Портфоліо Шевченко Олени Миколаївни з теми "Геометричні тіла"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва навчальної теми

Математика навколо нас

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет, для якого розробляється навчальний проект - математика.

Також виконання проектних завдань передбачає встановлення міжпредметних зв’язків з біологією, фізикою та хімією.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Тема «Геометричні тіла»

Вік учнів, клас

11 клас, 16-17 років

Стислий опис

Навчальний проект направлений на виконання учнями 11 класу, як результат узагальнення знань з теми «Геометричні тіла». Виконання проекту розраховано на 4 тижні. В процесі виконання проекту учні класу об’єднуються в три групи, кожна з яких виконувати окреме дослідження. Учні досліджують властивості правильних многогранників; розглядають, чи здійснюють властивості піраміди вплив на фізичні якості предметів; та взаємозв’язок між структурою кристалів та многогранниками. Результати учнівських досліджень презентуються на окремому занятті у вигляді учнівської конференції. Розподіл ролей в учнівських групах в процесі виконання проектного завдання діти виконують самостійно.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Після виконання проекту учні зможуть:

Узагальнити і систематизувати власні знання з вивченої теми;

Аналізувати основні властивості многогранників;

Використовувати набуті знання для розв’язання практичних задач;

Використовувати та обробляти інформацію з різних джерел, не порушуючи авторські права, презентувати результати власних досліджень за допомогою наочних та змістовних презентацій.

Навчаться створювати онлайн-опитування та блоги за допомогою технології Веб 2.0

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

На початку роботи здійснюється оцінювання наявних знань та вмінь учнів. На першому занятті після перегляду презентації діти заповнюють З-Х-Д таблиці , що дозволить вивчити навчальні потреби, працюють з організаційною діаграмою. Протягом всього терміну виконання проекту використовуються З-Х-Д таблиці. Для відслідкування просування у навчання використовується метод «План проекту», завдяки якому учень оцінює власний прогрес в роботі над проектом. Проведення індивідуальних консультацій та неформальних спостережень дозволяє вчасно оцінювати проміжні результати роботи учнів та корегувати їх в разі потреби. Для оцінювання учнями розуміння особливостей власного мислення використовуються листи оцінювання критичного мислення, творчої роботи та відповідальності за власне навчання. Після виконання проекту група має його презентувати. Оцінюється продукт проекту за допомогою форми оцінювання, групова робота, виконується само та взаємоперевірка. Для оцінювання теоретичних знань учнів та навичок розв’язання задач на останньому уроці теми вчитель пропонує виконати учням невелику контрольну роботу, яка перевірить знання основних властивостей многогранників. Оцінка за проект враховує в себе кожний вид оцінювання, що використовувався протягом реалізації проекту.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Перед початком роботи над проектом для адміністрації навчального закладу пропонується буклет, що ознайомить їх з перевагами проектного навчання стр.1 стр. 2

1 тиждень

Перед початком заняття учні отримують бейджик з номером від 1 до 10 (кількість номерів залежить від кількості учнів в класі, всі учні повинні бути розділені на три рівних групи). Об’єднання відбувається з урахуванням навчальних досягнень учнів та психологічних особливостей. На першому уроці відбувається ознайомлення учнів з темою, метою та завданнями проекту (нагадати правила роботи за комп’ютером). При представленні ідеї проекту учням вчитель демонструє учням вступну презентацію, в якій представлена тема проекту, та цікаві факти, що дозволять залучити молодь до дослідження запропонованих наукових проблем. Учні продивляються презентацію, сприймають та аналізують ключове та тематичні питання проекту, пропонують гіпотетичні відповіді на питання. Вчитель виявляє навчальні потреби учнів та визначає початкову підготовку учнів до роботи в проекті за допомогою схем «Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався» та заповнення організаційної діаграми. Далі відбувається поділ учнів на групи для роботи над темами досліджень. Вчитель пропонує кожному учневі обрати один з трьох кольорів, в кожній кольоровій групі не повинно бути учнів з однаковими номерами. Для ефективної роботи над проектом слід враховувати різні стилі навчання учнів та їх типи мислення. Насамперед це слід враховувати при розподілі ролей в учнівських групах. Заключним етапом роботи з презентацією учителя є ознайомлення зі слайдом, на якому описується діяльність кожної з груп, учні в цей момент вже працюють в групах, виконують розподіл ролей та початкове планування роботи над дослідженнями. Кожна з груп отримає своє завдання для дослідження. Завдання дається у вигляді постановки тематичного питання, потім учням надаються інструкції для виконання. Перша група вивчає способи побудови правильних многокутників, систематизують і роблять висновки, готують наочний матеріал. Друга група повинна провести аналіз, чи дійсно піраміда має якийсь вплив на предмети, що знаходяться під нею, порівняти, чи не має такого ж ефекту призма. Для цього проводиться експеримент з рослинами, збереженням продуктів тощо. Як результат, учні мають пояснити, чи дійсно має місце «ефект піраміди», і в чому, на їх думку, він полягає. Учні третьої групи мають розглянути різні види кристалів, з’ясувати форму яких многогранників вони мають, спробувати пояснити, чи залежить форма кристалу від його хімічного складу. Діти починають працювати з планом проекту, заповнюють відповідні розділи.

2 тиждень

Для підготовки теоретичного бази кожної з груп окрім матеріалу, наведеного в підручниках та додатковій літературі, можна використовувати матеріали, розміщені в всесвітній мережі Інтернет. Але, перш ніж спрямувати дітей до пошуку інформації, вчитель надає їм пам’ятку для роботи з пошуковими системами, ознайомлює учнів з правилами використання матеріалів, при якому не будуть порушені авторські права тест. Також, кожній з груп учнів пропонується створити теми для обговорення на спеціалізованих форумах або блог (на вибір учнів). В обговореннях на форумі та завдяки коментарям на блогах діти зможуть отримати якісь нові ідеї, допомогу в розв’язанні проблем, вислухати неупереджену думку щодо результатів проекту та способу презентації. Учні працюють над пошуком, збиранням та обробкою інформації, заповнюють форму досліджень та журнал досліджень. Вчитель здійснює неформальне спостереження за роботою дослідницьких груп, проводить консультації, відповідає на питання учнів, коментує блоги та слідкує за роботою на форумах. Для оцінювання особливостей власного мислення учнів використовується форма оцінювання критичного мислення учнів при оцінюванні ними інформаційних ресурсів.

3 тиждень

Учні працюють над систематизацією знайденої інформації, обирають форму для захисту власного проектного завдання, здійснюють зміну ролей в групі для більш якісного засвоєння навчального матеріалу (під контролем вчителя). Також, кожна з груп в результаті своєї діяльності створює онлайн-опитування, яке використовується на різних етапах роботи над проектом. Учні продовжують працювати з планом проекту та журналом дослідження. Для оцінювання особистостей власного мислення використовується форма оцінювання відповідальності за власне навчання та форма оцінювання вміння оцінювати власну творчу роботу. Вчитель здійснює неформальне спостереження, надає консультації, проводить рефлексію.

4 тиждень

Учні розробляють кінцевий продукт,стр 2 власного проекту. На останньому уроці відбувається захист проектних завдань. Кожна з творчих груп презентує результати власної роботи, здійснюється обговорення проектів та обмін думками, само та взаємооцінка результатів. Оцінювання відбувається за допомогою форм оцінювання різних видів проектів. Для оцінювання вмінь учнів розв’язувати практичні задачі, їм пропонується контрольний тест. Вчитель оцінює результати роботи учнів, проводить рефлексію, робити висновки щодо результативності проекту в цілому.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Шевченко Олена Миколаївна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

Красноармійський навчально-визовний комплекс

Місто\село, район, область

Красноармійськ

Контактні дані

bubusinka21наgmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

28.05.12 – 02.06.12

Місце провведення тренінгу

м.Донецьк

Тренери

Стрига Марія Валеріївна