Портфоліо Шилової Наталії з теми “Чи можуть адаптації бути абсолютними?”

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Адаптації організмів як результат пристосування до середовища існування

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Біологія, інформатика

Вік учнів, клас

16 років, 11 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Цей проект з біології передбачає пошук відповіді на ключове запитання “ Чи можуть адаптації бути абсолютними? Він передбачає роботу учнів над поняттям адаптації, її видів. У проекті учні об’єднуються у групи, проводять дослідження, результати представляють у вигляді презентації, учнівського блогу та вікі - статті.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

При вивчення теми використовуються різноманітні методи та інструменти оцінювання, яке відбувається упродовж всієї навчальної теми. Перед початком проекту учитель демонструє презентацію та пропонує створити асоціативний кущ , щоб відслідковувати індивідувальні навчальні потреби учнів та оцінити їх початкові уявлення з теми проекту. Впродовж роботи над проектом учитель спостерігає за учнями, відслідковуючи їхній прогрес у навчанні, проводить консультації, зустрічі з групами, індивідуальні заняття і на основі цього корегує діяльність учнів. Щоб допомогти учням краще контролювати своє навчання, вчитель рекомендує їм сформувати власні цілі навчання у цьому проекті і постійно відслідковувати досягнення цих цілей Щоденник рефлексії . Учні використовують критерії оцінювання проекту для самооцінювання і взаємооцінювання власної роботи у проекті. Критерії оцінювання учнівських прикладів (презентації, вікі статті та блогу) розробляє вчитель та доводить до учнів перед початком роботи проектних груп. Здобуті під час роботи над проектом знання учнів учитель перевіряє за допомогою он-лайн опитування. Захист учнівських робіт, створених кожною групою, віідбувається на уроці біології.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Перед початком проекту учні знайомляться зі стартовою презентацією учителя 1 тиждень Навчальна тема розпочинається з ознайомлення учнів з учительською презентацією, яка містить ключове запитання: Чому виникають адаптації? Методом асоціативного куща визначається вихідні знання учнів з питання проекту. Учитель роздає учням Форму оцінювання проектів і проводить її обговорення. Ця Форма містить огляд очікувань від створеного ними учнівського проекту. Учні використовують Форму, щоб мати можливість оцінити свій прогрес і те, як просувається їх навчання. Учні об’єднуються в малі групи (5 в кожній) і обирають собі одну з тем для дослідження. Кожна група має створити: 1 група мультимедійну презентацію про своє дослідження «Морфологічні адаптації організмів. 2 група вікі – статтю «Поведінкові адаптації організмів" 3 група блог «Фізіологічні адаптації організмів»

Учні об’єднуються в групи за власним бажанням. Членство в команді формується на основі теми, до якої вони мають інтерес. Кожна група учнів повинна досліджувати різні теми. Учні використовують тематичне запитання у своїх проектах Учні проводять дослідження, користуючись Інтернетом та друкованими джерелами з своїх тем. Учитель проводить консультації з окремими учнями та групами для відповідей на їх запитання, обговорення їх тем, пояснює, як вони можуть відслідковувати прогрес у роботі та планувати свою роботу, та як буде відбуватися оцінювання їх мислення вищих рівнів. 2 тиждень Учні завершують своє дослідження, створюють мультимедійну презентацію, вікі-статтю, блог. Захист учнівських проектів відбувається на уроці біології теми « Проводиться презентація (усний виступів з демонстрацією мультимедійної презентації). Учитель використовує Форми оцінювання проектів для оцінювання робіт учнів. Проводиться підсумкове тестування, яке визначить рівень знань учнів після виконання проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Шилова Наталія

Фах, навчальний предмет

Учитель біології, біологія

Навчальний заклад

Комунальний заклад Сумської обласної ради, Глухівська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. ім. М.І.Жужоми

Місто\село, район, область

м.Глухів Сумської області

Контактні дані

natishilova@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

05/11/12 - 11/11/12

Місце проведення тренінгу

Комунальний заклад Сумської обласної ради, Глухівська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. ім. М.І.Жужоми

Тренери

Ніколаєнко Світлана Петрівна

Герасименко Наталія Вікторівна