Портфоліо Чевгунової Юлії Олександрівни з теми " Релігія та культура Індії"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Індія - казкова країна

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія

Навчальні цілі

Мета

- створити в учнів уявлення про особливості розвитку та самобутності індійської цивілізації, культури та духовного світу за часів середньовіччя;

- охарактеризувати головні досягнення індійців у галузі науки, літератури, театру та архітектури;

- ознайомити учнів з головними положеннями індуїзму;

- показати внесок індійської культури періоду середньовіччя в розвиток світової науки і культури.

Формувати в учнів:

- формування історичного світогляду й мислення учнів;

- розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість;

- розвивати зв'язну мову, коригувати вимову слів і речень;

- стимулювати творчу активність;

- виховувати інтерес до історії,наполегливість, зосередженість,самостійність мислення, вміння працювати в групах;

- виховувати розуміння вкладу Індії у загальносвітовий культурний розвиток.

Розвивати в учнів:

- пізнавальну активність;

- творчі здібності.

Учні зможуть:

- наводити приклади досягнень культури в Індії;

- проводити самостійне дослідження;

- оброблювати та узагальнювати отриману інформацію;

- коротко висловлювати (усно або письмово) результати дослідження.

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Учні об’єднуються у групи з врахуванням диференціації навчання. Кожна група проводить дослідження, метою якого є дослідити самобутність і особливості традицій, культури та вірувань Індії в період середньовіччя.

Види роботи: розбиратимуть матеріали різних історичних, робота в групах, дослідження (складання презентації), мозковий штурм.

Повний План вивчення теми

План вивчиння теми: Індія - країна казок

Опис оцінювання

На початку проекту провести анкетування учнів для того щоб визначити їх здібності. Використання запитань впродовж вивчення теми для з’ясування розуміння учнями основних запитань. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про особливості розвитку та самобутності індійської цивілізації, культури та духовного світу за часів середньовіччя за допомогою бесіди. Під час створення презентації вони мають використовувати Форму оцінювання прикладу учнівської роботи, яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. До закінчення створення презентацій потрібно призначити спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати авторам презентації зворотній зв’язок щодо покращення презентації. Надайте можливість учням ознайомитися з думками та пропозиціями інших та надайте час та допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації.

Форма для оцінювання моєї роботи з учнями при колективному обговоренні в Інтернеті

Презентація. Загальні критерії

Оцінювання навичок спільної діяльності.

Оціночні критерії для вдалої презентації.

Діяльність учнів та вчителя

Підготовчий етап. Вчитель готує всі необхідні дидактичні матеріали, пояснює необхідність проведення навчальних занять. Робота над проектом починається з презентації вчителя. Необхідно провести анкетування початкових знань учнів. Учитель направляє учнів на формування цілей проекту. Учні обговорюють тему, цілі та задачі проекту. Складається календар роботи груп, розподіляються ролі між учнями.

Реалізація проекту. Вчитель веде спостереження за роботою груп, консультує учнів, надає їм поради. Контролює послідовність виконання проекту. Учні готують проект, діляться здобутою інформацією, готують доповіді. За результатами своєї роботи учні готують презентацію, роблять висновки по темі. Учитель разом з учнями проводить спільне обговорення результатів роботи груп.

Заключна частина. Учитель під час круглого столу узагальнює отримані результати та підводить підсумки. Учні беруть участь в колективному самоаналізі та оцінці результатів своєї роботи над проектом. Проводиться демонстрація презентації. підводяться підсумки, нагородження учасників проектної роботи.

Презентація: Індія - казкова країна

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Чевгунова Юлія Олександрівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель історії

Навчальний заклад

ОЗОШ № 12 м.Одеса

Місто\село, район, область

м.Одеса,Суворовський район

Контактні дані

e-mail:irbisya@rambler.ru

Відомості про тренінг

Тренінг в рамках НП "Відкритий світ"

Дати проведення тренінгу

13-17 серпня 2012 року

Місце проведення тренінгу

Одеська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Одеської міської ради Одеської області

Тренери

Чевгунова Юлія Олександрівна

Яйцева Лариса Федорівна