Портфоліо з теми: "Ґрунт як джерело живлення рослин"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Ґрунт як джерело живлення рослин

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет - Біологія, другорядний навчальний предмет - географія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Організми і середовище існуванння

Вік учнів, клас

12-13 років, 7-8 класи

Стислий опис проекту

Проект має на меті розглянути ґрунт як джерело живлення рослин. Охоплює предмети «Біологія», «Хімія» та «Географія». Під час роботи учні роблять презентацію. Проект розрахований на учнів 7-8 класів. Метою проекту є організація, навчання та виховання учнів на уроках «Біології». В роботі над даним проектом учні дослідять ґрунти з фізичної, біологічної та хімічної точки зору, з’ясують їх різновиди , проведуть соціальні опитування, бесіди. Отриману інформацію учні подадуть у презентації

Повний План вивчення теми

План впровадження

План вивчення теми

Навчальні цілі

Проект допоможе учням розвивати вміння знаходити інформацію, аналізувати, інтерпретувати та оцінювати її з проблем навколишнього життя. Учні вчаться використовувати отримані знання на практиці. При підготовці і створенні презентації учні формують та вдосконалюють навички мислення високого рівня: аналізувати, компонувати, робити висновки, критикувати, ілюструвати, висовувати гіпотезу, організовувати, планувати, створювати схеми та представляти результати в вигляді діаграм

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення високого рівня. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Учні з самого початку роботи над проектами використовують форму оцінювання презентації, форму оцінювання дослідження в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Запросіть учнів використовувати форму оцінювання проекту, щоб допомогти їм здійснювати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена. Та ж сама форма оцінювання використовується і для оцінювання їх кінцевих презентацій завершених проектів. Під час виконання проекту,учні проводять опитування для визначення видів ґрунтів, що переважають у нашій місцевості та результати представляють у вигляді діаграми

Діяльність учнів та вчителя

На початку проекту учні ознайомлюються з презентацією вчителя. Учням пропонуються ключове та тематичні запитання. Обговорюється план проекту, вносяться корективи. Потім учні об'єднуються в малі групи за інтересами, обговорюють тему групового проекту «Ґрунт як джерело живлення рослин», опрацьовують інформацію в шкільній бібліотеці, займаються пошуком матеріалу в підручниках та Інтернет. Проведення експериментального дослідження, опитування серед учнів школи. На основі проведеного дослідження учні аналізують дані, будують діаграми, роблять необхідні висновки. Готують презентацію про результати дослідження. Учні демонструють результати у вигляді підсумкової презентації. Шляхом використання форми із ЗХД проводиться повторна оцінка рівня знань учнів. Учитель проводить оцінювання результатів роботи над проектом, використовуючи форми оцінювання підсумкової презентації, перевіряючи правильність опрацювання та аналізу експериментальних даних

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Павло Михайлович Кірашенко

Фах, навчальний предмет

Вчитель біології та хімії

Навчальний заклад

Дубовецька ЗОШ І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с. Дубовець, Немирівський р-н., Вінницька обл.

Контактні дані

kirashenko.p@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20.08 - 26.08.2012

Місце проведення тренінгу

Дубовецька ЗОШ І-ІІІ ступенів

Тренери

Медюк Іван Михайлович

Благодарська Оксана Петрівна