Портфоліо Юкало Аліни

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

На бенефісі у трикутника

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика Допоміжні предмети:Інформатика, історія, українська мова

Навчальна тема (як записано в програмі)

«Трикутники. Ознаки рівності трикутників»

Вік учнів, клас

7 клас, 13 – 14 років

Стислий опис

Навчальний проект розрахований на учнів 7 класу, які вивчають геометрію.Тема «Трикутники. Ознаки рівності трикутників».Перед початком проекту, учні класу об’єднуються в творчі групи, і кожна група дітей отримує завдання. Під час роботи над проектом, учні займаються пошуковою та дослідницькою роботою, опрацьовують підручники, матеріал з Інтернету, аналізують матеріал і роблять власні висновки. Продуктом діяльності учнів буде презентація «Шкала часу», «У світі трикутників», буклет.

Повний План вивчення теми

План проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

По закінченню навчального проекту учні мають: - розпізнавати різні види трикутників; - формулювати означення різних видів трикутників та елементів трикутника; - практично використовувати властивості трикутників при розв’язуванні задач; - формулювати властивості рівнобедреного, прямокутного трикутників - доводити ознаки рівності трикутників, властивості і ознаки рівнобедреного трикутника, властивості кутів трикутника, властивості зовнішнього кута трикутника - познайомитися з історичними відомостями про трикутники - дослідити, як люди використовують трикутники в своїй життєдіяльності. - навчитися шукати, збирати, узагальнювати інформацію, планувати свою діяльність, - формуватимуться вміння виступати перед аудиторією, формулювати свої думки коротко і ясно, вміння ілюструвати свої думки, - при створенні публікації, презентації розвивати вміння аналізувати та вибирати необхідну інформацію, ілюструвати науковий текст, використовувати закон про авторське право. Навички 21 сторіччя: - В учнів будуть розвиті навички критичного мислення і вміння вирішувати проблеми; комунікативні навички та навички співробітництва; вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички, буде розвита інформаційна грамотність IКT – грамотність (Грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій), коли учні будуть оформлювати кінцевий продукт. - Учні опанують життєвими та кар’єрними навичками, гнучкістю та пристосовуваністю коли вони працюють разом в групах, навичками ініціативи та самоспрямованості. Учні отримають навички лідерства та відповідальності при роботі в групах.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

На початку проекту проводиться: - Діагностика навчальних потреб учнів (Таблиця З-Х-Д) - Діагностика рівня їх фактичних знань з теми (Опитувальник) Під час проведення проекту: - Анкетування для об’єднання учнів у групи - Оцінювання Інтернет-ресурсів (Контрольний список для оцінювання вікі-статті) - Оцінювання презентацій (Контрольний список для оцінювання презентації) - Контроль вивчення теоретичних питань (оцінювання самостійних письмових робіт, тестування, усні відповіді) По завершенні проекту - Самооцінювання (Критерії самооцінювання) - Взаємооцінювання (Форма оцінювання виконання колективної роботи) - Оцінювання презентації (Форма оцінювання презентації) - Оцінювання брошури (Форма оцінювання брошури) - Оцінювання вікі-статті (Форма оцінювання вікі-статті) - Оцінювання рівня знань учнів з теми (Тестування) - Оцінювання командної роботи - Оцінювання вміння брати участь в обговореннях Оцінювання навичок спілкування, повноти виступів, творчого підходу Оцінювання діяльності учнів вчитель проводить на протязі всього проекту, використовуючи описані вище методи та інструменти.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Перед початком роботи над проектом вчитель: -спілкується з батьками та іншим учасниками спільноти з метою ознайомлення з концепцію використання проектів у школі; -роздає інформаційні буклети[1] та відповідає на запитання, що виникають. На початку проекту відбувається презентація ідеї проекту за допомогою вчительської презентації[2], обговорюються основні аспекти її реалізації, обумовлюються джерела інформації, пояснюються навчальні завдання, форми оцінювання та хід проекту, ставиться учням Ключове запитання. Під керівництвом вчителя учні об’єднуються в групи, та вибирають завдання для дослідження. Обговорюється діяльність учня в групі та результат діяльності. Учні першої групи («Історики») досліджують матеріали Інтернету, підручників, енциклопедій, довідників і дізнаються, що означає термін «Трикутник», які вчені займалися дослідженнями трикутників, які зроблено відкриття тощо. Результатом цієї роботи є таблиця (шкала часу), яка відображає розвиток вчення про трикутник, оформлена у вигляді презентації[3].

Учні другої групи («Теоретики») досліджують інформацію про різні види трикутників, їх елементи, властивості та ознаки, працюють з різними моделями трикутників. Результат діяльності групи – буклет.   

Учні третьої групи («Статисти») проводять опитування серед батьків, вчителів, громадськості з питання «Де крім математики, зустрічається слово «Трикутник» ?». За результатами опитування діти шукають інформацію в Інтернеті щодо цих понять, тверджень та вчень. Результатом цієї роботи буде презентація[4] на тему «У світі трикутників». Також учні під час роботи над проектом вчаться розв’язувати задачі, доводити теореми. Для перевірки засвоєння ними навчального матеріалу вчителем розроблені тести, самостійні роботи, опитувальники[5], експрес – контролі. Вчитель розробляє План впровадження проекту слід повернутись знову до Ключового запитання. Надати їм свої коментарі до їх записів. Вчитель працює з Таблицею ЗХД[6] і пропонує заповнити останню колонку. У заключній частині проекту учні використовують критерії оцінки співпраці, щоб оцінити свою роботу в групі, і розмірковують про отриманні знання і навики. Вони також обговорюють розвиток навиків, необхідних у 21 столітті, таких як використання технологій, співпраця, творчість, креативність. Підводяться підсумки, визначається краща робота та виставляються оцінки.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Юкало Аліна Сергіївна

Фах, навчальний предмет

учитель математики, математика

Навчальний заклад

Войнашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с. Войнашівка Барського району Вінницької області

Контактні дані

www.alina.yukalo@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20-28 серпня 2012 року

Місце проведення тренінгу

Войшашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Тренери

Копитко Оксана Василівна