Портфоліо Яриновської Олени Петрівни для учнів 2 класу, тема проекту Збережемо первоцвіти

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва теми

Збережемо первоцвіти


Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Природознавство

Вік учнів, клас

7 років,2 клас

Стислий опис проекту

Протягом цього проекту учні 2 класу під час вивчення теми ІІІ з природознавства «Природа навесні» будуть впроваджувати нові форми роботи,які допоможуть їм глибше взаємодіяти з природою,дадуть змогу активізувати творчі резерви особистості в системі спілкування з природою,задовольнити потреби дитини у самореалізації,самовираженні. Їх робота буде спрямована на вивчення природи рідного краю,діти набудуть досвід вирішення екологічних проблем. Учні будуть працювати групами,відвідувати екскурсії, брати участь у масових натуралістичних заходах,будуть проведені практичні роботи, диспути, створені презентації. В результаті будуть створені посібники,буклет,виставка дитячих робіт. Учні мають усвідомити поняття «Земля-наш спільний дім і іншого немає і бути не може».

План

План вивчення теми

план впровадження проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається впродовж усієї навчальної теми, щоб діагностувати знання та мислення учнів та їх міркування. «Асоціативний кущ» використовується на всіх етапах проекту для перевірки рівня усвідомленості та обізнаності учнів у навчальних матеріалах Форма оцінювання презентації використовується для того, щоб учні могли самостійно створювати свої презентації і оцінити свої презентації до оцінки учителя. Форма оцінювання роботи груп (співробітництво) використовується для того,щоб навчити дітей колективно працювати на один результат. Форма оцінювання усного виступу використовується для створення посібників,запланованих проектом. По закінченню дослідницької діяльності учнів доречною буде форма оцінювання експериментів. Форма зворотного зв’язку однокласників використовується для забезпечення отримання думок і оцінок однолітків. Проводиться урок-конференція, на якому заслуховуються виступи учнів із виконаними роботами Учні використовують цю форму для того, щоб отримати зворотний зв'язок щодо своїх розповідей. Учні використовують цю форму для перевірки своїх кінцевих продуктів. Оцінюватимуться учнівські роботи: • Посібник прав первоцвітів • Книга скарг природи • Презентації «Мала енциклопедія первоцвітів рідного краю» • Аплікації,малюнки,колективні роботи Опитувальники,тести,контрольні роботи– це форми оцінювання,що використовуватимуться на різних етапах. Взаємооцінювання,самооцінка і як заключний етап-оцінювання роботи учнів батьками. Форма оцінювання З-Х-Д дає можливість оцінити рівень знань,умінь і навичок учнів,набутих під час проекту на всіх етапах проекту.

Діяльність учнів та вчителя

І.Ознайомлення з темою та метою проекту,прогнозування результатів  Розробка концепції розвитку взаємодії з природоюассоціативний кущ  Комплексне вивчення стану виховання дітей засобами спілкування з природою  Вибір та апробація інноваційних форм пізнання дітьми природи  Визначення проблеми  Формулювання дослідницьких завдань  Висунення гіпотез  Визначення методів дослідження ІІ.Оцінювання власних спроможностей та інтересів,вибір об’єкта досліджень Вчитель показує вступну презентацію в ході якої та після неї варто провести діагностику навчальних потреб учнів таблицю З-Х-Дтаблиця з-х-д та діагностику рівня їх фактичних знань з теми (Опитувальник). Обговорити з класом основні запитання, які дозволять з’ясувати рівень їх знань. З учнями обговорюється мета і завдання дослідницької роботи. ІІІ.Формування груп,обрання керівника групи,отримання спеціального завдання та рекомендації щодо його виконання.групи В ході роботи над проектом, учні розподіляються на групи. Проходить об’єднання дітей у творчі групи, розподіляються обов’язки між учасниками проекту. Вчитель демонструє вступну презентаціюпрезентація вчителя.Визначають в межах кожної групи обов’язки членів групи

Інформувати батьків про участь дітей у проекті. Діти передають батькам   буклети з інформацією про метод проектів.буклет вчителя Необхідно роз’яснити учням про дотримання законів про авторське право

І група «Дослідники»Формування груп Знайомство з науковими фактами Завдання: створення посібника «Права первоцвітів» ІІ група «Охоронці природи» Знайомство з рідкісними рослинами рідного краю Завдання:створення «Книги скарг природи» Правовий диспут «Я-«конвалія» - врятуй мене!

ІІІ група «Юні митці» Закладання колекційно-дослідної ділянки “Первоцвіт” Першу частину періоду праці над проектом юні митці малюють малюнки,виконують аплікації рідкісних рослин нашої місцевості, які занесені до Червоної книги України. IV група «Науковці» Складання презентації «Мала енциклопедія первоцвітів рідного краю»учня 1 «Мала енциклопедія первоцвітів рідного краю»презентація учня 2

V група « Дизайнери» Створення буклетубуклет 1 сторінка Створення буклетубуклет 2 сторінка IV.Створення «банку даних»,добір матеріалу для створення довідників Посібник прав первоцвітів, Книга скарг природи  Проведення дослідження Дослідження учнів. Складається чіткий план дій. Учні самостійно намагаються виконати всі пункти плану. При цьому вони повинні підібрати і прочитати літературні джерела, віднайти факти, які можуть надати додаткову інформацію про дослідну рослину, підібрати ілюстративний матеріал і зробити висновки.

ДОСЛІД №1. Тема досліду: Вплив умов середовища на ріст і розвиток конвалії лікарської Варіант 1. Висаджування конвалії на затіненій ділянці. Варіант 2. Висаджування конвалії на ділянці, яка добре освітлюється сонцем. ОПИС ДОСЛІДУ Висадити 10 кущів конвалії в затіненому місці і 10 кущів на осонні. За результатами досліду зробити висновок. При вивченні теми діти збирають інформацію з інтернет-ресурсів, додаткової енциклопедичної літератури,періодичної преси;діляться враженнями після екскурсій до лісу,природничого музею,НЕНЦ. Висувають свої гіпотези щодо створення Книги скарг природи та посібника з прав первоцвітів . На підтримку навичок ХХІ століття вчитель забезпечує групи ресурсами, необхідними для самооцінки і пропонує дидактичні завдання за темою проекту. Захист проекту. Кожна група виступає з усною презентацією результатів, демонструючи свою роботу. По завершенні колективно обговорюються висновки, дослідження .Учні оцінюють виступи груп у відповідності до критеріїв оцінювання роботи груп. Підводяться підсумки, визначається група, яка виконала саме повне і аргументоване дослідження.

• Науково-пошукові експедиції та екскурсії з метою вивчення біорозмаїття первоцвітів • Збір насіння зникаючих та рідкісних первоцвітів з метою виведення на присадибних ділянках • Аналіз отриманих даних • Оформлення висновків та кінцевих результатів

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Олена Яриновська

Фах, навчальний предмет

Вчитель початкових класів


Навчальний заклад

спеціалізована школа №14

Місто\село, район, область

місто Київ Оболонський р-н

Контактні дані

elep1970@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

10.06.13р.-15.06.13р.

Місце проведення тренінгу

м.Київ Оболонський р-н ліцей №157

Тренери

Дармограй Вероніка Анатоліївна, Васяніна Олена Анатоліївна