Портфоліо Чумаченко Світлани Євгеніївни

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Стереотипи. Расизм. Толерантність.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Курс «Людина і суспільство», 11 клас. Тема 3 «Стереотипи та упередження»

Вік учнів, клас

16 років, 11 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Під час роботи над даною темою (тренінги, дослідження, соціологічні опитування),учні познайомляться з різними видами спілкування і навчаться прийомам активного слухання. Буде показано механізми створення неефективної комунікації; виявлено фактори, що впливають на перекручування інформації; розвинуті навички невербальної передачі інформації. Внаслідок роботи над проектом буде сформоване почуття індивідуальності і неповторності інших людей, шанобливе ставлення один до одного. Виховане почуття толерантності до оточуючих людей.

План вивчення теми (вставити файл)

[https://docs.google.com/document/d/1nJRPhdflxiXTNNzROfy4yVtJul_Ks9hEbN2pOqgystc/edit План вивчення теми]

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання здійснюється впродовж всього навчання та виконання проекту за темою. Перше оцінювання здійснюється з метою виявлення знань учнів в момент входження в проект за допомогою тестів, розроблених в електронній тестовій оболонці з теми «Інтернет», діаграми Вена та таблиці З-Х-Д. Впродовж виконання проекту учні використовують щоденник виконання роботи та картки успіху для того, щоб спрямовувати свій процес навчання, відслідковувати зміни та здійснювати самостійну оцінку свого власного прогресу у навчанні. Записи в щоденниках виконання роботи та картках успіху допомагають як вчителю, так і учням здійснювати моніторинг прогресу та краще розуміти зміст. Опитування використовується упродовж всієї навчальної теми для того, щоб допомогти учням самостійно виконувати складові проекту. Індивідуальні консультації використовуються для сприяння моніторингу прогресу та підготовки відповідей на будь-які запитання учнів, коригування термінів виконання кожного етапу проекту. Для успішного та вчасного оцінювання створено графік оцінювання. [https://docs.google.com/document/d/1DYpy9cgWLKSmTTJZQDRj9Fl-l2uBzOXQ3rWAQy8h5Xo/edit графік]

Учні використовують розроблену  форму оцінювання презентації та блогу для здійснення самооцінювання своєї роботи та отримання взаємооцінки з боку їх однокласників. Цю інформацію вони отримують до того, як робота буде завершена, щоб мати можливість виправити помилки і вдосконалити свою роботу. Для оцінювання та виставлення оцінок в журнал вчитель використовує ту ж саму форму оцінювання презентації та блогу проекту.

[https://docs.google.com/document/d/13jqdu0qU0D3fM2oeVjWkrSOOtMZX-hKj8PoR3NzwgOQ/edit аналіз оцінювання]


[https://docs.google.com/document/d/18C4Uy1MO1J8WrbLqth3qJelB7rM5qf8cF2g8PT1y3Xk/edit самоспрямування у навчанні]

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

За тиждень до початку роботи над проектом учитель готує публікацію - буклет для учнів та їх батьків про проектну діяльність. Для зацікавлення учнів проектом учитель показує власну презентацію, в якій описана проблема проекту, сформульовані ключове та тематичні запитання. Для перевірки попередніх знань учнів з теми проекту вчитель проводить опитування за допомогою Опитувальника з теми «Упередження/расизм/толерантність» Для визначення навчальних потреб учні заповнюють таблиці «ЗХД». Учні об’єднуються в три групи (за інтересом).Кожній групі надаються ролі: психологи, історики. політологи. Психологи: проводять опитування серед однолітків щодо толерантності, добра та зла, жорстокості та милосердя , результатом їх діяльності є Вікі-стаття «Добро і зло в житті». Історики: проводять дослідження про відбудову України після Великої Вітчизняної війни. Матеріали дослідження узагальнюють у формі блогу. Політологи досліджують питання у міжнародній політиці і висвітлюють його вигляді презентації Спочатку учні здійснюють пошук необхідної інформації. Проводять опитування. Учитель роздає критерії оцінювання продукту діяльності учнів. Оцінюють знайдену в інтернеті інформацію згідно до критеріїв. При використанні матеріалів у проектній діяльності учні вказують посилання на джерело інформації. Далі. Працюючи в групах учні створюють продукт своєї діяльності. Учитель організовує консультації по групах. Учні кожної групи оцінюють себе та свої однокласників. Учні завершують свої роботи. Презентують продукт діяльності. Відбувається рефлексія, оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до форми оцінювання презентації,рольової гри і форми оцінювання мультимедійної презентації до проекту.

[https://docs.google.com/document/d/1ROoxZz0tRrdRYyfjLc12fHDc5vgBXj7ZcIlnD5s5DDg/edit фасилітація]

[https://docs.google.com/presentation/d/1U7Z-yprRiuSHlyGOLw-68-ZIRpYwjn36mcH-t5tBvmg/edit#slide=id.p3 учнівська презентація]


[https://docs.google.com/document/d/18C4Uy1MO1J8WrbLqth3qJelB7rM5qf8cF2g8PT1y3Xk/edit самоспрямування у навчанні]

[https://docs.google.com/presentation/d/1rXuCp87mXimBRTs4aI4TCtPdlCEtRTYL68Yo8FAMFH4/edit#slide=id.p3 вчительська презентація]

[https://docs.google.com/document/d/197Sp9BggbptYNKm-dD3xvFHgYdEKdNk55HXld7fA7Ls/edit контрольний список]

[https://docs.google.com/document/d/1tBUgeOFTrNJGCavsfC37_iZh5CeobQ2Wa7nP0PldrVc/edit список використаних джерел]

[https://docs.google.com/document/d/1tBp-1m34UPlxvbswPbhFDuoPvKhF3pJK-mIG1IKFSKM/edit план впровадження проекту]

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Чумаченко Світлана


Фах, навчальний предмет

історик, викладач історіїНавчальний заклад

загальноосвітня школа№17


Місто\село, район, область

м. Павлоград

Павлоград

Контактні дані

chumachenk.svetlana@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Павлоград, Павлоградський міський ліцей, 11 - 23 вересня 2017 року

Дати проведення тренінгу

11-23 вересня 2017 року

Місце проведення тренінгу

Павлоградський міський ліцей

Тренери

Бондарева Раїса Григорівна