняттям учитель демонструє учням публікацію про метод проектів та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форми З-Х-Д та/або організаційні діаграми. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. У процесі роботи учні використовують Контрольний список дослідження та блоги для проведення самооцінювання. Крім того, учитель знайомить учнів із формою «Я-Розумію!» та записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналу спостережень. В процесі роботи над проектом учні працюють із формою «Я-Розумію!» та записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналів спостережень. Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання публікації, презентації (продукту). Учні працюють із формою «Я-Розумію!» та записують свої результати до Журналів спостережень за рахунок чого проводиться само оцінювання роботи над проектом. Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно, або у блозі проекту. З метою оцінювання результатів дослідження, блогу та підсумкової презентації та підсумкової публікації використовуються відповідні форми оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника. З метою визначення само спрямування учнів використовується відповідний контрольний список. Учні використовують самооцінювання журналів досліджень для того, щоб визначити чи правильно вони ведуть ці журнали і що необхідно до них додати.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Урок1 Підготовка Учитель повинен пересвідчитись чи знають учні що таке інформація, одиниці вимірювання та їх похідні. Учням пропонується ключове та тематичні запитання, конкретна проблема та проводиться визначення розуміння учнями вказаних вище понять. Через використання форми З-Х-Д та організаційні діаграми. визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів. Учні приносять електронні носії, що є в наявності та відповідно до сформованих груп шукають відповіді на свої запитання. Дослідження Учні 1 групи, на основі запропонованих носіїв знаходять кількість сторінок, що поміщаються на різних носіях. Учні 2 групи вияснять ціну 1 сторінки на кожному типі носіїв. 3 група визначить за допомогою Інтернету, яку кількість разів можна перезаписувати запропоновані носії. Аналізуючи отримані результати, учні оформлюють дані в таблицях, будують діаграми. Роблять висновки про те, які ж все-таки носії найоптимальніші. У кінці уроку учні працюють із документом «Я-Розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати. Учні створюють блог, до якого розміщають результати свого дослідження та запрошують інших учнів розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. При розміщенні результатів потрібно розмістити у блозі посилання на файли із якими проводилось дослідження. Учні проводять само оцінювання використовуючи контрольні списки дослідження та блогу. Урок 2 Підготовка Учні шукають в мережі Інтернет інформацію щодо переваг одних носів над іншими. Дослідження Учні об’єднуються у групи, кожна з яких обирає для себе відповідні носії та шукає в мережі переваги та недоліки одних носіїв над іншими. Аналізуючи отримані результати, учні публікують свої результати у блозі і порівнюють їх їз отриманими. Роблять висновки про те, які носії прослужать довше. Результати отримані на цьому уроці порівнюють із результатами отриманими на минулому. У кінці уроку учні працюють із документом «Я-Розумію!». Учні розміщають у блозі результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. Аналізують розбіжності у даних. Виявляють причини розбіжності. Учні проводять само оцінювання використовуючи контрольні списки дослідження та блогу. Учитель проводить оцінювання результатів роботи над проектом використовуючи форми оцінювання дослідження, блогу та підсумкової презентації за проектом. На протязі роботи над проектом учні отримують підтримку засобами учительської презентації,яка використовується як засіб для фасилітації.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Сліденко Антоніна

Фах, навчальний предмет

Вчитель фізики та інформатики

Навчальний заклад

Навчально-виховний комплекс "Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№1-гімназія" смт Тросятнець

Місто\село, район, область

смт Тростянець, Тростянецький, Вінницька

Контактні дані

вул. ХХ партз'їзду, 10 тел. (043)2-22-68 e-mail: nvktrostatgmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

16-22.07.2012 року

Місце проведення тренінгу

ВОІПОПП

Тренери

Пойда Сергій та Шевченко Ілона