Портфоліо Цоуфала Володимира Едуардовича з теми «Розв'язування прямокутних трикутників (Історія стародавньої теореми)»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Розв'язування прямокутних трикутників (Історія стародавньої теореми)

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математики, історія, інформатика.

Вік учнів, клас

8 клас, 13 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект «Історія стародавньої теореми» виконуватиметься учнями 8 класу при вивчені теми «Прямокутний трикутник». Основні види діяльності учнів: зібрати додатковий теоретичний матеріал по темі; зробити добірку нестандартних завдань на розв'язання задач з теми прямокутний трикутник; знайти зв'язок оточуючого нас світу зі світом прямокутного трикутника (скласти таблиці, діаграми); створити мультимедійну презентацію про проекту; продемонструвати іншим учням, що тема прямокутний трикутник може бути дуже цікавою і корисною.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми "Прямокутний трикутник"

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

На початку проекту визначення попередніх знань учнів щодо теми відбувається при заповненні ними опитувальника та таблиці З-Х-Д (Знаю, Хочу дізнатися, Дізнався). Вчитель спрямовує учнів на використання ікт в процесі навчання.

Протягом роботи над проектом учні використовують самооцінку презентації, щоденну рефлексію, вирішують завдання, проводять само - і взаємоперевірку. Коли учні завершують частину дослідження, учитель перевіряє їх вирішення, правильність запису, щоб з'ясувати, чи потребують учні у додаткових інструкцій. Даний вид діяльності вчитель здійснює через онлайн-конференції , консультації та обговорення на блозі. Результат роботи над проектом оцінюється за допомогою опитування, роботи з таблицею бажань і безпосереднім захистом проекту.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

  • [ Сайт вчителя]

І етап: Вчителю потрібно разом з учнями переглянути буклет про використання ікт у навчанні; перевірити, чи учні знають, як шукати відомості в мережі Інтернет, зберігати їх та документувати; здійснити роботу з учнями щодо пошуку та оцінювання ними веб-ресурсів та дотримання законів про авторське право; переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд)забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.

ІІ етап: Перед учнями ставиться ключове питання і під час проведення мозкового штурму відбувається його обговорення. Вчитель пропонує учням презентацію основних питань. Щоб перевірити рівень володіння учнями записами основних математичних понять, а учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми проекту всім класом заповнюють дві перші колонки таблиці З-Х-Д (знаю – хочу дізнатися) ; виконують завдання по заповненню графічних схем. Учні формують 3 групи, обирають одну з тем для дослідження.

ІІІ етап: Учні розподіляються на групи:

І група – "Біографии"

ІІ група – "Теоретики"

ІІІ група – "Практики"

IV група - "Лірики"

V група - "Статисти"

Ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, займаються пошуком відомостей, складають план діяльності для впровадження своїх планів, використовують форми оцінювання самоспрямування у навчанні. Учні працюють над створенням презентації. Вчитель роздає учням документ Контрольний список. Попередньо відбувається обговорення цих форм з керівниками груп, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи. Рефлексія та консультації, взаємооцінювання відбувається протягом всієї роботи.

IV етап: Перед завершенням роботи учні, використовуючи критерії перевіряють свою роботу та коригують навчальні потреби. Кожна група здає вчителю документ оцінювання навичок спільної діяльності. У призначений вчителем день захисту проекту під час виступу з презентацією учні заповнюють форму оцінювання презентації. Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, відбувається підсумкове оцінювання вмінь і навичок. Виконують контрольну роботу з теми.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Цоуфал Володимир

Фах, навчальний предмет

Студент 4 курсу фізико-математичного факультету

Навчальний заклад

КДПУ (Криворізький Державний Педагогічний Університет)

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг, обл. Дніпропетровська.

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

5 січня 2017 – 17 січня 2017

Місце проведення тренінгу

КДПУ

Тренер

Лов’янова Ірина Василівна