Портфоліо Щелованової Тетяни Олегівни з теми "Кого слід остерігатися в природі?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

"Кого слід остерігатися в природі?"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основи здоров'я

Вік учнів, клас

7-8 років, 1 загальноосвітній клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект , який ми будемо створювати , буде здійснений спільно всім класом, тобто він розроблятиметься колективно. Але для кращого виконання проекту ми створимо кілька підгруп, кожна з яких працюватиме за власною підтемою. 1 –група: «Обережно: гриби!», 2 – група : «Небезпечні тварини», 3 – група : «Отруйні комахи», 4 – група: «Небезпечні явища природи». Таким чином, кожен учень чи учениця матимуть можливість зробити важливий внесок у загальну працю. Даний проект розрахований на початкову школу.

Навчальний проект розглядає людину та навколишній світ . У ході самостійного дослідження , учні з'ясують , які тварини, комахи, жуки та рослини мажуть завдати шкоди їхньому здоров’ю. Проект розкриває і розширює зміст основних понять курсу навколишнього світу з питань : людина і тварини, людина і рослинний світ. Саме в молодшому віці важливо сформувати у дітей правильне уявлення про отруйні рослини, небезпечних тварин , сприяти розумінню того , що потрібно бережливо ставитися до свого здоров’я. Крім цього , проект націлений на розвиток творчих здібностей у дітей при виконанні проектів з елементами науково - дослідницької діяльності. Проект реалізується в рамках курсу "Навколишній світ" . В цілому проект спрямований на розвиток в учнів особисту відповідальність за своє життя.

Пропонований навчальний проект спрямований на розвиток наступних якостей 21-го століття:

Комунікативні вміння - здатність до створення умов для ефективної усній, письмовій , мультимедійної і мережевої комунікації в різних формах і контекстах , управління нею та розуміння її .

Творчість і допитливість - здатність до саморозвитку , застосуванню нових ідей і доведення їх до інших людей.

Уміння працювати з інформацією і медіа засобами - вміння знаходити , аналізувати , управляти , інтегрувати , оцінювати і створювати інформацію в різних формах і різними способами.

Міжособистісна взаємодія і співпраця - здатність працювати в команді , бути лідером ; приймати на себе різні ролі та обов'язки; продуктивно працювати в колективі ; вміння співпереживати ; поважати різні думки .

Уміння ставити і вирішувати проблеми - здатність виявляти , аналізувати та вирішувати проблеми.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

New-Mind-Map 2wpep4tb.jpg

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Перед початком проекту учитель використовує ЗХД-таблицю та опитувальник для з’ясування навчальних потреб учнів. Протягом роботи над проектом для відслідкування прогресу у навчанні та оцінювання рівня мислення учнів вчитель веде журнал спостереження, надає консультації, використовує контрольні списки і форми оцінювання продуктів учнівської діяльності: критерії оцінювання учнівської публікації, критерії оцінювання учнівської презентації , критерії оцінювання учнівської вікі- статті, критерії оцінювання учнівського блогу. Наприкінці роботи над проектом учні закінчують працювати із ЗХД-таблицю, учитель перевіряє набуті ними знання за допомогою кросвордів . Відбувається постійне самооцінювання роботи учнів та самооцінювання роботи групи. Наприкінці проекту відбувається захист проекту.

Кросворд лісові мешканці

Знайди і розфарбуй

Кросворд про гриби

Кросворд комахи та мурашки

Дидактичні ігри

Загадки

Хмари тегів

Знайди дві однакові картинки

Критерії оцінювання учнівських робіт:

-самооцінювання роботи учнів;

-самооцінювання роботи групи;

-критерії оцінювання учнівської публікації;

-критерії оцінювання учнівської презентації;

-критерії оцінювання учнівської вікі- статті;

-критерії оцінювання учнівського блогу.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Підготовчий етап

Планування етапів реалізації проекту. Підготовка необхідних дидактичних матеріалів : (пам'ятки ,стартова презентація , матеріали для оцінювання, вступна публікація вчителя).

Презентація вчителя "Кого слід остерігатися в природі?"

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

[Публікація вчителя]

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Проведення батьківських зборів з метою знайомства батьків з проектом. Отримання дозволів від батьків (законних представників ) на роботу дітей у проект. Узгодження часу роботи в комп'ютерному класі. Виявлення початкових уявлень і наявних в учнів знань з матеріалами стартова презентація та опитувальника. Формування груп для роботи в проекті , розподіл ролей учасників всередині груп . Учні об’єднуються в групи:

група Дослідники

група Слідопити

група Чомучки

група Метеорологи

Учитель може використовувати метод « Випадковий вибір». Обговорення етапів проекту , критеріїв оцінювання.

Основний етап

Розміщення повідомлень про хід проекту , творчих звітів у блозі проекту. Консультації учнів , обговорення і коректування робіт учнів. Заповнення щоденника роботи групи в проекті. Консультування учнів про правила проведення опитування. Постановка проблем , складання плану роботи в групах. Пошук інформації в різних джерелах ( по групах) . Критичне осмислення і аналіз інформації , вибір головного . Порівняльний аналіз результатів теоретичних і практичних досліджень . Обговорення в групах підсумків дослідження . Підготовка інформації для використання в підсумкових продуктах :

Учнівська презентація "Небезпечні тварини"

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Учнівська публікація "Обережно: гриби!"

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Учнівська вікі-стаття "Отруйні комахи"

Учнівський блог "Небезпечні явища природи"

Оформлення продуктів проектної діяльності . Колективне обговорення , оцінювання виконаної роботи з опорою на критерії оцінювання , коригування планів роботи груп . Самоперевірка готовності до захисту.

Заключний етап

Подання підсумків роботи в проекті на батьківських зборах , перед учнями інших класів .Самооцінювання роботи учнів та взаємне оцінювання підсумкових робіт кожної групи. Рефлексія учасників проекту.

Стартова презентація

Учнівська вікі-стаття "Отруйні комахи"

Щоденника роботи групи в проекті.

Учнівський блог "Небезпечні явища природи"

Учнівська презентація "Небезпечні тварини"

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Щелованова Тетяна Олегівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель початкових класів

Навчальний заклад

Знам'янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

Контактні дані

м. Знам'янка,Кіровоградська область

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

жовтень-грудень 2013 рік

Місце проведення тренінгу

Знам'янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів

Тренери

Литвиненко Ольга Валентинівна, Аман Ірина Семенівна