Портфоліо Шверненко Тетяни Василівни на тему "Функції. Способи задання функцій"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Функції. Способи задання функцій

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Алгебра,інформатика, історія, література

Навчальна темa

Функція як математична модель реальних процесів

Вік учнів, клас

7 клас, 13 років

Стислий опис

Учні, розділившись на малі групи визначають тему дослідження, що представляє для них певний інтерес та стимулює до ефективності роботи. Учасники повинні шукати в Інтернеті матеріал, завантажувати, опрацьовувати і структурувати інформацію про функції та їх графіки. Крім того, вони вивчатимуть літературу для аналізу прислівїв з точки зору функціональної залежності та можливості використання графіків у різних галузях: фізиці, математиці, метеорології, сейсмології, медицині, економіці. Важливо, що діти, розміщуючи результати своїх досліджень у мережі Інтернет, матимуть змогу не тільки демонструвати навички, а й обговорювати дану тему та дискутувати з приводу проблемних питань.

Повний План вивчення теми

[https://План ]

Навчальні цілі

По закінченню роботи над проектом учні: • повинні сформувати уявлення про функціональні залежності між змінними, оволодіти основними відомостями про способи задання функцій; • формувати обчислювальні навички , розвивати самостійність мислення, вчити об’єктивно оцінювати себе і коригувати свою діяльність та діяльність інших учнів в ході виконання проекту; • формувати вміння здійснювати вибір навчально – пізнавального завдання; вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел • розвивати творчість і інноваційність при впровадженні та донесенні ідей дослідження функціональних залежностей до інших, вміння співпрацювати в групах, проявляти ініціативу; робити висновки • розвивати критичне мислення учнів при визначенні та постановці суттєвих запитань для прояснення різноманітних позицій, що дозволяє приймати кращі рішення щодо способу задання функції та побудови її графіка • виробити практичні навички під час побудови графіків функції; • володіти комп’ютерними технологіями як інструментом для побудови графіків, оцінювання інформації • виховувати спостережливість, науковий підхід, та любов до математики.

Опис оцінювання

Оцінювання учнів повинно відбуватися протягом всього проекту. На початку проекту воно ґрунтується на матеріалах, які попередньо підготовлені для учнів з метою моніторингу розуміння учнями матеріалу, зацікавленості в діяльності, ініціативності. Учні заповнюють таблицю З-Х-Д. Впродовж роботи методом оцінювання може бути Опитувальник поточне оцінювання, самооцінка роботи в групі та ін. Для виставлення оцінки за виконаний проект також необхідна ця форма роботи для того, щоб учні мали змогу відстежити свій прогрес під час виконання проекту. Після обговорення у класі необхідно оцінити ступінь розуміння теми учнів за допомогою письмових відповідей на Основні запитання до вивчення теми і запитання, які викладено в документі на розуміння процесу дослідження. Необхідно розробити критерії оцінювання самостійних та контрольних робіт, форми оцінювання роботи учнів в малих групах протягом роботи над проектом, критерії оцінювання учнівських презентацій та спільну роботу над дослідженням

Діяльність учнів

Учнівська wiki-стаття на тему "Дослідження графіків функцій"

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Шверненко Тетяна Василівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики та основ економіки, математика

Навчальний заклад

Злинська загальноосвітня школа №1 І - ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с. Злинка Маловисківський район Кіровоградська область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20.08.2012 – 25.08.2012

Місце провведення тренінгу

КОІППО ім.. В.О.Сухомлинського

Тренери

Скрипка Анна Володимирівна, Литвиненко Ольга Валентинівна|