Портфоліо з теми: "Як парость виноградної лози, плекайте мову"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

"Як парость виноградної лози, плекайте мову"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська мова, українська література, історія

Вік учнів, клас

15-16 років. 10 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект передбачено для учнів 10 класу, в якому відображена соціокультурна змістова лінія чинної програми з української мови для 10-11 класів академічного рівня, адже в 10-11-х класах паралельно зі стилістикою мови і мовлення систематизуються знання і вміння з культури мовлення, зокрема старшокласники знайомляться з двома ступенями володіння літературною мовою – правильністю, яка передбачає дотримання тим, хто говорить або пише, норм літературної мови, і комунікативною доцільністю мовлення, що означає мотивоване використання засобів мови для певної мети спілкування. Також проект передбачає роботу над удосконаленням умінь і навичок дотримуватися норм літературної мови у процесі створення усних і письмових висловлювань, будувати їх з урахуванням вимог до мовлення, додержувати правил українського мовленнєвого етикету. Учні будуть досліджувати вживання мови в суспільстві.

План вивчення теми (вставити файл)

Мій План вивчення теми чітко показує, як вся діяльність учнів спрямована на досягнення вимог державних освітніх стандартів, навчальних програм та запланованим навчальним цілям. Я пропоную учням завдання для формування навичок 21 століття та створюю умови, надаю чіткі інструкції для розвитку цих навичок. В процесі вивчення теми передбачено багато можливостей для демонстрації учнями результатів своєї навчальної діяльності. Вони самостійно (одноосібно чи в групах) створюють реальні продукти та обирають способи їх презентування, відповідно до запланованих завдань та діяльності . У проектах учні ефективно використовують ІКТ для підвищення концептуального розуміння теми та опануванню стратегічних знань та навичок, передбачених навчальною програмою . ІКТ сприяють підвищення ефективності навчання учнів, підтримуючи розвиток багатьох навичок 21 сторіччя, відповідно завданням та змісту вивчення теми. Практично всі завдання з використанням ІКТ цілеспрямовано формують розвиток навичок 21 сторіччя .

план вивчення теми

план реалізації проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Мій план оцінювання, методи та інструменти оцінювання відповідають всім державним освітнім стандартам, програмам та точно вимірюють рівень досягнення навчальних цілей. Засоби оцінювання мають спеціальні розділи – описи критеріїв, в яких докладно описані конкретні знання, навички та поведінку. Засоби оцінювання прості та зрозумілі для використання учнями і вимірюють їх досягнення, порівнюючи їх з очікуваннями. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію, буклет, публікацію, блог. Учням пропонується он-лайн опитування.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

До початку проекту вчитель проводить роботу щодо аргументації доцільності даного проекту. Знайомить батьків із завданнями, які будуть стояти перед учнями з допомогою [1] буклета1, [2] буклета2, отримує [3] дозволи від батьків для участі в проекті та використання інтернету,сторення [4] електронної скриньки, ознайомлює з документом [5] антиплагіат, [6] конфіденційності, надає учням [7] список джерел. 1. Знайомство з [8] учительською презентацією,. Учні разом з учителем обговорять Ключове, Тематичні та Змістові питання; переглянуту напередодні презентацію вчителя. 2. Заповнюють картки [9] "ЗХД", проходять тестування. 3. Формулюють гіпотезу, створюють [10] "Асоціативний кущ". З допомогою форми оцінювання вміння аргументувати намагаються навчитися правильно ставити питання та наводити докази. 4. Учні об’єднуються в групи за вподобаннями, придумують їм назви та планують роботу над дослідженням. Дітям, які мають проблеми у навчанні, вчитель пропонує [11] фасилітаторську презентацію та [12] інструкцію фасилітації. 1 група – «юні філологи» - аналізують вплив ......, готують [13] презентацію в Power Point, повідомлення про різні аспекти ..... Створюють [14] блог «Філолог», де поміщають публікації. 2 група – «юні журналісти» - ... створюють [15] опитувальник, розміщують його на блозі, вчитель відслідковує роботу учнів за [16] діаграмою відповідей. Результати своєї роботи учні представлять на сторінках блога. 3 група – «захисники мови» - досліджують ......., здійснюють пошук джерел ...., пишуть есе, які поміщають в публікаціях блога.

Оцінювання здійснюється впродовж роботи над проектом, для встановлення рівня обізнаності учнів з даної теми. Учні опрацьовують [17] критерії оцінювання, після чого виставлються оцінки [18] у відомість. Інформацію, яка необхідна учням для дослідження, вони шукають в Інтернеті. Учасники проекту презентують свої роботи спершу перед учнями та вчителями школи, а потім – перед громадськістю міста.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Сергій Петрович Осипенко

Фах, навчальний предмет

Вчитель української мови та літератури

Навчальний заклад

Червоноградська загальноосвітня школа №4

Місто\село, район, область

м.Червоноград, Львівська обл.

Контактні дані

petrovuch5sergiy@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього". м.Червоноград

Дати проведення тренінгу

05.11.2012 - 16.11.2012

Місце проведення тренінгу

ЧЗШ№4

Тренери

Теслюк Н.Ю.