Портфоліо Чепелюк Христина Павлівна з теми "Розв`язування трикутників"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Розділ. "Розв`язування трикутників" Тема. "Розв`язування прямокутних трикутників"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Геометрія

Вік учнів, клас

9 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект «Натхнення потрібно в поезії, як і в….» розроблено відповідно до навчальної програми вивчення геометрії для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розділ «???», тема «Розв’язування трикутників».Працюючи над даним проектом на протязі 3 тижнів, учні демонструють знання про трикутники, їхні властивості, способи обчислення площ, способи побудови трикутників на площині, проводять вимірювання відстаней на місцевості, складають план знаходження відстані до недосяжного об’єкту в природі й проводять розрахунки, використовуючи знання теореми Піфагора, синусів, косинусів, тобто демонструють вміння розв’язувати трикутники. Школярі приймають участь в різноманітній діяльності: пробують створювати та обговорювати мультимедійні презентації, випускають інформаційні бюлетені, інтерактивні сайти.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Упродовж всього проекту проводиться оцінювання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель пропонує учням розроблену ним презентацію , а також таблицю для визначення рівня знань учнів щодо форматів аудіо та відеофайлів Таблиця З-Х-Д та обговорення основних питань теми, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. На кожному з етапів роботи над проектом учні шукають та опрацьовують інформацію з різних джерел мережі Інтернет, заповнююють при цьому Контрольний список для оцінки веб сайтів (Приклад 1, Приклад 2). Під час роботи над завданнями учні періодично заповнюють Форму аналізу виконання завдання, документ, призначений для самостійного оцінювання своїх вмінь і навичок керування своїм навчанням -Форма оцінювання самоспрямування у навчанні, Форму оцінювання виконання групового завдання. Учні під час роботи над проектом здійснюють самооцінку свого просування у навчанні за допомогою розробленої вчителем Форми самооцінювання блогу. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі опитування, для визначення обізнаності учнів з питань проекту та перегляду продуктів діяльності учнів. Для оцінювання створених учнями відео вчителем створено спеціальну Форму оцінювання відео. Наприкінці роботи над проектом проводиться оцінювання діяльності учнів вчителем за допомогою "Форми оцінювання блогу вчителем", робота з контрольними списками та захист створеного блогу під час проведення кінофестивалю. Форма для оцінювання обраних стандартів, програм та сформульованих навчальних цілей Форма самоспрямування у навчанні.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

На початку проекту учні знайомляться з презентацією вчителя, розбиваються на малі групи по інтересам, обговорюють тему проекту шукають інформацію в бібліотеці, підручниках, Інтернеті. Вони планують дослідження, формулюють гіпотезу, виконують дослідницьку роботу, адаптують матеріал до розміщення в презентації, публікації, створюють презентації, публікації, веб-сайти. Демонструють презентації на загальношкільній конференції, представляють публікації.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Чепелюк Христина Павлівна

Фах, навчальний предмет

Математика, інформатика

Навчальний заклад

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Місто\село, район, область

м. Вінниця

Контактні дані

crazybee281192 на gmail

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

О5.03.2015

Місце проведення тренінгу

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Тренери

Кобися Алла Петрівна