Портфоліо Шклярик Валентини Володимирівни за темою "Найцікавіше в геометрії - трикутник"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Найцікавіше в геометрії - трикутник

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Геометрія 7.

Навчальна тема

Трикутники.

Вік учнів, клас

7 клас, 13-14 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Найцікавіше в геометрії - трикутники». Предмет геометрія 7 клас, тема «Трикутники». Основні види діяльності учнів на час виконання цього проекту - це команда прямокутні та різносторонні. У вигляді продуктів їх діяльності очікуються: 1 група «Прямокутні» - інформаційну презентацію про «Рівнобедрений трикутник»; 2 група «Різносторонні» - повинні підготовити інформаційну презентацію про «Ознаки рівності трикутників».

Повний План вивчення теми

В початку проекту вчитель проводить анкетування, інформує батьків та вчителів про даний проект з допомогою публікації. Учні представлять результати своїх досліджень у вигляді презентації, або інформаційного бюлетеню. Інструктаж щодо опанування навичками використання цих інструментів повинен щоденно бути включений у процес занять.

1 Урок

Вступне слово вчителя: Хто з вас не чув про загадковий Бермудському трикутнику, в якому безслідно зникають кораблі і літаки? (Він знаходиться в Атлантичному океані між Бермудськими островами, державою Пуерто-Ріко і півостровом Флорида). Адже знайомий усім нам трикутник також таїть у собі чимало цікавого і загадкового. Теоретичний опитування з питань: • поясніть, яка фігура називається трикутником; • накресліть трикутник і покажіть його сторони вершини і кути; • що таке периметр трикутника? • які трикутники називаються рівними? Які трикутники рівні? - Але чи завжди нам вдається реально поєднати трикутники? (Ні) - Дійсно, іноді поєднати трикутники немає можливості. Що ж робити? Досить порівняти лише три елементи одного трикутника з трьома елементами іншого трикутника. Ось тут нам на допомогу прийдуть ознаки рівності трикутників, вони нам розкажуть, які саме елементи потрібно порівнювати. Що таке ознака рівності трикутників і скільки існує ознак? Деякі умови, при яких два даних трикутника виявляються рівними, називаються ознаками рівності трикутників. Можна сказати, що ознака - це прикмета, за якою можна дізнатися ті чи інші властивості фігур. - Сьогодні на уроці ми познайомимося з першою ознакою рівності трикутників. Далі вчитель демонструє створену презентацію для учнів, у якої сформована тема та завдання цього проекту. Після демонстрації вчитель, з допомогою жеребкування, об’єднує клас у декілька груп. Учитель проводить бесіду щодо безпечної роботи в Інтернеті, роздає дітям контрольні списки. Кожна група отримує проектне завдання:1 група - Прямокутні повіни розказати про математика, який доказав рівність трикутників. Повідомити про рівнобедрений трикутник, створити презентацію. 2 група – Прямокутні - повинні провести дослідження у природі Розглянути ознаки рівності трикутників. Підготувати презентацію. Обговорюються друковані та електронні ресурсі для збору даних. Вчитель знайомить учнів з формами оцінювання цього проекту. На цьому занятті вчитель здійснює перевірку початкових знань учнів (Таблиця З-Х-Д, діаграми, контрольні списки) і оцінює знання учня на початку проекту. Вдома учні повинні поміркувати, як найкраще сформувати роботу своїй групі.

2 урок

Отримавши завдання кожна група висуває гіпотезу. Створює план дій. Розподіляють ролі у своїх групах. Затим йде пошук та обробка інформації. Учні створюють пошук та оцінювання веб - ресурсів, дотримуються при цим законів про авторське право. Учні проводять дослідження користуючись Інтернетом та друкованими джерелами зі своїх тем. Учні критично оцінюють ресурси Інтернету, обираючи для використання у своїх дослідженнях ті, які є достовірними і яким можна довіряти, вони оцінюють веб-сайти за формами оцінювання Інтернет - джерел. З окремими учнями та групами вчитель проводить консультації для відповідей на їх запитання. Протягом уроку учні розв’язують задачі на використання першою ознаки рівності трикутника. Після уроків учні також спілкуються щодо своїх завдань, радяться з друзями і батьками, думають, як найкраще представити свою роботу. 3 урок

Вступне слово вчителя: Можна сказати, що майже вся геометрія з часів "Начал" Евкліда покоїться на "трьох китах" - трьох ознаках рівності трикутників. Лише на рубежі ХІХ - ХХ в.в. математики навчилися будувати геометрію на основі більш фундаментального і спільного, ніж рівність трикутників, поняття геометричного перетворення. За кілька тисячоліть геометри настільки докладно вивчили трикутник, що іноді говорять про "геометрії трикутника" як про самостійне розділі елементарної геометрії. І сьогодні ми продовжити працювати над закріпленням першої ознаки рівності трикутників і вивченням другої. Урок починається з вивчення нової теми «Друга ознака рівності трикутника». Застосування ознаки до розв’язування задач. Розв’язують базові задачі, розв’язують усні завдання, працюють з мультимедійною дошкою. Наприкінці уроку вчитель дає час на самостійну підготовку над завданням по проекту.

4 урок

Урок починається з вивчення нової теми «Рівнобедрений трикутник». Учитель: Трикутник - найпростіша замкнута прямолінійна фігура, одна з перших, властивості якої людина дізнався ще в глибоку давнину, так як ця фігура завжди мала широке застосування в практичному житті. У будівельному мистецтві споконвіку використовується властивість жорсткості трикутника для зміцнення різних будов і їх деталей. Зображення трикутників та завдання на трикутники зустрічаються в папірусах, в стародавніх індійських книгах і в інших стародавніх документах. І сьогодні нам належить познайомитися з одним з його представників. Вчитель демонструє малюнки із зображеннями трикутників (плакати). Який особливістю мають ці трикутники? Учні помічають рівні сторони (або кути). Учитель дає визначення рівнобедреного трикутника, показує його підставу і бічні сторони. Учитель ставить питання. Формулює теорему. Рівнобедрений трикутник в давнину Учитель: Рівнобедрений трикутник має ряд геометричних властивостей, які привертали до себе увагу ще в давнину. У завданнях на трикутники, що містяться в папірусі Рінда, на перший план виступають рівнобедрений і прямокутний трикутники. На практиці часто застосовувалося властивість медіан рівнобедреного трикутника, що є одночасно і висотою і бісектрисою. Те, що кути при основі рівнобедреного трикутника рівні, було відоме ще стародавнім вавилонянам 4000 років тому. Зараз це твердження сформульоване у вигляді теореми і вивчається в шкільному курсі геометрії в 7 класі. Учні діляться на групи та розв’язують дані вчителем завданні по вивченій темі. 5 урок

Наступна тема для вивчення на цьому уроці – це «Третя ознака рівності трикутника». Розв’язують базові задачі із застосуванням третьої ознаки. Учні готуються до завершення свого завдання по групах в проекті. Задають останні організаційні питання та підходять до фіналу проекту. Групи закінчують створення інформаційних презентацій. 6 урок

Учні завершують своє дослідження и застосовуючи отримані знання закінчують створювати свої проекти. 1 група «Прямокутні» – закінчує створення інформаційної презентації на тему «Рівнобедрений трикутник». Цей бюлетень надалі буде знаходитися у кабінеті математики. Це буде добра пам’ятка з цієї теми. 2 група «Різносторонні» закінчують створення мультимедійної презентації на тему «Ознаки рівності трикутників». З окремими учнями та групами вчитель проводить консультації для відповідей на їх запитання, обговорення їх тем, допомагає і дає поради, як більш цікавіше презентувати свій проект. Після уроків, вдома учні повинні продумати і побудувати план захисту своїй роботі.

7 урок

Проведення презентацій (усних виступів з демонстрацією мультимедійних презентацій). Ці презентації можна провести для певних цільових аудиторій спільноти (в залежності від теми та за вибором учнів) Використовуємо таки форми оцінювання проектів (контрольні списки, діаграми ) для оцінювання робіт учнів.

8 урок

Оцінювання знань та умінь учнів. Використання таблиці «З – Х – Д». Учні виконують письмову підсумкову роботу.

9 урок

Аналіз. Рефлексія

Навчальні цілі

• Домогтися засвоєння ознак рівності трикутників. • Удосконалити вміння застосовувати ознаки та властивості трикутників до розв’язання задач. • Розвивати творчу та розумову діяльність учнів на уроці за допомогою рішення задач дослідницького характеру, інтелектуальні якості особистості школярів такі, як самостійність, здатність до оціночних дій, узагальнення, швидкому переключенню; сприяти формуванню навичок самостійної роботи; формувати вміння чітко і ясно викладати свої думки . • Прищеплювати учням інтерес до предмету за допомогою застосування інформаційних технологій (з використанням комп'ютера); формувати вміння акуратно і грамотно виконувати математичні записи. • Проведення пошуку у мережі Інтернет з критичним оцінюванням ресурсів, придатних для навчання та досліджень • Вміти створювати переконуючі презентації про історію появи геометрії, про зв’язки цей науки з архітектурними проектами, будівництвом, з навколишній середою, а також вміло їх демонструвати цільовій аудиторії.

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення , навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Учні з самого початку роботи над проектами використовують контрольний список для презентації або контрольний список для інформаційного бюлетеню, в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Запросіть учнів використовувати Форму оцінювання продукту проекту, щоб допомогти їм здійснювати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена. Та ж сама форма оцінювання використовується і для оцінювання їх кінцевих презентацій завершених проектів. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію та результатом підсумкового оцінювання.

Діяльність учнів і вчителя

В початку проекту вчитель проводить анкетування, інформує батьків та вчителів про даний проект з допомогою публікації. Учні представлять результати своїх досліджень у вигляді презентації, або інформаційного бюлетеню. Інструктаж щодо опанування навичками використання цих інструментів повинен щоденно бути включений у процес занять.

1 група - Прямокутні повіни розказати про математика, який доказав рівність трикутників. Повідомити про рівнобедрений трикутник, створити презентацію.

2 група – Різнокутні - повинні провести дослідження у природі Розглянути ознаки рівності трикутників. Підготувати презентацію. Обговорюються друковані та електронні ресурсі для збору даних.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Валентина Шклярик

Фах, навчальний предмет

Заступник директора з навчально - виховної роботи, учитель математики та інформатики

Навчальний заклад

Макіївська загальноосвітня школа I - III ступенів № 57

Місто\село, район, область

м.Макіївка, Гірницький р-н, Донецька обл.

Контактні дані

8(0623)227660

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

21.08.12 - 27.08.12

Місце проведення тренінгу

МЗШ №57

Тренери

Кононович Тетяна Георгіївна