Портфоліо Ясько Ірини з теми "Моя неповторна Україна" (L'Ukraine est magnifique)

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Моя неповторна Україна" (L'Ukraine est magnifique)

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: французька мова «Україна». Додаткові предмети:історія, художня культура, інформатика, українська мова.

Навчальні цілі

У результаті своєї роботи учні можуть здійснити наступне: - використовувати стратегії самостійного навчання та навчання у співпраці - висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим (радість, подив, сумнів, стурбованість, - розповідати про свої ідеали, захоплення, спосіб життя та уподобання, - оцінювати стан речей, події, факти, - вміти виступати перед аудиторією, - Учні вдосконалюватимуть уміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології для створення продуктів проектної діяльності, - поглиблюватимуть вміння виступати перед аудиторією, вміння аргументовано доводити свою думку, ілюструвати ідеї, комбінуючи текст із зображенням. - виконувати різні операції з файлами БД; - створювати найпростіші комп’ютерні презентації, що складаються із текстових слайдів, слайдів з малюнками, таблицями, діаграмами, схемами; - здійснювати перегляд слайдів; налагоджувати, зберігати і запускати презентації.

Вік учнів, клас

8 клас,13-14 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект з французької мови для учнів 8 класу виконується у рамках вивчення теми «Україна». У проекті учні працюватимуть над дослідженням найвидатніших пам’яток культури та історії своєї Батьківщини. Результати своїх досліджень будуть викладені у вигляді Вікі-статті, презентації та блогів.

Повний План вивчення теми

план вивчення теми

Опис оцінювання

При вивченні теми використовуються різноманітні методи та інструменти оцінювання. Таке оцінювання допомагає учням і вчителю поставити навчальні цілі, відслідковувати прогрес у навчанні учнів, забезпечувати зворотній зв’язок, оцінювати мислення, продукт діяльності учнів та його представлення, а також відобразити увесь навчальний цикл. Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми, щоб перевірити мислення учнів та їх міркування. З-Х-Д- схеми, асоціативний кущта контрольний список учнівської презентації допомагають відслідковувати індивідуальні навчальні потреби учнів. У цей час відбувається включення суб’єктивного досвіду та оцінка початкових уявлень учнів з теми проекту. Форма оцінювання для блогу з вивчення України використовується під час його розробки учнями, а потім знову для оцінювання кінцевого продукту. Після завершення учнями їх міні-проектів, спеціальна форма зворотного зв’язку однокласників використовується для забезпечення отримання думок і оцінок однолітків. Учні використовують цей зворотний зв'язок для перевірки своїх кінцевих продуктів. Відповіді учнів на Ключове запитання під час написання ними щоденників дає інформацію про те, як учні зуміли поєднати свою роботу у проекті з більш широкими поняттями. Підсумкове оцінювання відбувається за допомогою представлення учнівських робіт, а також письмового тестування. Корисним може стати опитувальник для учнів.

Діяльність учнів та вчителя

Спочатку учитель повідомляє учням мету проекту, пояснює його актуальність, формуються групи,кожна з яких має конкретна питання для дослідження, демонструє cтартову презентацію. Далі кожна група, отримавши завдання, починає розробляти план своєї діяльності, за допомогою вчителя, здійснює пошук в Інтернеті необхідних ресурсів, а також у місцевій бібліотеці та музеї, ознайомившись з інструкцією вчителя та законом про авторське право. При цьому вони використовують графічні схеми, контрольні списки,учнівську презентацію , розкадрування або техніку мозкового штурму. Учитель спостерігає за роботою груп, ставить їм питання, робить короткі нотатки про хід обговорення, планування, розв’язання поставлених завдань та відслідковує досягнутий учнями прогрес, допомагаючи їм у спільній роботі та сприяючи формуванню у них навичок самокерування та самоспрямування у навчанні. Завершиться навчальний проект поверненням знову до Ключового запитання «Що для вас є Україна»? Учитель пропонує учням відповісти на це запитання у їхніх щоденниках, надає їм свої коментарі до записів у журналах, нагадує їм, щоб навели якнайбільше прикладів або доказів при відповіді на запитання. Потім організовує обговорення всім класом щоб кожна група могла поділитися своїми відповідями з усіма. На кінець третього тижня вивчення теми усі учні повинні засвоїти належним чином навчальний матеріал, а також закріпити навички володіння новітніми технологіями: комп’ютер, електронна дошка тощо, а також створити учнівський блог. Завершальним етапом є створення Вікі-статті на тему Вікі-стаття "«Традиції та звичаї нашої Батьківщини» «Традиції та звичаї нашої Батьківщини», а також кожна група виступає з захистом своїх робіт.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ясько Ірина Віталіївна

Фах, навчальний предмет

Учитель іноземної мови (англійська, французька)

Навчальний заклад

Роменська спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів №1 імені П.І.Калнишевського офіційний сайт школи

Місто\село, район, область

м.Ромни Сумської області

Контактні дані

knopkayasko@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

29/10/12-04/11/12

Місце проведення тренінгу

Роменська спеціалізованазагальноосвітня школа I-III ступенів №1 імені П.І.Калнишевського

Тренери