Портфоліо Шозди Тетяни Петрівни для учнів 7 класу з хімії

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Буклет вчителя

Sho-1.JPG Sho-2.JPG

Назва навчальної теми

«Чисті речовини і суміші, способи розділення сумішей, використання чистих речовин і сумішей у природі»

Навчальні цілі

вивчити поділ ресчовин на чисті і сумішіі; розповісти про способи розділення сумішей; розвивати вміння розліляти суміші працювати за зразком з коментуванням своїх дій; виховувати допитливість; стимулювати пізнавальну активність учнів, розвивати інтерес до предмета, кмітливість, уміння швидко й чітко формулювати й висловлювати свої думки, логічно міркувати, уміння працювати з додатковою літературою та застосовувати

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія та біологія

Вік учнів, клас

12 -13 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

  • Учні досліджують тему чисті речовини і суміші. Яка відмінність між чистими речовин і сумішами? Види сумішей (однорідні і неоднорідні). Які способи розділення однорідних і неоднорідних сумішей? Використання чистих речовин і сумішей в природі. Яким чином можна розділити певну суміш? Три групи учнів будуть виконувати різні види завданнь, а саме - хіміки-теоретики здійснють пошук необхідного навчального матеріалу, допомагають створювати презентацію для захисту проекту; хіміки-експериментатори демонструюсь приклад розділення різних сумішей; хіміки-практики наводять приклади використання чистих речовин і сумішей в природі.

План вивчення теми (вставити файл)

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

  • Оцінювання буде здійснюватися на різних пізнавальних рівнях:

- початковий рівень – учень називає, наводить приклади, розпізнає; - середній рівень – учень розрізняє, ілюструє, складає формули і рівняння, наводить означення; - достатній рівень – учень пояснює, обчислює, характеризує, класифікує, використовує, робить висновки; - високий рівень – учень обґрунтовує, аналізує, прогнозує, встановлює зв’язки, висловлює судження, оцінює. При оцінювання рівня навчальних досягнень з хімії враховується: • рівень засвоєння теоретичних знань; • оволодіння хімічною мовою як засобом відображення знань про речовини і хімічні явища; • сформованість експериментальних умінь, необхідних для виконання хімічних дослідів, передбачених навчальною програмою; • здатність учнів застосовувати набуті знання на практиці; • уміння розв’язувати розрахункові задачі. З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів буде використаний метод оцінювання портфоліо – це накопичувальна система оцінювання, що передбачає формування уміння учнів ставити цілі, планувати і організовувати власну діяльність; накопичення різних видів учнівських робіт (презентацію, blogger, календар, плакат), які засвідчують рух в індивідуальному розвитку; активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки. Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення уч В учнів будуть формуватися навички створення презентацій за темою «Чисті речовини і суміші, способи розділення сумішей, використання чистих речовин і сумішей у природі», які будуть переконливими для лідерів місцевої громади. В учнів будуть вдосконалюватися навички збирання даних кількома способами – пошук навчального матеріалу в інтернеті, опрацювання наукової літератури, перегляд науково-пізнавальних журналів та публікацій в бібліотеці, відвідування екскурсій на місцеві підприємства, де відбувається практичне впровадження даної теми и тісний зв»язок з життям. Впроваджують аналіз, а саме учні аналізують відмінність чистих речовин і сумішей, які є способи розділення сумішей. Впорядкування – яким способом можливо розділяти ті чи інші суміші, де будуть використовуватися ці суміші в сучасному житті и в новітніх технологіях. Осмислення –наприклад, чи існують в природі абсолютно чисті речовини. Та опрацювання відомостей про місцеві комерційні структури. Учні навчаться переконливо демонструвати відомості про способи очистки сумішей, переконливо доказуючи, що саме цей спосіб буде оптимальним в даному випадку, яким чином дана умовно чиста речовина буде використовуватися в повсякденному житті, промисловості, науці та інших галузях життя, добираючи відповідні типи за допомогою відео презентацій, малюнків, або інших засобів візуалізації даних. Формування в учнів уміння з’ясовувати ознаки, за якими можна знайти відмінності та схожість сумішей і чистих речовин, різних видів сумішей, різних способів розділення сумішей, про яких вони прочитали. Учні зможуть визначати та складати стислий опис чистих речовин і сумішей, різних способів розділення та використання у промисловості, основних ідей та допоміжних деталей у сучасному житті.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

  • . До початку проекту проводиться діагностика: а) навчальних потреб учнів З-Х-Д б) рівня їх фактичних знань учнів з теми; в) рівня сформованості навичок роботи з технологіями Веб 2.0 та створення презентацій. 2. Під час проведення проекту проводиться: а) анкетування для групування учнів та розподілення ролей з урахуванням інтересів учнів та психо-фізіологічних можливостей кожної дитини; б) оцінювання навичок використання інтернет-ресурсів: оцінювання мультимедійного проекту: загальні критерії, рубрики, основні критерії та принципи оцінки; контрольний список для оцінки веб сайтів. Середні класи в) відслідковування ходу виконання роботи; с) поточне оцінювання діяльності учнів згідно критеріїв вікі-статті, або блогу, або презентації, Форми оцінювання учнівської вікі-статті, учнівського блогу, або презентації. d) оцінювання учнями власної діяльності 3. По завершенню проекту проводиться: а) Визначення самоспрямованості навчання; б) Взаємооцінювання командною роботою Форма оцінювання командної роботи; в) визначення рівня здобутих знань з теми "Чисті речовини і суміші, способи розділення сумішей, використання чистих речовин і сумішей у природі" та сформованих умінь використання технологій Веб 2.0, взаємооцінювання командною роботою

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Тетяна Шозда

Фах, навчальний предмет

Вчитель хімії,хімія

Навчальний заклад

Петриківська сзш

Місто\село, район, область

с.Петриківка,Петриківський район,Дніпропетровська область

Контактні дані

2-11-07

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17.12 - 11.01.2013

Місце проведення тренінгу

Петриківська середня загальноосвітня школа

Тренери

Гулько Віктор Івановмич