Портфоліо Шита Володимира з теми "Aqua vita"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Aqua vita

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика

хімія, екологія, біологія, інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Властивості газів, рідин та твердих тіл

Вік учнів, клас

10 клас, 15-16 років

Стислий опис проекту

Даний проект реалізується на позаурочних заняттях з фізики та хімії у відповідності з програмою базового курсу хімії та фізики. Дослідження учнями властивостей води, складу питної води, ознайомлення з джерелами статистичних даних, методів очистки води, дозволить їм в подальшому житті правильно ставитися до проблеми використання питної води, оцінити її значення в житті людини і планети в цілому. В ході виконання проекту учні готують талу воду, відбирають зразки з легкими та важкими ізомерами води та передають їх у СЕС для здійснення аналізів. На основі узагальнених експериментальних даних роблять висновок про підтвердження гіпотези, що ефективним шляхом розв’язання проблеми очищення питної води в домашніх умовах є приготування талої води. За допомогою яскравих та наочних презентацій Power Point, публікацій Publisher інформацію про результати досліджень можна донести до широкого загалу.

Повний План вивчення теми

план проекту

план реалізації проекту

Навчальні цілі

по завершенні проекту учні :

• навчаться збирати, аналізувати, вибирати необхідну інформацію для відповіді на ключове та тематичні питання;

• ознайомляться з методикою і технікою лабораторних досліджень води;

• навчаться використовувати властивості води у повсякденному житті;

• зможуть створювати інформаційні бюлетені та вікі-сайти, блоги, в яких будуть проводити обговорення результатів дослідницької діяльності;

• матимуть уявлення про безпеку роботи в мережі та норми авторського права;

• поліпшать уміння створювати та демонструвати презентації та публікації;

• сформують екологічно правильну поведінку і зрозуміють необхідність її дотримання.

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всієї роботи над проектом. На підготовчому етапі учитель демонструє учням вступну презентацію та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форму З-Х-Д, опитувальник та організаційну діаграму. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. Впродовж роботи над проектом учитель перевіряє журнали спостережень учнів та звіти. Учні працюють із формою оцінювання для роботи в групах та формою оцінювання дослідження. На завершальному етапі учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання публікації, презентації (продукту), вміння аналізувати. Поряд з цим учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника. З метою визначення самоспрямування учнів використовується форма оцінювання самоспрямування.

Форма ЗХД

Опитувальник

організаційна діаграма

Форма оцінювання для роботи в групах

Форма оцінювання дослідження

Форма оцінювання публікації

Форма оцінювання презентації

Форма оцінювання вміння аналізувати

Форма оцінювання самопрямування

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Етап 1

На підготовчому етапі учитель демонструє власну презентацію. Учням пропонується ключове та тематичні запитання та проблемне питання. Обговорюється план проекту, вносяться корективи в ході мозкового штурму та обговорення в групах. Шляхом використання форм із «З-Х-Д» та організаційними діаграмами визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів. Учні об’єднуються в групи, що будуть проводити експеримент, здійснювати аналіз отриманих результатів та публікувати результати роботи

Етап 2

Збір та інформації з доступних джерел( бібліотеки, періодична преса, Internet). Опрацювання з інструкцій по відбору води та роботі з цифровим фотоапаратом.

Етап 3

Проведення експериментального дослідження. Результати вносяться до журналів дослідження. Проведення опитування серед учнів школи.

Етап 4

На основі проведеного дослідження учні аналізують дані, будуть діаграми та графіки,роблять відповідні висновки. Починають готувати презентацію та публікацію результатів досліджень. Взаємодопомога та взаємооцінювання учнів.

Етап 5

Учні демонструють отримані результати у вигляді підсумкової презентації та публікації за проектом. Шляхом використання форми із «З-Х-Д» проводиться повторна оцінка рівня знань та домагань учнів. Учитель проводить оцінювання результатів роботи над проектом використовуючи форми оцінювання підсумкової презентації та публікації за проектом, перевіряючи щоденники досліджень та правильність обробки та аналізу експериментальних даних.


Вступна презентація вчителя

Підсумкова презентація учнів

Підсумкова публікація учнів

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Володимир Шит

Фах, навчальний предмет

вчитель фізики, інформатики, астрономії

Навчальний заклад

Липовецька загальноосвітня школа-колегіум І-ІІІ ступенів №1 імені Василя Липківського

Місто\село, район, область

м. Липовець, Вінницька область

Контактні дані

0968465535

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

23-30 липня 2012 року

Місце проведення тренінгу

Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

Тренери

Пойда Сергій Андрійович