Портфоліо з теми "Індивідуальний розвиток підлітків"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Індивідуальний розвиток підлітків

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

основи здоров'я, біологія

Вік учнів, клас

7 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

7 клас,тема:»індивідуальний розвиток підлітків». Учнів працюють в малих групах, щоб планувати та розробляти проектні продукти, які б стосувалися обраного ними питання. Вони досліджують потреби,визначають план дії,досліджують проблему та шукають шляхи її вирішення та презентують свої результати.

План вивчення теми (вставити файл)

план вивчення теми

план впровадження теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про зміни в підлітковому віці заповненні ними таблиці З-Х-Д,асоціативний кущ. Оцінювання ґрунтується на відповідях і запитаннях, які попередньо записані вчителем для учнів для в журналах спостережень. Метою, яких є виявлення розуміння учнями процесу дослідження індивідуальних особливостей підліткового віку, а також оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання для представлення результатів учнівських проектів. Використовуються форми оцінювання навичок, спільної діяльності кожної групи. Під час заповнення свого блогу, який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати Контрольний список для блогу, який допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, спрямовує їх навчання в потрібному напрямку. Учні також використовують Форму оцінювання з балами, за якою вони мають створювати презентацію.Під час створення презентацій потрібно призначити, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати авторам презентації зворотній зв’язок щодо покращення презентації. Надайте можливість учням ознайомитися з думками та пропозиціями інших та надайте час та допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації.Використайте Форму оцінювання з балами також і для підсумкового оцінювання.,

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Перед початком роботи над проектом, вчитель бере дозволи у батьків для створення електронної скриньки,форму щодо збереження конфіденційності учня, дозвіл на публікацію, ознайомлює учнів із документами плагіату. Перед початком проекту , вчитель перевіряє знання учнів, використовуючи вправи "ЗХД",асоціативний кущ,on-line опитування . Вчитель відслідковує результативність відповідей учнів за допомогою діаграми.Для зацікавлення учнів, вчитель презентує свою презентацію. Впродовж роботи над проектом, учні проводять самооцінювання та оцінювання своєї роботи: презентації,бюлетня.Для створення свогоблогу,який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати інструкцію фасилітації. Успішність учнів вчитель відслідковує за допомогою відомості, враховуючи оцінки за презентацію, публікацію, самостійну роботу. Як завершальний етап роботи у проекті, керівник проекту разом з учнями проводить круглий стіл "Батьки і діти" за участі представників громади, батьків, вчителів, однолітків. Вчитель презентує буклет "Проектні технології"(сторінка 1, сторінка 2). Учні знайомлять всіх присутніх з результатами своїх досліджень, розоробленими рекомендаціями для учнів та пропозиціями для батьків.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Драла Віра Андріївна

Фах, навчальний предмет

вчитель основ здоров'я

Навчальний заклад

Червоноградська загальнооствітня школа №4

Місто\село, район, область

місто Червоноград, область Львівська

Контактні дані

DralaVira@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

05 листопада - 16 листопада 2012 року

Місце проведення тренінгу

ЧЗШ №4

Тренери

Теслюк Н.Ю.