Портфоліо з теми: "Інформаційна безпека"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Алаівтпілфптфівплщ ьотпф

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Вік учнів, клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Коротко (3-5 речень) опишіть навчальний проект, вказавши клас , назву теми з програми, основні види діяльності учнів, можливі учнівські ролі, які передбачаються у сценарії проекту та продукти діяльності учнів в проекті.

План вивчення теми (вставити файл)

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Опишіть систему оцінювання, яку ви та ваші учні використовуєте для того, щоб визначити навчальні потреби учнів, встановити навчальні цілі, відслідковувати прогрес у їх навчанні, надавати зворотній зв’язок, оцінювати мислення. Напишіть, якими методами ви будете оцінювати, інструменти для оцінювання. Інструментарій оцінювання може включати різноманітні графічні схеми та карти знань, нотатки у щоденнику, контрольні списки, списки запитань для самоконтролю, опитувальники, форми оцінювання, тести та контрольні роботи. Також опишіть, які учнівські роботи ви оцінюватимете, наприклад, твори і інші письмові роботи, презентації, або виступи учнів; зазначте, які інструменти оцінювання ви використовуватимете в кожному випадку. У розділі плану «Діяльність учнів та вчителя» опишіть, як здійснюється оцінювання, хто його проводить (взаємооцінювання, самооцінювання, оцінювання вчителем, батьками), як учні використовують ці інструменти оцінювання, на якому етапі роботи відбувається оцінювання, як і коли виставляються оцінки.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Діяльність учнів та вчителя o Модуль 3: Записати, які дослідження виконують учні при вивченні теми. o Модуль 4: Записати, як здійснюється з’ясування навчальних потреб учнів, що базується на вивченні їх попередніх знань, вмінь і навичок. Як вступна презентація допоможе з’ясувати навчальні потреби учнів. o Модуль 5 і 6: Записати, як учні використовуватимуть Інтернет при вивченні теми, виконанні проектів . o Модуль 7: Після створення вчителем прикладу учнівської роботи записати про те, як учні його використовуватимуть в якості прикладу для створенні власних робіт. o Модуль 8: Записати, як відбуватиметься оцінювання учнівських комп’ютерних робіт, їх діяльності в ході виконання проектів. o Модуль 9: Описати, як здійснюватиметься диференціація навчання в ході вивчення теми, формуватиметься і оцінюватиметься самоспрямованість учнів у навчанні та відслідковується їх прогрес у навчанні. o Модуль 10: Описати, як здійснюватиметься фасилітація навчального процесу, які будуть учням надані інструкції та вказівки для допомоги їх навчанню.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Фах, навчальний предмет

Навчальний заклад

Місто\село, район, область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Тренери