Портфоліо Шамрай Ірини Климентіївни з теми "Одяг як вияв індивідуальності" для учнів 7 класу

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Одяг як вияв індивідуальності

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Етика

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Проект спрямований на удосконалення та поглиблення знань в освітній галузі «Етика» .Робота над проектом дає можливість формувати знання про моду як соціально-моральне явище, формувати та розвивати естетичні смаки, виховувати вимогливість до себе. У ході роботи над проектом учні повинні: - створити презентацію проекту; - створити веб - сайт; - виконати тематичні завдання (кросворди, тести ); - виробити вимоги до свого зовнішнього вигляду; - випустити інформаційний листок.


Повний План вивчення теми

Навчальні цілі

Ознайомитися із специфікою проектної діяльності , розвивати уміння відокремлювати суттєве у загальному , знаходити систематизувати та узагальнювати інформацію за темою проекту , визначати пріоритетні напрямки роботи, заохочувати учнів до пізнання невідомого , виховувати інтерес до етичних та етикетних норм, котрі стосуються одягу, навчити учнів працювати у групі , раціонально розподіляти обов’язки , надавати консультації і підтримувати позитивний емоційний фон у творчому колективі.

Опис оцінювання

На початковому етапі буде використана система початкового оцінювання у вигляді анкетування за таблицею «З Х Д», яка додатково буде заповнена на при кінці проекту. Протягом виконання проекту буду здійснювати корегувальні функції для того щоб діти не відхилились від основного курсу. Для здійснення оцінювання будуть використані картки оцінювання, а також виконання тестових завдань. Під час виставлення підсумкової оцінки будуть враховані як проміжкові результати так і оцінка блогу, виступу і робота в групах Учням буде надано можливість за критеріями оцінити свою роботу з Інтернет ресурсами.

Діяльність учнів і вчителя

Вибір теми, ознайомлення з темою за допомогою літературних та Інтернет-джерел. Визначення актуальності, мети і завдань проекту. Презентація «візитної картки» учасників проекту. Одержання і обробка даних за досліджуваною проблемою у ході реалізації плану. Обробка даних пошукової роботи. Визначення достовірності результатів. Розв’язання поставлених завдань. Формулювання висновків і результатів. Структурування, редагування, корекція, остаточне оформлення проекту. Підготовка до захисту, самоаналіз роботи

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Шамрай Ірина Климентіївна

Фах, навчальний предмет

Навчальний заклад

Надеждівський навчально – виховний комплекс

Місто\село, район, область

с. Надеждівка, Криворізький р-н, Дніпропетровська обл.

Контактні дані

Про мене

Мій внесок

ТРЕНЕРИ

Шамрай Микола Володимирович