Портфоліо Шавиріної Карини з теми "Коло і круг"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

КОЛО І КРУГ НАВКОЛО НАС

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет - метематика.

Другорядні предмети - природознавство, історія, фізика.

Вік учнів, клас

Учні 6 класу - 11-12 років.

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Під час роботи з проектом учні об’єднались на три групи. Учні першої групи - “Дослідники Кривого рогу”, вони досліджують місцевість Кривого Рогу на предмети у формі кола і круга. Учні другої групи - “Математики”, вони досліджують чи залежить число Пі від довжини та діаметра кола. Учні третьої групи - “Дослідники Світу”, вони досджують, де зустрічається коло і круг в навколишнтому світі та створюють схему: "Де використовується назва коло в світі".

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження проекту

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання це не одноразова подія. Оцінювання є безперервним процесом упродовж виконаннями учнями проекту.

Оцінювання при навчанні за допомогою методу проектів повинно бути сплановано так, щоб:

Використовувати різноманітні стратегії та засоби оцінювання Вести оцінювання у продовж всього навчального циклу Надавати можливість кількісно оцінювати важливі навчальні цілі для теми Залучати учнів до процесу оцінювання З метою залучення учнів до процесу оцінювання вчителі повинні забезпечити учнів наступним:

Чіткими критеріями оцінювання до початку виконання проектів Моделями та інструкціями для високоякісної роботи Можливостями для здійснення моніторингу (відслідковування ходу) власного просування учнів у навчанні Засобами надання конструктивного зворотного зв’язку іншим учням та можливостями отримання оціночної інформації від інших учнів для того, щоб покращити свою виконану роботу і діяльність Надати достатньо часу для представлення результатів та поліпшення процесів і продуктів Підтримкою для формування учнями власних нових завдань для їх майбутнього навчання

Етап
Методи оцінювання
Інструменти оцінювання
На початку проекту

Методи оцінювання, які допомагають визначити попередні знання, уміння, навички учнів: опитування, спільні обговорення, робота з презентаціями, таблицями. Для оцінювання учнів я використала: опитувальник, який створила у документі Microsoft Word за допомогою малюнку SmartArt, щоб перевірити знання учнів з навчальної теми; Мережевик опитувальник (Google форма), який створила за допомогою Google форм, для того, щоб визначити уміння учнів; таблиця ЗХД - Знаємо-Хочемо дізнатися-Дізналися створена в Google документі, щоб перевірити набуті знання учнів та уміння формулювати запитання.         Робота з презентацією основних питань, учні визначать основні питання, над якими будуть працювати. Ознайомивши учнів з переліком нивичок ХХІ століття вчитель спрямовує на набуття цих навичок.

 1. Таблиця З-Х-Д
 2. Опитувальник
 3. Мережевий опитувальник
 4. Презентація основних питань
 5. Вправа на Learningapps
Впродовж роботи над проектом
Продовження роботи з таблицею ЗХД. Оцінювння вміння учнів оцінювати веб-ресурси. Під час заповнення свого блогу, який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, яка спрямовує їх у навчанні. Періодичний перегляд записів учнів  дозволяє оцінити їх розуміння і скерувати їх навчання в потрібному напрямі. Потрібно заохочити учнів використовувати План впровадження для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Цей план може слугувати для підсумкого оцінення роботи. Результати роботи подаються в google-таблиці оцінювання роботи учнів над проектом.
 1. Таблиця З-Х-Д
 2. Контрольний список для аналізу
 3. Контрольний список для вікі-сайту
 4. Контрольний список з вправності продукування творчих ідей
 5. Контрольний список для блогу
 6. Презентація учнів
 7. Онлайн-таблиця для контролю роботи над проектом
Наприкінці роботи над проектом

Проводиться учнівська конференція, де учні демонструють результати проективної діяльності. Проводиться оцінка, самооцінка та взаємооцінка роботи за допомогою таблиці З-Х-Д; робота з таблицями; аналіз оцінених робіт. Заповнюються листи оцінювання проекту.

       Під час виступу з презентацією використовуюють такі форми: Форма оцінювання презентації, Форма оцінювання блогу призначений для учнів, які дають зворотній зв'язок на виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з математики. Використовують форми:Форма оцінювання готовності до критичного мислення, Форма оцінювання щодо самооцінки вікі-сайту, ​Форма оцінювання запитань до рефлексії, Загальні критерії оцінювання роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним. 

       По закінченю проекту проводиться презентація проектів учнів, взаємооцінювання та рефлексія.

 1.  Таблиця З-Х-Д
 2. Оцінювання Мультимедійного Проекту
 3. Форма оцінювання блогу
 4. Форма оцінювання використання евристики
 5. Форма оцінювання вікі-сайтів
 6. Форма оцінювання збору даних і їх інтерпретації
 7. Форма оцінювання комп’ютерних робіт
 8. Презентація учнів

Діяльність учнів та вчителя

Етап Діяльність
І етап – Підготовчий

Перед початком роботи над проектом вчитель 

До початку роботи над проектом вчителю потрібно: 

ІІ етап – Мотиваційний
 • Вчитель пропонує учням презентацію основних питань. Тематичні та змістові питання допоможуть учням зрозуміти тему та мету даного проекту.
 • Щоб перевірити рівень знань учнів з теми "Коло і круг" та щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають, пропонуємо заповнити дві перші колонки таблиці З-Х-Д.
 • Вчитель повідомляє, що використовує доступну учням Goole-таблицю, в якій відображаються результат роботи над дослідженням.
 • Проводиться міні-лекція «Авторські права в мережі Інтернет».
ІІІ етап – Конструктивний

Перший тиждень.

Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються

Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою.

Другий тиждень.

Учні працюють над створенням презентацій, веб-сторінок.

 • І група – «Дослідники Кривого ргу», повинні представити результат своєї роботи у вигляді сторінка на сайті проекту, де висвітлюються основні результати дослідження.
 • ІІ група – «Математики»,  також представлятиме результат своєї роботи у вигляді сторінка на сайті проекту, де висвітлюються: основні результати діяльності у ході проекту.
 • ІІІ група  – «Дослідники світу», представитиме результат своєї роботи у вигляді сторінки на сайті проекту, де висвітлюються основні результати дослідження.

Одним із документів фасилітації є Шаблон учнівської презентації

Для забезпечення диференційованого підходу у навчанні вчитель використовує у роботі доцільні оцінювання проекту.

IV етап – захист проекту
 • Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, проводимо підсумкове оцінювання вмінь і навичок та заповнюється і обговорюється  третя колонка таблиці З-Х-Д. Учні разом з учителем переглядають таблицю З Х Д оцінюють та самооцінюють, наскільки записи у колонках 2 і 3 можна співставити. 
 •  Учні пишуть підсумкову письмову роботу
 • Підсумовуються оцінки учнів, оцінки вчителя роботи груп з google-таблиці.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Шавиріна Карина Олександрівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математика та інформатики

Навчальний заклад

Криворізький державний педагогічний університет

Місто\село, район, область

Кривий Ріг

Контактні дані

Шавиріна Карина Олександрівна

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

з 05.01.2018 по 17.01.2018

Тренінг Intel "Навчання для майбутнього"

Місце проведення тренінгу

КДПУ

Тренери

Крамаренко Тетяна Григорівна