Портфоліо Шмагло Карини Сергіївни з теми «Коло і круг. Геометричні побудови»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
L cat 6 4715815-1443230404.jpg

Назва проекту

«Коло і круг в нашому житті»

8899168222960018.jpg

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Коло і круг в нашому житті» призначений для кращого засвоєння та розуміння теми «Коло і круг.Геометричні побудови», яка вивчається в 7 класі на уроках геометрії. Даний проект спрямований на розширення знань учнів щодо понять «коло» і «круг». Учні діляться на групи: історики, теоретики, дослідники, розробники. Кожна група отримує конкретне завдання, над яким працює протягом виконання навчального проекту. Також в ході виконання навчального проекту учні розроблять мультимедійні презентацію та публікацію, що стосуються теми дослідження, розроблять збірник практико-орієнтованих задач, що стосуються геометричного, механічного та економічного змісту.

Оцінювання проекту ( стислий опис та інструменти )

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання. Під час заповнення свого блогу, учні отримують детальну інструкцію створення блогу, а також вони мають використовувати форму оцінювання блогу, форму оцінювання презентації та форму оцінювання публікації, яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання самооцінкою блогу, презентації та публікації. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Щоб допомогти їм здійснювати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за блог, буклет, презентацію.

Діяльність учнів та вчителя

Gif-Favim.com-1715882.gif

На підготовчому етапі викладач ставить проблемні питання та зацікавлює дітей. розповідає про метод проектів Усі учні знаходять та опрацьовують матеріал з теми «Інтеграл та його застосування» у підручниках, енциклопедіях та інших книжках. Впродовж першого етапу вчитель пропонує вступну презентацію та розв'язання вступних тестових завдань з теми. Після презентації проводить мозкову атаку та ставить ключові та тематичні питання, що спонукає об’єднанню в малі групи( в кожній групі по 8 дітей) та виявленню інтересів учнів. Проводить анкетування з використанням таблиці З-Х-Д (учні заповнюють перший та другий стовпчик таблиці). На цьому ж етапі вчитель встановлює строки виконання(обговорює з учнями кожний етап роботи та об’єм роботи на кожному уроці), знайомить з формами захисту та з правилами оформлення проектних робіт. При знайомстві з темою дослідження, у рамках цього проекту вчитель надає конкретні завдання учням (перша група: знаходить літературу, в якій є відомості щодо історії виникнення інтегралу; аналізує знайдену інформацію;виділяє вчених, які досліджували поняття інтегралу; знаходить та аналізує матеріал щодо перших друкованих згадок про інтеграл; розробляє буклет; друга група: знаходить необхідну літературу, в якій будуть міститися відомості про поняття інтегралу; аналізує та виділяє основні теоретичні відомості, що стосуються поняття інтегралу; виділяє суть геометричного, механічного та економічного змісту інтегралу; підібирає та розв’язує приклади, що стосуються геометричного змісту інтегралу (на даних прикладах продемонструвати практичне застосування теоретичного матеріалу); розробляє презентацію; третя група: підібирає актуальні питання, що стосуються поняття інтегралу; проводить опитування серед учнів школи; фіксує відповіді учнів на поставлені запитання; аналізує результати опитування і представляє їх у вигляді діаграми; четверта група: знаходить та друкує практико-орієнтовані задачі, що стосуються геометричного змісту інтегралу; знаходить та друкує практико-орієнтовані задачі, що стосуються механічного змісту інтегралу; знаходить та друкує практико-орієнтовані задачі, що стосуються економічного змісту інтегралу; підбирає цікаві практико-орієнтовані задачі з використанням інтегралу; підготавлює та оформлює збірник практико-орієнтованих задач, що стосуються геометричного, механічного та економічного змісту інтегралу). Усі учні дотримуються плану роботи, який був їм запропоновано та обговорено на першому етапі проекту(вступна презентація вчителя). На цьому етапі учні розробляють графік роботи своєї теми та розподіляють обов’язки та завдання, згідно з теми та графіка роботи в кожній групі. Учні оцінюють як вони можуть контролювати власне навчання (анкету «самоспрямування у навчанні»). Свої дослідження записують у блог Вчитель готує літературу та електроні матеріали, формує добір веб-сайтів з теми. Вчитель веде бесіду про авторське право, надає анкету «Контрольний список для оцінки веб-сайтів». На кінцевому етапі учні роблять самооцінювання свого проекту демонструють та захищають свій проектний продукт. Вчитель оцінює захист учнями теми, ставить запитання до виконаної роботи(повертається до ключового запитання), підводить підсумки досліджень учнів. Учні оцінюють свою роботу та роботу інших дітей, проводять рефлексію, заповнюють останній стовпчик таблиці З-Х-Д. Впродовж усіх етапів вчитель спостерігає за дітьми, проводить консультації, робить аналіз.

I.jpg
16-51original1.jpg

Матеріали даної теми

План проекту

Публікація на тему: " Що таке метод проектів?" ( в форматі pab)

Публікація 1 на тему: " Що таке метод проектів?" (у вигляді картинок)

Публікація 2 на тему: " Що таке метод проектів?" (у вигляді картинок)

Публікація 3 на тему: " Що таке метод проектів?" (у вигляді картинок)

Опитувальник 1 з теми: "Коло і круг. Геометричні побудови"

Опитувальник 2 з теми: "Коло і круг. Геометричні побудови"

Опитувальник 3 з теми: "Коло і круг. Геометричні побудови"

Опитувальник 4:" Чого я начився (лась) робивши проект?"

Основні запитання з теми: " Коло і круг. Геометричні побудови"

Таблиця ЗХД

Оцінювання роботи учнів

Форма оцінювання учнівської роботи

План оцінювання учнів

План впровадження

План впровадження

Шаблон презентації

Ім'я, прізвище, по-батькові

Шмагло Карина Сергіївна

Мій сайт

Сайт вчителя математики-інформатики Шмагло Карини Сергіївни

Фах, навчальний предмет

вчитель математики-інформатики

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Контактні дані

місто Кривий Ріг,

електронна адреса:

karisha.shmaglo@gmail.com

Приклад учня

Презентація з теми: "Коло і круг. Геометричні побудови"

Презентація по пректу на тему: "Коло і круж в нашому житті"


Сайт вчителя математики-інформатики Шмагло Карини Сергіївни


1 3.png

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього". м. Кривий Ріг, 5 січня 2017 - 17 січня 2017 року (3 група)

Дати проведення тренінгу

05.01.2017р.-17.01.2017р.

Місце проведення тренінгу

ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"

Тренери

Армаш Тетяна Сергіївна