Портфоліо з теми "Виготовлення виробів з деревини", трудове навчання 7 кла

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Подарунок своїми руками

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Трудове навчання, інформатика, образотоворче мистецтво

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Цей проект з трудового навчання для учнів 7 класу має на меті розвинути дослідницькі навички учнів при вивченні теми: «Технологія обробки деревини». Основними видами діяльності учнів будуть конструкторська, технологічна, дизайнерська та економічна. Досліджуючи проблему «Чи можуть вироби бути ідеальними?» та шукаючи шляхи її вирішення, учні об’єднуються в групи, працюють над окремими питаннями проекту та презентують свої результати. Учитель допомагає учням, спрямовує їхню діяльність засобами формуючого оцінювання та виступає фасилітатором роботи учнів у проекті. Продуктом діяльності учнів є виготовлений виріб.

План вивчення теми

[1]

Оцінювання

На початку проекту учитель визначає попередні знання учнів щодо теми при заповненні ними таблиці «ЗХД» та виконання тесту. Впродовж роботи над проектом учитель надає консультації та спостерігає за ходом діяльності учнів. Для зворотного зв'язку, постановки цілей, визначення пріоритетів, планування пропонує учням форму оцінювання самоспрямуваня у роботі над проектом. Оцінювання кінцевого продукту проекту відбувається за допомогою таблиці «ЗХД» та шляхом проведення підсумкового оцінювання.

Діяльність учнів та вчителя

1. Учитель заздалегідь [2] планує проект та його реалізацію, обговорює його тему та проблематику з учнями.

2. Вчитель готує [3] [4] публікацію про метод проектів і знайомить з нею учнів та їх батьків.

3. Для визначення навчальних потреб учнів учитель готує [5] презентацію.

4. З метою виявлення навченості учнів учитель пропонує виконати з презентації завдання [6] (таблиця ЗХД).

5. З метою самоперевірки знань учнів учитель пропонує виконати з презентації [7] тест.

6. Учитель пропонує список сайтів, які повинні переглянути учні, приступаючи до проекту, та [8] контрольний список запитань, на які вони повинні знайти відповіді.

7. Учитель пропонує учням [9] навчальний тест про авторське право та зразок [10] таблиці «Список використаних джерел» та дає завдання створити анотований список використаних джерел до свого проекту.

8. Учитель пропонує учням зразок [11] листа про авторське право і пропонує його заповнити.

9. Учитель використовує Інтернет для спілкування з дітьми(електронна пошта), блоги,презентації та [12]публікації – для обговорення з учнями та/або батьками очікувань від проектів, для повідомлення графіків та термінів виконання проектів; [13] Інструкції для допомоги діяльності учнів у проекті, [14] ресурси, які надають посилання на сайти для співпраці, пропонує [15] зразки проектів, виконаних іншими учнями.

10. Учитель пропонує дослідницьке завдання і надає групові та індивідуальні консультації.

11. Учитель планує диференціацію навчання, виходячи з типу інтелекту учня та ступеня обдарованості.

12. Для роботи над проектом учні об’єднуються у групи.

13. Вчитель для кожної групи створює дидактичні матеріали.

14. Учитель пропонує учням [16] форму оцінювання самоспрямування учнів у проекті, якою вони користуються протягом роботи над проектом.

15. Для фасилітації роботи учнів у проекті вчитель пропонує [17] шаблон, і учні за цим шаблоном аналізують свою роботу над проектом.

16. Проект завершується виготовленням виробу. Готові вироби учні представляють однокласникам, батькам, учителям на виставці «Подарунок своїми руками».

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ярослав Грабовський

Фах, навчальний предмет

Учитель загальнотехнічних дисциплін і креслення,трудове навчання

Навчальний заклад

Тернопільська Українська гімназія ім.І.Франка

Місто\село, район, область

Тернопіль, Тернопільська область.

Контактні дані

gorbram[at]ukr.net

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

8.07-13.07.2013

Місце проведення тренінгу

ТОКІППО

Тренери

Барна Ольга Василівна