Портфоліо до проекту: "Поконектимось!"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

план вивчення теми

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Іноземна мова, інформатика

Вік учнів, клас

10 клас, 16-17 років

Стислий опис проекту

Проект на визначення сучасних засобів комунікації, на з’ясування наскільки суспільство залежить від них та яким чином сучасні засоби спілкування впливають на життя. Орієнтований для учнів 10 класу.

Повний План вивчення теми

Навчальні цілі

Учні зможуть: • Оцінити сучасні засоби спілкування • Визначати який із засобів сучасної комунікації є найуживанішим • З’ясувати як засоби сучасного спілкування впливають на здоров’я. • Шукати необхідну інформацію в мережі Інтернет, аналізувати та критично оцінювати сайти • Спілкуватись засобами миттєвих повідомлень та чатів • Навчитись організовувати експеримент (планування, проведення, аналіз результатів, вироблення рекомендацій) в команді, спілкуватись та обмінюватись результатами. • Використовувати електронні таблиці для збору, сортування та демонстрації даних • Створювати та демонструвати ефективні переконуючі презентації, підкріплені мультимедійним засобами • Створювати інформаційні бюлетені та вікі-сайти, блоги, в яких будуть проводитись обговорення, містити ідеї, результати експериментів та рекомендації.

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Перед першим заняттям учитель демонструє учням презентацію про метод проектів та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу формиЗ-Х-Д. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. У процесі роботи учні використовують контрольний список дослідження та блогу для проведення само оцінювання. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання публікації, презентації (продукту). Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно. З метою оцінювання результатів дослідження, блогу та підсумкової презентації та підсумкової публікації використовуються відповідні форми оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника.

Діяльність учнів та вчителя

1 день. Підготовка. Вчитель готує і демонструє сучасні засоби комунікації, а також презентацію про навчальний проект. Учні мають володіти словниковим запасом по темі. Діяльність. Учень починає вести блог, залучає до нього інших однодумців. Починає продумувати спосіб вирішення проблеми. 2 день. Підготовка. Вчитель готує інструкцію відносно пошуку інформації Інтерент. Діяльність Учні формують запитання для соціального опитування. Учні планують свою діяльність на наступний день. 3 день. Діяльність Учні проводять опитування за допомогою соціальних мереж. Всі учні визначають свої результати і обробляють їх та будують діаграми. 4 день. Діяльність Учні створюють свої презентації в якій відображено результати їхньої діяльності.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Юлія Анатоліївна Гнатюк-Гузій

Фах, навчальний предмет

вчитель іноземної мови

Навчальний заклад

НВЗ: «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей смт Стрижавка»

Місто\село, район, область

смт Стрижавка Вінницька обл., Вінницький район

Контактні дані

YuAGnatyuk@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20-28.09.2012

Місце проведення тренінгу

НВЗ: «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей смт Стрижавка»

Тренери

Вітюк Ігор Миколайович