Портфоліо Чумній Наталії Іванівни з теми " Чому потрібно вивчати трикутники?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Чому потрібно вивчати трикутники?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

інформатика, історія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Трикутники

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Даний проект з геометрії в 7 класі присвячений темі «Трикутники». Мета проекту: 1. сприяти розвитку інтересу до вивчення математики; 2. навчитися застосовувати нові комп'ютерні технології, обробляти і узагальнювати отриману інформацію в ході проведення досліджень; 3. навчитися встановлювати міжпредметні зв'язки математики з такими навчальними предметами як інформатика, історія, література, .

Проект спрямований на підвищення інтересу до математики, розвиток пізнавальної активності учнів, самостійності; на основі вмінь знаходити, аналізувати, обробляти і оцінювати інформацію в різних формах. Проект сприяє саморозвитку та прояву індивідуальності.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Описує зміст поняття "рівні фігури”.

Наводить приклади рівних фігур.

Зображує та знаходить на малюнках рівносторонні, рівнобедрені, прямокутні трикутники та їх елементи.

Формулює:

означення: різних видів трикутників; бісектриси, висоти, медіани трикутника;

властивості: рівнобедреного і прямокутного трикутників;

ознаки: рівності трикутників; рівнобедреного трикутника.

Класифікує трикутники за сторонами і кутами.

Доводить: ознаки рівності трикутників, ознаки рівності та властивості прямокутних трикутників, властивості й ознаки рівнобедреного трикутника, властивості кутів трикутника, властивість зовнішнього кута трикутника.

Застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач.

Діяльність вчителя

Перед початком проекту вчитель готує всі необхідні дидактичні матеріали, пояснює сенс зміни і проведення навчальних занять. Здійснює підбір матеріалу з використанням інтернет ресурсів.Визначає рівень попередніх знань учнів щодо теми трикутники. Кожена група учнів виступає з презентацією результатів, демонструючи свої роботи у формі презентації. У завершенні обговорюються висновки. Надає можливість учням ознайомитися з думками та пропозиціями інших та надає час та допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації.Учні оцінюють виступи однокласників відповідно до критеріїв оцінювання роботи. Підводяться підсумки, визначається учень, який виконав саме повне і аргументоване дослідження.

Буклет 1

Буклет 2

Презентація вчителя

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Оцінювання ґрунтується на попередній моніторинг розуміння учнями матеріалу, а також оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання демонстраційного зразка для представлення результатів учнівських проектів. Учні використовують форму оцінювання для самооцінювання свого проекту. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій використовується ця ж форма оцінювання. Контрольний список питань до проекту допомагає учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання проекту . Після обговорення у класі оцініть ступінь розуміння теми учнів за допомогою письмових відповідей на основні запитання до вивчення теми і запитання, які викладено в документі на розуміння процесу дослідження.

Форма для оцінювання моєї роботи з учнями при колективному обговоренні в Інтернеті

Критеріїї оцінювання

Діяльність учнів

На початку проекту учні знайомляться з презентацією вчителя, розбиваються на групи по інтересам, обговорюють тему проекту шукають інформацію в бібліотеці, підручниках, Інтернеті. Демонструють презентації на загальношкільній конференції, представляють публікації.

Презентація учнів

Корисні посилання

[1]

[2]

[3]

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Чумній Наталія Іванівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики

Навчальний заклад

Одеська загальноосвітня школа № 48 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської Області

Місто\село, район, область

м.Одеса

Контактні дані

Адреса :

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

13.08.2012 - 17.08.2012

Місце проведення тренінгу

Одеська ОСШ №40

Тренери

Желязкова Світлана Анатоліївна