Портфоліо Чугаєва Віталія з теми "Зустріч із силою"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Зустріч із силою

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: фізика Дотичні предмети: інформатика, математика, біологія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Розділ: Взаємодія сил

Теми: Сила та одиниці сили. Графічне зображення сили. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої. Рівновага сил. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гу¬ка. Вимірювання сил. Динамометри. Земне тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість. Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда.


Державний стандарт

Програма з фізики

Вік учнів, клас

8 клас - 13-14 років

Стислий опис

Проект розрахований для учнів 8 класу для їх ознайомлення з основними видами сил на рівні, встановленому Держстандартом освіти та Програмою «Фізика» Види діяльності учнів зводяться до планування, пошуку, накопичення та обробки інформації, створення готового продукту Під час створення проекту учні будуть виступати в ролі: журналістів, дизайнерів, опитувальників, пошуковців, редакторів Продуктом їх діяльності повинен бути готовий проект у вигляді публікації, презентації, створеної стінної газети

Навички XXI ст.

Форма дозволу батьків на використання Інтернет

Лист про дозвіл відкриття електронної пошти

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

В учнів будуть формуватися навички створення презентацій, публікацій; вдосконалюватися навички збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування; вони навчаться демонструвати відомості за темою «Види сил»; доносити нові ідеї до інших. Формуватимуться уміння аналізувати фізичні явища; здійснювати вибір та приймати комплексні рішення. Розвиватиметься вміле, відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження для окреслення, аналізу та вирішення проблем. Відбуватиметься розвиток можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами, формування вміння критично та компетентно оцінювати інформацію; належно використовувати цифрові технології, інструменти та/або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві економіки знань;встановлення та слідування високим стандартам і цілям для якісного і вчасного виконання роботи

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

На початку роботи: Відбувається демонстрація вступної презентації або публікації як мотивація учнів до початку роботи над проектом та дослідженням основних питань завдання. На цьому прикладі вони вчаться планувати свою діяльність. Далі йде ознайомлення з ключовими та тематичними питаннями проекту; за допомогою жеребкування, з використанням «чорного ящику», учні поділяються на 2 малі групи та отримують основне завдання для кожної з них яких; розподіляють ролі для кожного учасника та з'ясовують, яку інформацію вони повинні знайти та обробити під час створення проекту


Під час виконання проекту: Учні планують виконання проекту, виконують пошукову діяльність; використовують Інтернет для пошуку основної та додаткової інформації, малюнків. Вчаться розпізнавати сайти за рівнем безпеки та корисністю інформації, знайомляться з необхідністю дотримування авторських прав, з алгоритмом пошуку необхідної інформації. Знайомляться з різними видами засобів Інтернет-комунікацій при роботі над проектом. Складають опитування (анкетування).

Оцінювання учнівських комп’ютерних робіт та їх діяльність в ході виконання проекту виконується у вигляді покрокової перевірки виконання завдань, відслідковування рівня досягнень учнів. Проводиться рефлексія. Основна увага при оцінюванні учнів в першу чергу звертається на корисність інформації. Диференціацію використовуємо враховуючи ролі та можливості кожного учасника в самій групі: більш розумні учні створюють творчі звіти, ведуть блог, менш обізнані в даній темі проводять анкетування, створюють блок-схеми, заповнюють таблиці.

Вчителем надаються вказівки та поради учням, список додаткової літератури, приклади деяких цікавих Інтернет-джерел.


Наприкінці виконання роботи учні систематизують набуті знання за даною темою. Закінчення роботи та підведення підсумків відбувається як захист проекту у вигляді демонстрації готового продукту та проведення дискусії; проводиться нагородження кращих учасників.


Презентація вчителя

Таблиця З-Х-Д

Опитувальний лист

Журнал "Це необхідно знати"

Фасилітація

Форма оцінювання публікації

Контрольний список оцінювання

Пошук в Інтернеті

Оцінювання сайтів

Учнівська публікація - 1 стор.

Учнівська публікація - 2 стор.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Чугаєв Віталій

Фах, навчальний предмет

вчитель інформатики

Навчальний заклад

Хрестищенська ЗОШ І-ІІІ ст.

Місто\село, район, область

с.Хрестище, Слов'янський район, Донецька обл.

Контактні дані

e2u0r1o2up@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

28.05.2012-02.06.2012

Місце провведення тренінгу

м.Донецьк

Тренери

Стрига Марія Валеріївна