Портфоліо Ящук Наталії Олександрівни з теми "Фольклор і народна культура України"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

"Фольклор і народна культура України"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література, українська мова , українознавство

Навчальна тема (як записано в програмі)

«ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ»(Календарно-обрядові пісні,Колискові псні)

Вік учнів, клас

6 клас, 11-12 років

Стислий опис

Проект проводиться в рамках навчальної програми в 6 класі і розрахований на сімгодин. Проектна діяльність виконується по ходу вивчення теми «ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ»(Календарно-обрядові пісні) і є підсумковою в її вивченні, будучи самостійною роботою учнів. Даний проект допомагає учням систематизувати отримані знання. У ході роботи над проектом учні роблять самостійні узагальнення і висновки, проводячи певні спостереження. Робота над проектом ведеться як на уроках літератури, так і в позаурочний час.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План проведення проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Знаходити потрібну інформацію з використанням Internet-ресурсів;

Працювати в команді над вирішенням єдиної проблеми;

Планувати та реалізовувати реальну проектну діяльність;

Формування дослідницьких навичок учнів у застосуванні комп'ютера для аналізу фольклорних текстів;

Формування умінь виділяти жанрові особливості фольклорних творів;

Формування грамотності в галузі фольклору ;

Удосконалення прикладних навичок роботи з персональним комп'ютером в аспекті літературознавчих досліджень. Формувати вміння учнів вільно орієнтуватися в жанрах фольклору;

формувати вміння виділяти специфіку кожного жанру;

формувати здатність до письменництва;

формувати стійкого інтересу до усної народної творчості;


формувати бажання збирати фольклор

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Оцінювання учнівських прикладів проводиться згідно критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури, а також згідно критеріїв, розроблених вчителем, для публікації., презентації, веб – сайту. початку проекту:

1. Було проведено анкетування учнів за допомогою он-лайн опитувальника про вміння працювати з комп’ютерними програмами та Інтернетом (в залежності від цього були розподілені ролі в групі)

2. Визначення навчальних потреб учнів.

Реалізація проекту:

1. На початку проекту провести оцінювання знань за допомогою перевірочної роботи.

2. Робота з таблицею «ЗХД»

3. Проводиться за контрольним списком групова робота над проектом

4. Заповнення форми для оцінювання веб-сайтів

5. Проводиться рефлексія за контрольними списками «Рефлексія»

6. В кінці провести самостійну роботу (вміння аналізувати види народної творчості).

Після закінчення проекту:

1. Провести оцінювання презентації (публікації) за формою, вчитель повинен оцінити готові проекти учнів, та оцінити переконливий усний виступ.

2. Провести самооцінювання роботи кожного учня в групі

3. За допомогою форми «Оцінювання роботи групи» під час захисту робіт учні оцінять діяльність кожної з груп.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

На початку проекту учні ознайомлюються з презентацією вчителя , розміщеною на шкільному сервері.

Ознайомлюються з критеріями оцінювання презентації, публікації, веб-сайту;

Учні планують свою діяльність, розподіляють обов’язки;

Учні працюють з дидактичними матеріалами, проводять дослідження за тематичними питаннями проекту;

Результати роботи над проектом і процесу його виконання учні подають у вигляді презентації ; публікації , веб-сайту;

Знайомляться з правилами створення ефективних публікацій та презентацій;

Вчаться користуватися програмою для створення публікації, презентацій, веб-сайту.

Заняття 1. 1. Учитель демонструє презентацію проекту. 2. Визначає разом з учнями теми та мету проекту. 3. Оголошує основоположні і проблемні питання. 4. "Мозковий штурм". 5. Виявлення примірних тем для дослідження. Заняття 2. 1. Визначення джерел інформації. 2. Визначення способів збору і аналізу інформації. 3. Визначення способу представлення результатів (форми проекту). 4. Ознайомити учнів з критеріями оцінювання підсумкових робіт. Заняття 3. 1. Формування груп. 2. Розподіл завдань (обов'язків) між членами команди. 3. Скласти розклад роботи групи. 4. Обговорення теми дослідження Завдання 4-6. 1. Збір та уточнення інформації, рішення проміжних завдань. 2. Учні зайняті дослідницькою діяльністю (інтерв'ю, опитування, спостереження, експерименти і т.п.) 3. Аналіз отриманої інформації. Формулювання висновків. Заняття 7. 1. Захист проекту. 2. Оцінка результатів і процесу проектної діяльності. Зразки учнівських презентацій ,презентація ,презентація ,презентація ,презентація

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ящук Наталія Олександрівна

Фах, навчальний предмет

вчитель української мови і літератури

Навчальний заклад

Макіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 50

Місто\село, район, область

м.Макіївка, обл. Донецька

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17-23 серпня 2012

Місце провведення тренінгу

Макіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 50

Тренери

Прилуцька Наталія Василівна