Портфоліо Юрія Боднара за 10 версією

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми:

Найкращий текстовий редактор

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети:

Основний - інформатика.
Другорядний - укоаїнська мова.

Вік учнів, клас

9 клас, 15 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Учні будуть досліджувати текстові редактори, обираючи кращий, знайомлячись із інтерфейсом різних програм. Учні будуть шукати в мережі, завантажувати та встановлювати текстові редактори (5 шт), які ще не встановлено у класі Для учнів, які додатково займаються інформатикою буде запропоновано конкурс на кращий текстовий редактор, сторений власноруч. Ці учні будуть шукати інформацію про текстові редактори, створювати такі програми.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми (файл)

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Перед першим заняттям учитель демонструє учням презентаціюпро метод проектів та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форми З-Х-Д та/або організаційні діаграми. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. У процесі роботи учні використовують контрольний список дослідження та блог для проведення само оцінювання. В процесі роботи над проектом учні працюють і записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до журналу спостережень. Учні проводять само оцінювання використовуючи контрольний список дослідження та блог. Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форми оцінювання презентації (продукту). Учні працюють із формою «Я-Розумію!» та записують свої результати до журналу спостережень за рахунок чого проводиться само оцінювання роботи над проектом. Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно, або у блозі проекту. З метою оцінювання результатів дослідження, блогу, підсумкової презентації використовуючи відповідну форму оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника. З метою визначення само спрямування учнів використовується критерії оцінювання. Учні використовують самооцінювання журналів досліджень для того, щоб визначити чи правильно вони ведуть ці журнали і що необхідно до них додати

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Урок 1 Підготовка Учитель повинен пересвідчитись чи розуміють учні з чого складається книга (в електронному вигляді), які є типи файлів.

Для цього учитель демонструє власну презентацію. Учням пропонується ключове та тематичні запитання, конкретна проблема та проводиться визначення розуміння учнями вказаних вище понять. Через використання форми З-Х-Д та організаційної діаграми визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів. Учні шукають у мережі Інтернет назви 5 найбільш популярних текстових редакторів.

Дослідження Учні, за допомогою раніше встановленого текстового редактора (наприклад, Word 2007) та мережі Інтернет вивчають його можливості. Роблять висновки про те, які файли варто стискати, які не варто. Потім учні перевіряють, що при форматуванні тексту розмір файлу не змінюється. У кінці уроку учні працюють із документом «Я-Розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати.

Учні створюють блог, до якого розміщають результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. При розміщенні результатів потрібно розмістити у блозі посилання на файли із якими проводилось дослідження. Результати також вносяться до журналів спостережень. Учні проводять само оцінювання використовуючи контрольний список дослідження та блогу.

Урок 2 Підготовка Учні завантажують із мережі Інтернет 3-4 текстові процесори, які не встановлені на машинах учнів та встановлюють тріал, або безкоштові версії. Учитель наголошує про необхідність дотримання авторського права при використанні програмного забезпечення.

Дослідження Учні об’єднуються у групи, кожна з яких обирає для себе 1 текстовий процесор із встановленних раніше. Використовуючи встановлені текстові процесори кожна група їх досліджує. Аналізуючи отримані результати, ранжують редактори по їхніх можливостях. Учні публікують свої результати засобами чату, або програми миттєвих повідомлень. Роблять висновки про те, який редактор зручніший. Результати отримані на цьому уроці порівнюють із результатами отриманими на минулому. У кінці уроку учні працюють із документом «Я-Розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати.

Учні розміщають у блозі результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. Аналізують нові дані, отримані іншими учнями, які повторили експеримент. Аналізують розбіжності у даних. Виявляють причини розбіжності. Результати також вносяться до журналів дослідження. Учні проводять само оцінювання використовуючи контрольні списки дослідження та блогу.


Урок 3 Підготовка Учні завантажують із мережі Інтернет 3-4 текстові процесори, які не встановлені на машинах учнів та встановлюють тріал, або безкоштові версії. Учитель наголошує про необхідність дотримання авторського права при використанні програмного забезпечення.

Дослідження Учні об’єднуються у групи, кожна з яких обирає для себе 1 текстовий процесор із встановленних раніше. Використовуючи встановлені текстові процесори кожна група їх досліджує. Аналізуючи отримані результати, ранжують редактори по їхніх можливостях. Учні публікують свої результати засобами чату, або програми миттєвих повідомлень. Роблять висновки про те, який редактор зручніший. Результати отримані на цьому уроці порівнюють із результатами отриманими на минулому. У кінці уроку учні працюють із документом «Я-Розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати.

Учні розміщають у блозі результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. Аналізують нові дані, отримані іншими учнями, які повторили експеримент. Аналізують розбіжності у даних. Виявляють причини розбіжності. Результати також вносяться до журналів дослідження. Учні розміщають у блозі результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. Аналізують нові дані, отримані іншими учнями, які повторили експеримент на своїх файлах. Аналізують розбіжності у даних. Виявляють причини розбіжності. Результати також вносяться до журналів дослідження. Учитель проводять оцінювання результатів роботи над проектом використовуючи форми оцінювання дослідження, блогу та підсумкової презентації за проектом.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Боднар Юрій Григорович

Фах, навчальний предмет

Спеціаліст, математика і інформатика

Навчальний заклад

Шаргородська районна гімназія

Місто\село, район, область

23500
вул. Леніна, 282 кв.5,
м. Шаргород,
Вінницька обл.

Контактні дані

Телефони:
+38 04344 21872 - домашній
+38 067 3083452 - мобільний

Email: y.bodnar77 at gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

19-23.08.2013

Місце проведення тренінгу

ВОІПОПП

Тренери

Пойда С.А., Матохнюк Л.О.