Портфоліо Чепелюк Христини Павлівни з теми "Подібність трикутників"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Розділ. "Подібність трикутників" Тема. "Застосування подібності трикутників: властивість бісектриси трикутника"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, інформатика

Вік учнів, клас

8 клас, 13-14 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект «Натхнення потрібно в поезії, як і в….» розроблено відповідно до навчальної програми вивчення геометрії для учнів 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розділ "Подібність трикутників" , тема "Застосування подібності трикутників: властивість бісектриси трикутника"». Завданням проекту є розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності, особистісно-ціннісного ставлення до пррироди ; розвиток послідовного логічного мислення, виховання стриманості, взаєморозуміння, навичок роботи в колективі, порядності в міжособистісних стосунках, естетичного смаку. Цей проект включає глибше ознайомлення дітей з геометрією. Працюючи над даним проектом на протязі 4 тижнів, учні демонструють знання про трикутники,теорему Фалеса, ознаки подібності трикутників. Вони діляться на три групи, де дають відповіді на такі запитання : «Першовідкривачі» - Чим цікава ця тема? Де ми зустрічаємося з подібністю? Формування загального принципу подібності; «Теоретики» - Застосування загального принципу подібності до теми «Подібрність трикутників»; Перша ознака подібності трикутників; Друга ознака подібності трикутників; Третя ознака подібності трикутників; «Дослідники» - Де і як часто в природі ми зустрічаємо подібність? Наочне моделювання задач. Проект завершується тим що результати діяльності будуть представлені у шкільній презентаційній кампанії учнівських інформаційних проектів – «Натхнення потрібно як в поезії, як і в ... », на яку планується запросити батьків та вчителі. Після чого учні разом з вчителем йдуть на екскурсію, де вони зможуть застосувати набуті знання на практиці : як обчислити висоту дерева, гори, ширину річки.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Упродовж всього проекту проводиться оцінювання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель пропонує учням розроблену ним презентацію , а також таблицю для визначення рівня знань учнів щодо подібночті трикутників таблиця З-Х-Д та обговорення основних питань теми, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях оцінювання групової діяльності. Вчитель перед початком роботи надає перелік літератури, а також учні самостійно опрацьовують інформацію з різних джерел мережі Інтернет, заповнюють при цьому контрольний список для оцінки веб сайтів (приклад 1, приклад 2) та уважно знайомляться з презентацією на тему "Авторське право", після чого проходять тестування з даної теми. Під час роботи над завданнями учні періодично заповнюють форму аналізу виконання завдання, документ, призначений для самостійного оцінювання своїх вмінь і навичок керування своїм навчанням - форма оцінювання самоспрямування у навчанні. Учні реєструються на сайті проекту і заповнюють реєстраційну форму. Учні під час роботи над проектом здійснюють самооцінку свого просування у навчанні за допомогою розробленої вчителем форми самооцінювання блогу. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі опитування, для визначення обізнаності учнів з питань проекту та перегляду продуктів діяльності учнів. Для того щоб учні знали що вони мають зробити в продовж проекту створено контрольний список учнівського самоврядування. Для сприяння розвитку їх самостійності у навчанні вчитель має формувати в учнів самоспрямованість. Для цього розроблені Контрольний список для рефлексії виконання проекту, Контрольний список самоспрямування. Відповіді на будь-які запитання і допомогу всім учасникам проекту "Натхнення потрібно в поезії, як і в ..." можна отримати на сторінці запитання і відповіді. Під час роботи у проекті з метою фасилітації учні вносять відмітки про виконану роботу в "КАРТУ УСПІШНОСТІ КОМАНД". Наприкінці роботи над проектом проводиться оцінювання діяльності учнів вчителем за допомогою форми оцінювання блогу вчителем, робота з контрольними списками та захист створеного блогу, а також вікі-статті.

Форма для оцінювання обраних стандартів, програм та сформульованих навчальних цілей

Діяльність учнів та вчителя

До початку навчання за цією темою потрібно: Переглянути терміни та основні поняття; Перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. За два тижні до початку проекту вчитель роздає брошуру з основами проектного навчання батькам та іншим учасникам спільноти для ознайомлення з концепцію використання проектів у школі та визначає рівень знань і вмінь з даної теми.

На вивчення теми "Подібність трикутників" у 8 класі відводиться 14 годин. Діяльність вчителя і учнів на кожному тижні роботи:

Тиждень 1

1. Вчитель оголошує тему навчального проекту і розповідає, як вони навчатимуться за методом проектів. Пропонує буклет (сторінка 1,сторінка 2)про метод проектів. Для фасилітації з використанням ІКТ на початку виконання учнями проектів вчитель ознайомлює з планом вивчення теми, де стисло описані основні кроки, графік виконання та кінцеві терміни виконання проектів - допомагає учням зрозуміти очікування вчителя від виконання ними проектів та сформулювати свої очікування від проектів.

2. Вчитель пропонує учням презентацію проекту, ознайомлення з ключовими і тематичними запитаннями.

3. Вчитель визначає навчальні потреби учні за ЗХД таблицею (Учні обговорюють висунуті проблеми; Учні опрацьовують запропоновані матеріали; Учні визначають свої знання за допомогою З-Х-Д таблиці)

4. Для роботи учні об’єднаються у групи.

5. Учні отримують завдання які необхідно виконати впродовж проекту. На протязі вносяться відмітки по завершення роботи в електронну таблицю "Карта успішності команд", для того щоб відслідковувати завершення окремих етапів/завдань кожного учня чи команди.

Спочатку поставте перед учнями Ключове запитання: Чи можу я змінити світ на краще? Можна провести з учнями мозковий штурм у малих групах та поміркувати над ним та стратегії його здійснення. Учні ознайомлюються із презентацією вчителя, після чого варто провести з класом обговорення наступних запитань:

  • Чи може природа бути геометриною?
  • Чи важлива подібність?
  • Чи використовували древні знання про подібність трикутників?
  • Які теоретичні знання про подібність трикутників ми можемо знайти в підручниках?
  • Де можна використати подібність трикутників?

Учні об’єднуються у групи по 5-6чол і визначаються із девізом груп, напрямками дослідження - Першовідкривачі, Теоретики та Дослідники. Для того, щоб учнів згрупувати і зробити справжньою командою вчитель пропонує створити візитку (Приклад 1) кожної групи і свій блог. Вчитель проводить роботу з батьками учнів і самими учнями щодо ознайомлення їх з розміщенням інформації в мережі Інтернет з подальшим отриманням від них відповідних дозволів (Лист про дозвіл на відкриття електронної поштової скриньки учня, Форма батьківського дозволу для публікації роботи учня в мережі Інтернет, Форма щодо збереження конфіденційності учня). Для того, щоб налаштувати учнів на роботу, вчитель пропонує заповнити їм карту знань. Перед початком дослідження, вчитель пропонує створити учням для групи «Теоретики» власний блог - блог групи «Теоретики», до якого учні будуть періодично додавати цікаву інформацію, для групи «Дослідники» - створити Вікі-статтю групи «Дослідники» в проекті «Натхнення потрібно в поезії, як і в ...», а групі «Першовідкривачі» - прозвітувати про свою роботу, створивши презентацію групи «Першовідкривачі». Щоб полегшити роботу учнів, вчитель пропонує для роботи готові шаблони (Шаблон для групи «Першовідкривачі») та форми (Форма 1, Форма 2, Форма 3). Для сприяння розвитку їх самостійності у навчанні вчитель має формувати в учнів самоспрямованість. Для цього розроблені Контрольний список для рефлексії виконання проекту, Контрольний список самоспрямування. Учні реєструються на сайті проекту і заповнюють реєстраційну форму. Відповіді на будь-які запитання і допомогу всім учасникам проекту "Натхнення потрібно в поезії, як і в ..." можна отримати на сторінці запитання і відповіді. Під час роботи у проекті з метою фасилітації учні вносять відмітки про виконану роботу в "КАРТУ УСПІШНОСТІ КОМАНД".

Тиждень 2

1. Учні приступають до виконання завдань (Оцінювання групової діяльності). Відповіді на запитання і допомогу усім учасникам мережевого проекту можна отримати на сторінці питання і відповіді. Для перевірки знань учнів вчитель пропонує перевірити свої знання за допомогою кросворда та вхідного тесту.

2. Вчитель пропонує документи для дослідження (Дослідження)

3. Для пошуку потрібних відомостей вчитель пропонує учням список сайтів

4. Вчитель використовує різні форми для зясування не зрозумілих учням моментів це особисте спілкування і засоби онлайн комунікації (блог, обговорення).Блог вчителя, Блог.

5. Вчитель перед початком роботи надає перелік літератури, яку можна використати при роботі над проектом та ознайомлює учнів з інформацією щодо авторського права за допомогою презентації «Авторське право та правомірне використання джерел», для проведення самооцінювання пропонує учням пройти «Тест про авторське право», проводить бесіду із учнями щодо безпеки і правил роботи в мережі Інтернет, ознайомлює учнів із Формою оцінювання Інтернет-ресурсів, прикладами заповнення (Приклад 1), (Приклад 2 ), пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, презентацій) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі.

Відповідно до напрямку дослідження (груп) учні визначають для себе перші завдання:

Завдання для групи «Першовідкривачі»

1) Визначити та проаналізувати, чи важлива подібність;

2) Виокремити та проаналізувати математиків, які вперше застосували знання про подібність трикутників;

Завдання для групи «Теоретики»:

1) Проаналізувати поняття подібних трикутників та ознаки подібності трикутників;

2) Визначити та порівняти такі поняття як рівні та подібні трикутники, їх відмінності та інше;

Завдання для групи «Дослідники»:

1) Визначити та проаналізувати поняття подібні трикутники та їх застосування;

2) Виділіти та аргументувати основні випадки коли трикутники можуть бути подібними.

Тиждень 3

1. Учні інтенсивно працюють над вивченям теми кожен у створених групках і відповідними завданнями. Вчитель пропонує розглянути асоціативний кущ та тест на тему "Подібність трикутників", що наштовхне учнів на правильний шлях досліджень,що поставленні у їхніх завданнях та вкаже вчителлю на необхідність проведення додаткових консультацій.

2. Учні виконують завдання покладені на них. (Форма аналізу виконання завдання)

3. Вчитель для того щоб краще бачити результати реальної роботи учнів пропонує їм створити блог.

4. Тим учням які не вміють створювати блог вчитель дає інструкції і вказівки (Форми самооцінювання блогу)

5. Учні роблять дописи у блозі про свої виконані завдання, або труднощі.

6. Учні проводять дослідження і опрацювання матеріалів дослідження

На цьому етапі дослідження учні проводять різноманітні опитування відповідно до обраного напрямку дослідження. Група «Першовідкривачі» має визначити та проаналізувати вимоги щодо створення презентацій; скласти анкету і провести опитування у вчительському колективі про те наскільки ми часто зустрічаємось у повсякденому житті з подібними трикутниками. Проаналізувати результати за допомогою діаграми. Група «Теоретики» має визначити та проаналізувати ознаки подібності трикутників. Проаналізувати результати за допомогою діаграми. Група «Дослідники» має визначити та проаналізувати поняття подібності трикутників та їх застосування, створити наочне моделювання задач. Вчитель пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, форм опитувальників тощо) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі. Учням пропонується розв’язати завдання мережевого опитувальника для перевірки рівня знань учнів та виконати контрольне завдання. Усі проміжні та результуючі матеріали учні підключають до блогу групи. Під час роботи учні використовують розроблений для них оцінювальний документ оцінювання виконання групового завдання тощо.

Тиждень 4

1. На цьому етапі дослідження учні визначають наступні завдання:

Завдання для групи «Дослідники»:

1) Розробити бізнес-презентацію, що складається з 10 слайдів, налаштувати часові параметри перемикання слайдів, додати до слайдів анімаційні ефекти та налаштувати переходи між фрагментами.

2) Продемонструвати результати дослідження у вигляді Вікі-статті.

Завдання для групи «Першовідкривачі»:

1) Розробити маркетингову презентацію, що складаються з 10 слайдів, налаштувати часові параметри перемикання слайдів, додати до слайдів анімаційні ефекти та налаштувати переходи між фрагментами.

2) Продемонструвати результати дослідження у вигляді презентації.

Завдання для групи «Теоретики»:

1) Розробити бізнес-презентацію, що складається з 10 слайдів, налаштувати часові параметри перемикання слайдів, додати до слайдів анімаційні ефекти та налаштувати переходи між фрагментами.

2) Продемонструвати результати дослідження у вигляді блогу.

2. Учні роблять узагальнення своєї діяльності і удосконалюють свої роботи

3. Впровадження набутих математичних знань у практичну дослідницьку діяльність навколишнього середовища

4. Презентація , обговорення і оцінювання учнівських робіт (Оцінювання презентації, Форми оцінювання для вікі-сторінки учнів проекту, Оцінювання учнівського блогу,Оцінювання учнівської публікації). По завершенню роботи над проектом учні проходять вихідний тест, що перевірять засвоєння знань, вмінь та навичок учнів.

5. Підведення підсумків

На останньому тижні вчитель пропонує учням провести самооцінювання своєї роботи, надає їм підказки до виступу. Учні завершують свою діяльність, акцентуючи увагу на завдання, які вони досліджували та їх результати демонструючи у презентаціях, вікі-статтях та блогах. Під час роботи учні використовують розроблені для них оцінювальні документи: Форму оцінювання блогу та Форму оцінювання Вікі-сайтів. По завершенню проекту учні проходять анкету запропоновану вчителем. Результати діяльності будуть представлені у шкільній презентаційній кампанії учнівських інформаційних проектів – «Натхнення потрібно як в поезії, як і в ...», на яку планується запросити батьків та вчителів (Протокол оцінювання учнівських робіт). Експертна група виділить переможців і призерів, і визначають великий творчий потенціал, уміння взаємодіяти, спілкуватись та розв'язувати поставленні завдання в проекті.Наприкінці всі відомості проекту будуть об'єднані у таблицю підсумки.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Чепелюк Христина Павлівна

Фах, навчальний предмет

Інформатика, математика

Навчальний заклад

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Місто\село, район, область

м. Вінниця

Контактні дані

crazybee281192 на gmail

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

08.02.2015 – дата заліку

Місце проведення тренінгу

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Тренери

Кобися Алла Петрівна