Портфоліо Шкриля Олександра Васильовича з теми "Птахи - наші друзі"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва навчальної теми

Учбовий проект «Птахи – наші друзі»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Трудове навчання, інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Технологія обробки деревини

Вік учнів, клас

7-8 клас, 13-14 років

Стислий опис

Цей проект розрахований на учнів 13-14 років. З’ясувати яким чином їхня робота допоможе навколишньому середовищу, та птахам які нас оточують. Протягом проекту учні навчаться виготовляти шпаківні.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми «Птахи – наші друзі»
План впровадження проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Вибирати та обґрунтовувати конструкцію об’єкта проектування;

Вкористовувати методи проектування об’єктів під час визначення та обґрунтування конструкції майбутнього виробу;

Складати план роботи з виконання проекту та план проектної діяльності; розробляти ескіз виробу;

Добирати матеріал, інструменти, пристосування;

Визначати спосіб кріплення заготовки, спосіб з’єднання деталей між собою та з основою виробу; Виконувати технічний малюнок, креслення виробу в масштабі та в натуральну величину;

Складати та контролювати технологічну послідовність виготовлення виробу (плоских або об’ємних), добирати технологію обробки матеріалу та оздоблення, розмір, якість і собівартість. виробу

Організовувати робоче місце під час виконання різних робіт;

Дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог;

Використовувати інформаційні джерела під час проектування виробу;

Розвиток, впровадження та донесення нових ідей до інших;

Пристосування (адаптація) до різних ролей та рівнів відповідальності;

Використання сильних сторін інших для досягнення спільної мети;

Як результат роботи над змістом проекту, учні мають виконати та захистити проект.

Для реалізації змісту проекту в навчальному закладі мають бути відповідні умови. Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу особистій гігієні, правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

До початку проекту:

Було проведено анкетування учнів за допомогою он-лайн опитувальника.Анкета

Реалізація проекту:

1.На початку проекту провести оцінювання знань за допомогою організаційної діаграми.організаційна діаграма

2.Робота з таблицею «ЗХД» Таблиця "ЗХД"

3.Проводиться за контрольним списком групова робота над проектом Контрольний список

4.Проводиться рефлексія за контрольними списками «Рефлексія» Контрольний список

Після закінчення проекту:

1.За допомогою форми оцінювання мультимедійної презентації, вчитель повинен оцінити готові проекти учнів.

2.За допомогою форми оцінювання презентації кожен учень має оцінити свої досягнення.форма оцінювання презентації

За допомогою форми «Оцінювання роботи групи» під час захисту робіт учні оцінять діяльність кожної з груп. форма оцінювання презентації

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

1 урок

Навчальна тема розпочинається з демонстрації вступної презентації та ознайомлення учнів з Ключовим запитанням: «Як я можу змінити світ на краще?». Запитати, хто добровільно хоче поділитися своєю відповіддю з класом. Запропонувати напрямок: «Як ви можете допомогти птахам?». Провести анкетуання учнів за допомогою он-лайн опитувальника Анкета, роздати таблицю «ЗХД» Таблиця "ЗХД", щоб учні почали її заповнювати, протягом проекту, щоб поділитися поточними результатами, розв’язати питання, що виникли, запросити до співпраці необхідних фахівців.

2 урок

Учні діляться на групи по три, розподіляють ролі та обов’язки в групі. На початку роботи над проектом першим завданням буде пошук і систематизація інформації про досліджувані об`єкти: історію їх виникнення, фактичні параметри (розміри), зображення (креслення, малюнки і т.д.). Використовуючи пошукові ресурси Веб – сайтів, учні повинні бути ознайомлені з різними аспектами роботи за комп’ютером та в Інтернеті. (авторське право, безпека в Інтернеті).безпека роботи за комп'ютером

Дизайнер

Група за допомогою запропонованих сайтів шукають різноманітні креслення шпаківень, та запропоновують для конструювання. На початку роботи над проектом першим завданням буде пошук і систематизація інформації про досліджувані об`єкти: історію їх виникнення, фактичні параметри (розміри), зображення (фотографії, малюнки і т.д.)

Математик

Група використовуючи доповіді дизайнерів, роблять розрахунки для побудови шпаківні.

Конструктор Група використовуючи надані матеріали та інструменти, створюють кінцевий продукт «Шпаківню».

При виконанні проекту активно буде використовуватись Інтернет, проводитися рефлексія. Рефлексія

3 урок

Кожна група надає матеріали та розглядають та обирають креслення для опрацювання. Робота з таблицею «Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався» Таблиця "ЗХД" Учитель - координує роботу груп, спостерігає за роботою учнів - виконує роль консультанта.

Проводитися рефлексія, за контрольним списком Рефлексія

4 урок

Кожній групі створити Інтернет опитування «Птахи – наші друзі». Запросити до співпраці вчителя інформатики. Для надання консультацій щодо створення он-лайн опитувань.

Робота з таблицею «Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався» Таблиця "ЗХД"

5 – 6 урок Виготовлення шпаківень. Вчитель - координує роботу груп, допомагає учням при вироблені шпаківень. - виконує роль консультанта.

Робота з таблицею «Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався» Таблиця "ЗХД"

7 урок

- Планування та підготовка виступу під час обговорення поставленої проблеми

- Виступ під час обговорення основного доповідача.

Робота з таблицею «Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався» Таблиця "ЗХД"

8 урок

Захист проекту презентації та дискусія з ключового питання

- Доповнення та відповіді на питання з боку опонентів

- Формулювання висновку

Оцінювання презентації за допомогою форми оцінювання.Форма оцінювання презентації

Вчитель оцінює роботу груп, робить висновки щодо проведення учнями дослідницької та практичної роботи та їх участі в проекті. Виставляє оцінки.

По завершенні проекту - щоб поділитися враженнями, презентувати результати, знайти цікаві ідеї для поглиблення і продовження роботи над темою.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Шкриль Олександр Васильович

Фах, навчальний предмет

Навчальний заклад

Амвросіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Амвросіївської районної ради Донецької області

Місто\село, район, область

Донецька область, м.Амвросіївка

Контактні дані

e-mail:

alex_shkril@mail.ru

shkryl.a@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

28.05.2012 – 02.06.2012

Місце провведення тренінгу

м. Донецьк

Тренери

Стрига Марія Валеріївна