Портфоліо для учнів 7 класу з математики за темою " Нас оточують числа?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Місто із фігур

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Геометрія 7 клас. Тема: «Трикутники». Пов’язана з предметами алгебра, образотворче мистецтво, креслення, фізика, народознавство, трудове навчання.

Вік учнів, клас

7 клас 13 - 14 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Місто Фігуровськ-це місто де багато парків, замків, будинків, які мають геометрично правильні форми .Живуть тут різні фігури:кути,трикутники, чотирикутники та інші. Кожен житель має свої властивості і пишаються ними. Особливо гарні в місті парки, де розміщені моделі всіх фігур. Учні вважають , що вони жителі цього міста. Вони збирають матеріал про жителів цього міста. Все ,що вони вивчили вони відобразили в своїх презентації, публікації і веб-сторінці.

План вивчення теми (вставити файл)

https://drive.google.com/file/d/0B2tJYqblAWISd19PZEd2NE41X1U/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B2tJYqblAWISY1lnTjljb0lhUDg/view?usp=sharing

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Графік оцінювання

Таблиця ЗХД

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Виконуючи проект, учні повинні дослідити проблему та пропонувати шляхи її вирішення, вчитися застосовувати отримані знання в повсякденному житті. Результат своїх досліджень учні представляють у вигляді презентацій, публікацій. Інструктаж щодо опанування навичками використання цих інструментів включений в процес кожного заняття.

1 тиждень. Проводимо опитування учнів, про що дізнаються при виконанні проекту та які для цього використовуватимуться форми для опитування. Після відповіді учнів вчитель їх узагальнює і використовує при плануванні своєї діяльності і оцінювання. Проходить ознайомлення з назвою та головними питаннями проекту. Вказується учням на їх діяльність під час проекту. Демонструється презентація проекту. Проводиться інструктаж в кабінеті інформатики.

Учні поділяються для роботи в чотири групи. Кожна група заповнює таблиці ЗХД, знайомиться з формами оцінювання проекту. Кожна група має створити мультимедійну презентацію про своє дослідження та інформаційний бюлетень. До кінця тижня кожна група повинна розробити план досліджень.

2 тиждень. Розглядаються, обговорюються та корегуються плани досліджень кожної з груп. В процесі обговорення вчитель відмічає відповіді учнів і використовує їх як при плануванні своєї діяльності так і при оцінюванні. Учні проводять свої дослідження за допомогою Інтернету, використовують друковані джерела. Проводяться консультації з окремими учнями та групами, на яких обговорюють теми проектів, учні отримують відповідь на запитання, планують свою подальшу роботу, знайомляться з тим, як вона буде оцінюватися, вивчають форми оцінювання. 3 тиждень. Проводяться консультації з окремими учнями та групами, на яких вони отримують відповіді на запитання, планують свою подальшу роботу. Учні завершують свою дослідницьку роботу. Створюють мультимедійну презентацію, публікацію.. Під час роботи над проектом учні знайомляться з формами оцінювання цих форм робіт. Для оцінювання учнями власної роботи на протязі виконання проекту використовують Контрольний список самоспрямування у навчанні. 4 тиждень. Проведення презентацій, друкування публікацій. Презентації можна провести для певних цільових аудиторій. Після виступу всіх груп відбувається підсумок обговорення проекту. Проводиться опитування серед учнів на запитання, що було розглянуто при виконанні проекту, порівняння їх з опитуванням на початку проекту та аналіз отриманих відповідей.

Відомості про автора

Методист райво

Ім'я, прізвище

Лимар Лідія Василівна

Фах, навчальний предмет

вчитель математики

Навчальний заклад

Хащевська ЗОШ І - ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с. Хащове, Новомосковський район, Дніпропетровська область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

12 - 24 червня 2017 року

Місце проведення тренінгу

смт.Черкаське, ЗОШ I-III ступенів

Тренери

Вчитель інформатики Ткачук Олена Констянтинівна