Портфоліо Шверненка Юрія Івановича з теми "Будова речовин"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Від яблука Демокріта до адронного колайдера

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

фізика, математика, інформатика, історія

Навчальна тема, як записано в програмі

Будова речовин

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Для роботи над проектом клас розподілено на три групи: - Архіваріуси; - Пізнайки; - Практики. Архіваріуси отримують завдання дослідити історію вчень про будову речовин від античності до сучасності. Вони готують матеріали про: 1. Стародавні погляди Емпідокла, Демокріта, Арістотеля та ін.про будову Всесвіту з 4-х елементів (води, повітря, вогню та землі), а також із 4-х їх сутностей (сухості, вологості, тепла й холоду). 2. Погляди середньовіччя Роджера Бекона про моживості перетворення одних елементів в інші, пошуки алхіміками філософського каменю. 3. Намагання Лавуазьє створити першу систему хімічних елементів. 4. Відкриття вченими газів, з яких складається повітря. 5. Сучасні теорії Резерфорда, Бора про будову атомів і молекул та відкриття елементарних частинок. Для представлення результатів своєї роботи використовують вікі-статтю. Пізнайки знаходять та презентують теорію про агрегатні стани речовини, властивості молекул у різних станах, взаємодію молекул, масу молекул та масу речовини, залежність властивостей речовини від температури та густину. Практики готують та виконують практичні досліди та допомагають у виконанні демонстраційних, практичних дослідів та лабораторних робіт для визначення маси, обєму та густини речовини, а також залежності її стану від температури.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Сформувати в учнів навички створення презентацій, блогів, буклетів, які будуть переконливими для з'ясування якості застосування отриманих знань. Вдосконалювати навички збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей. Учні навчаться переконливо демонструвати відомості про будову речовини, класифікуючи їх та представляти результати своїх досліджень за допомогою графіків чи діаграм або інших засобів візуалізації даних. Сформувати уміння аналізу залежності маси від об'єму та виду речовини, взаємодії молекул і атомів речовини у різних агрегатних станах, з'ясування причинно-наслідкових зв'язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей залежності швидкості руху молекул від температури; оформлення результатів дослідження проблем та відповідей назапитання за допомогою технологій Веб 2.0 та подальшого їх онлайн-обговорення.

Опис оцінювання

Оцінювання роботи учнів у проекті відбувається за спеціально розробленими формами, які одночасно використовуються учнями для самооцінювання та самоспрямування власної пошукової діяльності. Самооцінювання та активізація пізнавальної діяльності учнів, підвищення їх рівня компетентності відбуваються за рахунок використання спеціальних форм (таблиці З-Х-Д тощо). Для підтримки самостійної роботи учням надаються відповідні інструкції, наприклад, Інструкція для пошуку інформації у мережі Інтернет. В роботі вчителя, крім вказаних попередньо, важливим є контрольний список спостереження за навичками мислення.. Інструментарій оцінювання включає графічні схеми, нотатки у блозі, контрольні списки, опитувальники, форми оцінювання. Оцінювання буде проводитись наступним чином: діяльність учнів у групах – за спеціально розробленими контрольними списками; усне і письмове мовлення – згідно з існуючими критеріями навчальних досягнень учнів; розвиток навичок мислення - за спеціальною формою.

Діяльність учнів та вчителя

Вікі-стаття групи архіваріусів на тему "Екскурс в історію розвитку вчень про будову речовин від античності до сучасності

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Шверненко Юрій Іванович

Фах, навчальний предмет

Вчитель фізики, математики та астрономії, фізика

Навчальний заклад

Злинська загальноосвітня школа №1 І - ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с. Злинка Маловисківський район Кіровоградська область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17.09 - 30.09.2012 року

Місце проведення тренінгу

Злинська загальноосвітня школа №1 І - ІІІ ступенів

Тренери

Шверненко Тетяна Василівна|