Портфоліо за проектом "Оксиген. Кисень"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Оксиген. Кисень.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет - хімія, другорядні навчальні предмети -основи здоров'я,біологія,географія.

Навчальна тема

Тема 2.Прості речоввини.Метали й неметали.

Вік учнів, клас

12-13 років,7-А кл.

Стислий опис

У навчальному проекті беруть учні 7-А класу. Тема 2. Прості речовини, метали й неметали. Основні види діяльності: групова, у парах, індивідуальна. Передбачаються використання ігрових моментів, складання карток самоаналізу знань із теми, заповнення колонок таблиць «Знаю» або « «Хочу знати». Учні створюють міні-проекти: - Публікація або постер “Кисень- життєдайна речовина”, - репортаж на тему “Чим ми дихаємо…” , - рекламний слоган “Кисень – це…”, - вікі-стаття «Історія відкриття кисню» або інші, - презентація «Оксиген як елемент».

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Засвоєння учнями понять елемент Оксиген та проста речовина кисень, знання фізичних та хімічних властивостей кисню, вміння застосовувати набуті знання при складанні хімічних рівнянь та розв’язування задач; систематизувати матеріал, робити висновки.

Розвиток навичок ХХІ століття : навчити школярів приймати рішення, використовувати інформаційні та комунікативні технології, критично мислити, розв’язувати конфлікти,користуватися Інтернет ресурсами.

Опис оцінювання

Провести обговорення опитування учнів щодо визначення рівня попередніх знань [1] та схему З-Х-Д для того, щоб визначити навчальні потреби учнів до початку їх роботи над проектом; продумати, як забезпечити учнів інформацією та допомогою у набутті необхідних навичок у разі необхідності. Учні використовують контрольні списки для створення презентації, вікі-сайту для того, щоб спрямовувати свій процес навчання, відслідковувати зміни та здійснювати самостійну оцінку свого власного прогресу у навчанні. Записи в журналах спостережень та досліджень допомагають як вчителю, так і учням здійснювати моніторинг прогресу та краще розуміти зміст. Опитування використовується упродовж всієї навчальної теми для того, щоб допомогти учням розвивати свої навички мислення вищих рівнів та самостійно виконувати проекти. Індивідуальні консультації використовуються для сприяння моніторингу прогресу та підготовки відповідей на будь-які запитання учнів. Учні використовують форми оцінювання презентації [2], вікі-статті [3], інших видів діяльності та форму для зворотного зв'язку для здійснення самооцінювання своєї роботи та отримання взаємооцінки з боку їх однокласників. Цю інформацію учні мають отримувати до того, як робота завершена для того, щоб мати можливість виправити помилки і вдосконалити свою роботу. Для оцінювання та виставлення оцінок в журнал наприкінці проекту вчитель використовує ті ж самі форми.

Діяльність учнів та вчителя

Діяльність вчителя.

Починати роботу над проектом, треба сформулювати ключове та тематичні питання, тобто скласти план проекту. Наступним етапом є розроблення критеріїв оцінювання кожного виду робіт: створення презентацій, публікацій, вікі-сайтів, підготовка буклету про проектний метод [4] та презентації про даний проект [5]. Упродовж проекту вчитель спостерігає за роботою груп учнів, контролює їх та консультує, у разі необхідності коректує роботу. Наприкінці проекту вчитель залучає учнів до оцінювання та оцінює роботи.

Діяльність учнів.

Учні знайомляться з планом проекту вчителя, з критеріями оцінювання кожного виду робіт, вчаться створювати презентації [6], публікації, вікі-сайти, готувати буклети згідно із завданням проекту.Повинні вміти самостійно працювати, оброблювати інформацію, виділяти головне і вміти відстоювати свою точку зору. Учні повинні знати, що ця робота кропітка , вимагає ретельної обробки знайденого матеріалу, виділення головного з безлічі інформації, аналіз, синтез, дотримання логіки викладення інформації, грамотного написання та оформлення, використання комп’ютерних технологій. Головне – кожен має бути задіяним: кореспондент, консультант, фотограф, журналіст, оператор набору, вчені і т.д.


Вікі-стаття "Застосування Оксигену в житті людини"

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Любов Крівонос

Фах, навчальний предмет

Вчитель, хімія

Навчальний заклад

ОНВК №84

Місто\село, район, область

м. Одеса

Контактні дані

моб.0957262268, т. 441655

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

13-23. 08. 2012р.

Місце провведення тренінгу

ОНВК №84

Тренери

Ковтун Т.П.