Портфоліо Шаргородської І. А. історія

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

" Роль особистості в історії "

Imgpreview32.jpeg Imgpreview31.jpeg Imgpreview33.jpeg

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

історія, філософія, інформатика, література, географія

Навчальна тема

Володимир Мономах і його літературний спадок.

Вік учнів, клас

12 - 13 років

Стислий опис проекту

Цей проект передбачає дослідницьку роботу учнів за допомогою інформаційних технологій при вивченні теми " Правління Володимира Мономаха" курсу історії України у 7 класі. Він дозволить учням набути нові вміння та навички, буде заохочувати їх до пошуково-дослідницької роботи. Самостійна робота із різними джерелами інформації по вивченню курсу історії Батьківщини прищеплюватиме інтерес до цього предмету. Діти навчатимуться аналізувати та синтезувати матеріал, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, презентувати результати своєї роботи.

Повний План вивчення теми

план теми

Навчальні цілі

4e4et.JPG 5t5y5u.JPG

Навчальні цілі:

• навчитись аналізувати інформацію;

• оцінювати окремі факти, події;

. навчитись правильно писати коротке оповiдання про подію чи історичного персонажа;

• вчитись визначати зв’язки між географічним положенням та їх історичним розвитком;

. виховати патріота України, любов до Батьківщини.По закінченню роботи над проектом учні зможуть

• Представляти результати своїх досліджень у вигляді вікі-статті, буклету, блогу, презентації;

• Оцінювати знайдену в Інтернеті інформацію про заходи, які вберігають від дії шкідливого радіоактивного випромінювання;

• Застосовувати навички письмового спілкування та збирати дані від численних осіб з допомогою інтернет-ресурсів для спілкування – електронної пошти;

• Критично та конструктивно відповідати на ідеї однолітків у ресурсах для спільної роботи – блогах;

• Здійснювати самоспрямування у своїй навчальній діяльності; • Аналізувати, синтезувати та узагальнювати значний обсяг інформації у певній системі;

• Розуміти та усвідомлювати роль ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового у різних умовах (під час підготовки та проведення презентації результатів навчального проекту). • Виділяти сутнісні ознаки історичного періоду чи етапу

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається на протязі всього навчання за темою. Визначення попередніх знань учнів, щодо тематики Правління Володимира Мономаха відбувається за допомогою метода з-х-д схеми (знаю-хочу дізнатися-дізнався). Поточні оцінювання ґрунтується на відповідях на питання, які попередньо записані вчителем для учнів до контрольних списків з усіх видів діяльності. Це передбачено у завданнях, які надаються групам учнів з метою виявлення та моніторингу розуміння учнями процесу інформаційного дослідження. Також оцінюється їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання – оформлені мультимедійного продукту для представлення результатів учнівських проектів (контрольний список для оцінювання навичок планування проекту, форма для оцінювання мультимедійної презентації, створення вікі-сторінок, форма для оцінювання вміння робити висновки.

Учні використовують надані вчителем форми оцінювань з балами кожного виду діяльності (відповідно до контрольних списків) для самооцінювання свого проекту. Ці ж форми використовуються вчителям для виставлення оцінки кінцевих презентацій. Контрольні списки питань до проекту допомагають учням планувати та відстежувати свій прогрес під час виконання завдань. У групі також проводиться взаємооцінювання, з урахуванням того, який вклад зробив кожен учень і на скільки його вклад був цінним відповідно до контрольного списку і внеску учасника до роботи групи.

ЗНАЄМО

Аналіз власної системи оцінювання

Види формуючого оцінювання

Оцінювання в проектному навчанні

Оцінювання навичок самооцінювання та рефлексії

Оцінювання навичок спільної діяльності

Планування оцінювання

Форма оцінювання Основних запитань до навчального проекту

Самооцінювання прикладу учнівської роботи

Форма оцінювання Портфолі

Форма оцінювання самоспрямуваня у навчанні

Діяльність учнів і вчителя

Перший етап. Під час перегляду презентації вчителя учні ознайомлюються з темою. Учитель демонструє Презентацію з проблемою

презентація учителя

У ході виконання З-Х-Д схеми та після консультацій із вчителем окреслюють план своїх дій.

Стаття Ш.І.А.

Для того, щоб учні чітко розуміли, яку роботу від них вимагають, учні обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію; складають план роботи групи, та розподіляють обов’язки у групі.

тест

Учні об’єднуються в групи по 4 -6 чоловік, розподіляють ролі. Вони переглядають джерела Інтернету, друковані матеріали, проводять роботу в бібліотеках, підбирають необхідний матеріал та планують свою роботу. Другий етап. Групи отримують завдання, обговорюють їх, працюють із рекомендованою літературою та матеріалами Інтернету, відбирають необхідний матеріал, проводять заплановані дослідження, узагальнюють їх та обговорюють власні думки та результати. Завдання та робота для груп. 1. Літописці. Досліджують хід історичних подій, виявляючи доленосні для розвитку держави і складають власний літопис із своїми судженнями і висновками. 2. Аналітики. Встановлюють причино – наслідкові зв’язки , роблять висновки, створюють схему. 3. Культурологи. Аналізують письмові джерела, презентують найвизначніші пам’ятки культури.

Учні планують розміщення матеріалів на сторінці публікацій, підбирають ілюстрації.

презентация учнів

Використання організаційних діаграм для оцінювання навчальних потреб учнів

Визначення навчальних потреб учнів

Моніторинг прогресу

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Шаргородська Ірина Анатоліївна

Фах, навчальний предмет

Вчитель історії

Навчальний заклад

Одеська загальноосвітня школа №89 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області

Місто\село, район, область

місто Одеса Київський район

Контактні дані

Письмо

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

27/08/2012 - 07/09/2012

Місце проведення тренінгу

Одеська загальноосвітня школа №89 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області

Тренери

Кателіна Світлана Григорівна