Портфоліо Шумілової Ілони Павлівни

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Пригоди Оксигену

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: хімія;

Дотичні предмети-природознавство,українська мова,інформатика

Навчальні цілі

По закінченню роботи над проектом учні:

1. Знають: класифікацію фізичних і хімічних властивостей кисню, поширеність Оксигену в природі, колообіг Оксигену

2. Вміють:пояснювати суть реакцій розкладу і сполучення, процесів горіння, окиснення;процес фотосинтезу, процес прискорення реакцій

 • дотримуватися норм етики і права під час роботи з даними, розміщеними у мережі Інтернет,
 • створювати письмові мовленнєві висловлювання різних типів і жанрів у межах запропонованих сфер і тем, а також на основі почутого, побаченого, прочитаного і з власного життєвого досвіду, доречно використовуючи відповідні мовні засоби, висловлюючи власне ставлення та обґрунтовуючи власну думку про предмет спілкування

3. Мають навички:

 • проведення дослідно-пошукової діяльність у процесі проектування,
 • визначення завдання проекту відповідно до обраної проблеми,
 • застосовувати інформаційно-комунікаційні технології під час проектування,
 • презентування своєї роботи (як інтернет-ресурсу) та оцінювання результатів продуктивної творчої діяльності за визначеними критеріями
 • з’ясування причинно-наслідкових зв’язків,
 • ґрунтовного доведення та розуміння ідей,
 • оформлення, аналізу та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання
 • дослідження та розширення свого власного навчального досвіду та досягнення власних навчальних цілей
 • користування сервісами глобальної комп’ютерної мережі (вікі, блоги), застосовувати комп’ютерні мережі для пошуку та розміщення інформації
 • створення структурованого тексту, проведення перевірки правопису, включення до тексту графічних та інших інформаційних об’єктів, ведення ділового листування та дописування повідомлень і коментарів у блоги, виконання колективної роботи над документом
 • роботи в групах, розподілу обов’язків під час колективної роботи, оцінювання та самооцінювання

Вік учнів, клас

7 клас 12-13 років

Стислий опис проекту

Проект призначений для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних заходів І-ІІІ ступенів. Назва теми з програми “Прості речовини. Метали та неметали. Оксиген його фізичні і хімічні властивості. Поширеність і колообіг в природі. Використання кисню та його застосування”. Проект буде реалізовуватись паралельно з виконанням основної учбової програми. В межах реалізації проекту учні класу будуть розділені на групи стосовно їх побажань та нахилів.На підсумковому уроці з теми буде проведено заключний захист міні проектів кожної групи учнів. Основні види діяльності учнів: робота з інформаційними джерелами з даної теми, підготовка доповідей,презентацій за обраними темами.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Опис оцінювання

Перед проектом (за кілька місяців до нього) в консультаціях з учителями української мови та інформатики проводиться оцінювання готовності учнів до виконання проекту (рівень володіння навичками роботи з комп’ютером, пошуку інформації в мережі Інтернет, роботи з мережевими ресурсами, тощо), складається графік оцінювання.

На початку роботи над проектом відбувається: Перегляд презентації вчителя з її наступним обговоренням (фронтальним і малими групами - «мозковий штурм») Вхідне тестування за інтернет-опитувальником для з’ясування рівня знань по темі проекту; Робота з таблицями «ЗХД» та Т-схемами, де учні оцінюють власні знання з предмету дослідження; Ознайомлення з дослідницькими роботами, виконаними раніше,з подальшим їх обговоренням у міні-групах.

Впродовж роботи над проектом: Вчитель проводить консультації та проміжне оцінювання попередніх результатів; Вчитель пропонує бажаючим учням здійснювати рефлексію під час своєї роботи, наприклад, вести блог-щоденник своєї проектної роботи (допомога учням у проведенні рефлексії) Вчитель пропонує учням документи, які допоможуть їм у їхній роботі, наприклад, допомогу у плануванні проекту. Учні систематично проводять самооцінку своєї роботи, користуючись відповідними контрольними списками чи формами для оцінювання; Учні оцінюють свій вклад у групову роботу та своє вміння співпрацювати у групі, користуючись відповідною формою оцінювання співробітництва

Наприкінці роботи над проектом: Учні проходять підсумковий тест-контроль за завданнями вчителя для перевірки набутих знань Учні демонструють виконані роботи (блоги), після чого відбувається їх самооцінювання, оцінювання вчителем та іншими групами (згідно критеріїв оцінювання) В процесі роботи з таблицями «ЗХД» відбувається самооцінка учнями власних навчальних потреб, набутих знань та вмінь Результатом роботи є створення тематичного блогу в подальшому відбувається оцінювання учнівських робіт читачами блогу (зворотній зв'язок від однолітків).

Діяльність учнів та вчителя

Учні ознайомлюються з запропонованою вчителем темою<Пригоди Оксигену> та з проектної діяльності, ключовими питаннями проекту, запрошуються до роботи в проекті . Учні поділяються на три групи, отримують певні завдання.

І група. Працюють над створенням презентації по темі: «Який газ найголовніший?»

ІІ група. Працюють над створенням презентації: «Звідки береться кисень взимку?»

III група.Працюють над питанням:<<Чи вистачить нам кисню?>>

-вчитель виконує такі функції під час реалізації проекту:

допомагає учням у пошуку джерел, необхідних їм у роботі над проектом;

сам є джерелом інформації;

координує весь процес роботи над проектом;

підтримує і заохочує учнів;

підтримує неперервний рух учнів у роботі над проектом. Допомагає учням, але не виконує роботу замість них.


Список складових Портфоліо

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Шумілова Ілона Павлівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель хімії

Навчальний заклад

Вільногірська загальноосвітня школа №5 I-IIIст

Місто\село, район, область

м.Вільногірськ Дніпропетровської обл.

Контактні дані

5-07-36

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Вільногірськ, 25 жовтня - 7 листопада 2012

Дати проведення тренінгу

25.10-17.11.2012р

Місце проведення тренінгу

Вільногірська ЗОШ №5

Тренери

Данилюк Віктор Михайлович