Портфоліо з теми "Де сховались діаграми"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Де сховались діаграми?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, інформатика, основи здоров'я

Навчальна тема (як записано в програмі)

Підтема «Діаграми та графіки» із теми «Відношення та пропорції»

Вік учнів, клас

6 клас, 11-12 років

Стислий опис проекту

Стовпчасті та кругові діаграми. 6 клас. Основними видами діяльності учнів буде робота в групах, робота з колективом школи та самостійна робота. Проект буде мати дослідницьке направлення. Кінцевим продуктом проекту стануть виступи на конференції із доповідями. Даний проект розрахований на учнів 6 класу. Проект сприяє розвитку в учнів їх самостійній роботі, роботі в групах, навичкам роботи з ІКТ, Інтернетом. Розвиває логічне та критичне мислення учнів, їх творчі здібності. При підготовці проекту учні дізнаються більше про відсотки та діаграми. Продуктом діяльності стане презентація та плакат.

Повний План вивчення теми

Шаблон плану
План впровадження

Навчальні цілі

Знаходити відсотки від числа та самостійно складати задачі на відсотки; збирати та обробляти інформацію, представлення інформацію у вигляді діаграм; розвивати аналітичне та логічне мислення; формувати навички здорового способу життя.

Опис оцінювання

На початку роботи оцінюються наявні знання та вміння учнів за допомогою фронтального опитування. Після перегляду презентації вчителя, діти заповнюють З-Х-Д схеми, що дозволить вивчити навчальні потреби. Учні об’єднуються у групи за тематикою по 10 учнів. Групам пропонується використання методу думаємо-об’єднуємось-ділемось. Протягом всього терміну виконання проекту використовується З-Х-Д таблиця, що дає можливість актуалізувати вже набуті знання, визначити навчальні потреби, а наприкінці проекту особисті досягнення учнів. За допомогою «методу проектів» учень оцінює власний прогрес (регрес), завдяки методу спостереження груп, учні роблять самооцінку власної та спільної роботи. Організовуються зустрічі-консультації, мета яких забезпечення зворотного зв’язку, отримання пропозицій та допомоги з планування наступних кроків. Вчитель все це контролює за допомогою таблиці порівняння варіантів для учнівських робіт, організаційних діаграм, коментарів та відгуків щодо створення презентацій, контрольного списку для роботи з інформаційними джерелами, форми оцінювання виконання групових завдань, само оцінювання. Періодичний перегляд та читання записів дозволяє оцінити розуміння учнів та при необхідності скеровувати їх навчання у потрібному напрямку, можливість учням ознайомитися із думками та пропозиціями учнів та надати час чи допомогу для виправлення чи редагування вже створеного продукту. Оцінюється продукт проекту, групова робота, відбувається самооцінка та взаємооцінка.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Перед початком виконання проекту, на попередньому тижні, вчитель проводить з батьками бесіди про участь дітей в проекті, анкетування учнів, пояснює доцільність використання методу проектів у середній школі, здійснює підбір матеріалу з використанням всесвітньої мережі Інтернет. На підтримку знань і умінь, якими повинен володіти учень 21 століття [1], учитель забезпечує групи ресурсами, необхідними для самооцінки і відстеження просування роботи груп по етапах дослідження. Перед початком роботи ознайомлює учнів із можливостями використання Інтернет - ресурсів у роботі над проектом; про поняття авторського права. На першому етапі роботи над проектом проводиться бесіда і презентація вчителя, яка демонструє буклет про метод проектів. За результатами анкетування діти об'єднуються у групи по десять учнів, враховуючи особисті здібності кожного учня. Кожна група отримує своє дослідницьке завдання. Весь клас, підготувавши опитувальники за тематичними питаннями, збирає інформацію серед підлітків 8-11 класів щодо паління. І група - за отриманою інформацією формулює та розв’язує задачу, скільки відсотків дітей палять та представляють результати у вигляді діаграми чи графіка. ІІ група - формулюють задачу та проводять розрахунки, який відсоток дітей серед учнів що палять, складають дівчата та хлопці. Результати представляють у вигляді діаграми. ІІІ група – формулюють задачу та шукають відсоток дітей, які хоч раз в житті пробували палити. Через урок учні намагаються відповісти на питання своєї теми. На третьому уроці проводиться спільне обговорення, а потім оформлення результатів роботи групи. Захист проекту відбувається на четвертому уроці в ході конференції. Кожна група демонструє результати дослідження у формі презентації, усної доповіді. Під час вивчення теми учні займаються різними видами діяльності: збирання інформації, проводять опитування, складають задачі, оформлюють кінцевий результат роботи. Учитель, в свою чергу, контролює роботу учнів, робить конкретні зауваження. Для відслідкування прогресу учнів у навчанні, створено, у якому записано, як учні використовують навички 21 століття та фактичні знання з теми. Наприкінці уроку учасниками проекту обговорюються продемонстровані роботи. Учитель оцінює виступи учасників відповідно до критеріїв оцінювання роботи груп (форма оцінювання презентацій, контрольний список усного оцінювання). Учні також оцінюють свої виступи за допомогою форми для само оцінювання учнівського виступу. Підводяться підсумки, визначається група, що виконала найповніше й аргументоване дослідження, здійснюється індивідуальна рефлексія.

Відомості про автора

Черненко Тетяна Володимирівна

Учитель математики та інформатики

ДЗОСШ №68

м.Донецьк

tania4e@gmail.com

Відомості про тренінг

11.06.2012-16.06.2012

м.Донецьк, пр.Миру 10, ОблІППО

Герман Артем Юрійович