Портфоліо за темою "І це все про неї, про функцію"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

"І це все про неї, про функцію"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика, російська мова

Навчальна тема

Функція

Вік учнів, клас

7 клас, вік-13 років

Стислий опис

Впродовж всього проекту оцінювання учнів відбувається. Оцінювання базується на матеріалах які попередньо підготовлени вчителем для учнів. Це робиться з метою виявлення та моніторингу розуміння учнями матеріалу, а також оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання. На початку роботи над проектом учні можуть заповнюти схему З-Х-Д. Учні використовують форму оцінювання для самооцінювання свого проекту. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій необхідно познайомити учнів з формою оцінювання мультимедійного проекту. Список питань до проекту допомагає учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання проекту . Після обговорення у класі необхідно оцінити ступінь розуміння теми учнів за допомогою письмових відповідей на Основні запитання до вивчення теми і запитання, які викладено в документі на розуміння процесу дослідження. Необхідно розробити критерії оцінювання самостійних та контрольних робіт, форми оцінювання роботи учнів в малих групах протягом роботи над проектом, критерії оцінювання учнівських презентацій та спільну роботу над дослідженням, тобто мати уяву про оцінювання вікі-статті

Повний План вивчення теми

План

Навчальні цілі

Розвивати комунікативні навички та навички співробітництва, Вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички, інформаційну грамотність. Перевірити вміння застосовувати знання практично в нестандартних ситуаціях. Розвивати в учнів комунікативні здібності, прагнення до самовдосконалення, зацікавленість у вивченні предмета, охайність під час ведення записів та виконання побудов графіків функцій на дошці та в зошитах. Сприяти активізації пізнавальної діяльності учнів, здійснювати пошукову, дослідницьку діяльність на основі спільної праці учнів,зацікавити учнів проектом. Вчити вмінню самостійно працювати над творчими завданнями; виховувати почуття доброти, співчуття, бажання прийти на допомогу. Учні мають навчитися: співпрацювати в малих групах; планувати роботу групи; користуватися друкованими ресурсами для накопичення інформації; проводити пошук у мережі Інтернет з критичним оцінюванням ресурсів; синтезувати дані з різних джерел.

Опис оцінювання

Впродовж всього проекту оцінювання учнів відбувається. Оцінювання базується на матеріалах які попередньо підготовлени вчителем для учнів. Це робиться з метою виявлення та моніторингу розуміння учнями матеріалу, а також оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання. На початку роботи над проектом учні заповнюют схему З-Х-Д [1]. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій необхідно познайомити учнів з [2] формою оцінювання мультимедійного проекту. Список питань до проекту допомагає учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання проекту . Після обговорення у класі необхідно оцінити ступінь розуміння теми учнів за допомогою письмових відповідей на Основні запитання до вивчення теми і запитання, які викладено в документі на розуміння процесу дослідження. Необхідно розробити критерії оцінювання самостійних та контрольних робіт, форми оцінювання роботи учнів в малих групах протягом роботи над проектом, [3] оцінювання учнівських презентацій та спільну роботу над дослідженням, тобто мати уяву про оцінювання вікі-статті

Діяльність учнів

На початку вчитель ознайомлює учнів з перевагами методу проектів за допомогою [4] буклету. Далі проводится урок, на якому дає основні поняття про функції; - готує список доступної в бібліотеці школи літератури з теми проекту; - перевіряє роботу Інтернету та потрібних комп’ютерних програми у комп’ютерному класі; - проводить тестування та обговорення тем, по результатам яких об’єднує учні у групи ; - формулює критерії оцінювання роботи учнів. Учні: - обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію; - складають план роботи групи, та розподіляють обов’язки у групі. Для того, щоб з’яcувати рівень знань перед початком роботи в проекті, учитель пропонує заповнити ЗХД таблицю, Опитувальник.Ппісля цього вчитель демонструє свою [5] Презентацію ., , щоб учні чітко розуміли, яку роботу від них вимагають Перша група учнів «Історики» знаходить матеріали з історичної довідки походження функції. За результатами своєї діяльності учні створюють вікі-статтю дослідження. 2 група учнів «юні дослідники» шукають як пов язана функція та життєві процеси, та створюють вік-статтю, де розміщують свої дослідження. 3 група учнів « юні математики» знаходять як досліджується функція, які існують способи задання функції. Створюють [6] вікі-статтю, де розміщують результати своїх експериментів. Вчитель впродовж роботи над проектом : - консультує групи; - згідно плану контролює послідовність виконання проекту; - забезпечує групи ресурсами; - заповнює оціночні листи груп учнів Учні: - консультуються з учителем; - обговорюють проміжні результати; - оформляють проект; - звіряються з контрольними списками для презентації та інформаційного бюлетеню; - готуються до захисту; - оцінюють роботу в команді. Наприкінці роботи над проектом вчитель: - під час захисту проекту задає допоміжні питання;


Вікі- стаття за темою "ЯК з явилась функція"

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Шикунова Світлана Василівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики

Навчальний заклад

Одеський навчально-виховний комплекс №84

Місто\село, район, область

м. Одеса, Київський район

Контактні дані

0482 47-67-78

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

13-23 серпня 2012 року

Місце провведення тренінгу

Одеський навчально-виховний комплекс №84

Тренери

Ковтун Тетяна Петрівна