Портфоліо Хрущ Олександри Михайлівни для учнів 7 класу з інформатики за темою "Світ комп'ютерних мереж"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Світ компютерних мереж

Основний та другорядні навчальні предмети

Інформатика - освновний

Українська мова, математика - другорядний.

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект з інформатики для учнів 7 класу з теми: "Комп'ютерні мережі"

В результаті роботи над проектом учні ознайомляться з поняттям комп’ютерні мережі та їх видами. Дізнаються який новий етап у розвитку зовнішніх засобів інтелектуальної діяльності, пізнання та спілкування видозмінили комп'ютерні мережі між людьми.

Проект сприяє розвивати інтерес до уроків інформатики, уміння користуватися комп'ютером, ініціативу та творчість; виховує любов до предметів, бережне ставлення до шкільного майна, почуття відповідальності.

План вивчення теми

План проекту

Оцінювання

Оцінювання учнів проводиться у продовж всієї навчальної теми. На початку проекту оцінювання проводиться у вигляді опитування з теми "Комп'ютерні мережі" аби зрозуміти якими знаннями з даної теми учні вже володіють.Крім цього учні заповнюють таблицю З-Х-Д таблиці Знаємо-Хочемо дізнатися-Дізналися та організації діаграми. На основі цих даних визначаємо наявність необхідного рівня знань та умінь, а також навчальних потреб учнів. Впродовж роботи над проектом доцільно застосувати само- та взаємооцінювання, аби зрозуміти чи правильний шлях для вирішення проблеми обрали діти. Також можна проводити оцінювання роботи учнів у групах та визначати проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, призводячи дітей до поставленої мети проекту. Наприкінці роботи проводимо оцінювання учнівського блогу. Крім того, проводиться підсумкове обговорення проекту з метою оцінювання результатів дослідження. Після завершення проекту можна використати опитувальник для учнів 7 класу щоб виявити чи всі учні засвоїли матеріал дослідження в проекті.

Діяльність учнів та вчителя

Оскільки участь у проекті потребуватиме від учнів більше часу витрачати на роботу за комп'ютером на початку проекту потрібно повідомити батькам на батьківських зборах і заручитися їх підтримкою і запросити до спільної роботи. Для знайомства з проектом батькам роздаються буклети.

На підготовчому етапі роботи над проектом потрібно:

 • Перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати;
 • Переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд) та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.


Діяльність учнів

Учні переглядають презентацію, після цього перед ними ставиться ключове питання: Чи дійсно життя змінюється? Під час проведення мозкового штурму відбувається обговорення основних запитань проекту. Для того, щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми "Комп'ютерні мережі" заповнюються дві перші колонки таблиці З-Х-Д. Щоб перевірити рівень володіння учнями основними поняттями з теми, виконується завдання по заповненню організаційної діаграми. На наступному етапі учні формують групи та обирають спосіб представлення результату своєї роботи. Також відбувається розподіл проміжних обов'язків між учасниками груп. Учні досліджують, яка комп'ютерна мережа є найкраща і яку в первних цілях доцільніше використовувати. Протягом дослідження, відбувається - набуття учнями навичок працювати групою над збиранням, аналізом та узагальненням інформації - вибір дослідницьких методів та форм представлення результатів (діаграми, таблиці, блог) - систематизація та аналіз зібраного матеріалу - аналіз особистих результатів і графічне відображення результатів - використання Інтернету при вивченні теми, збирання інформації з Всесвітньої мережі, - викладання на блозі результатів досліджень, користуючись електронною поштою, чатами для спілкування і врахування точки зору інших учасників проекту учні запрошуть всю шкільну громаду приєднатися до обговорення основних питань проекту. Таким чином, учні поглиблюють знання з предмету "Інформатика". В процесі роботи учні аналізують які комп'ютерні мережі бувають, вони викладають ці питання на блозі для обговорення. На завершальному етапі проекту проходить його захист. Кожен з учнів дає оцінку своєї роботи та роботи інших (кожен учень заповнює Самооцінювання учнів.

Діяльність вчителя

Вчитель здійснює:

 • Підбір інформаційних ресурсів для проекту;
 • Створення вчителем буклету для батьків, виступ на батьківських зборах;
 • Створення дидактичних матеріалів по проекту;
 • Введення учнів в проблематику проекту за допомогою вступної презентації;
 • Виявлення попередніх знань дітей по темі проекту за допомогою тестування Формулювання проблемних та навчальних питань проекту, теми дослідження;
 • Визначення теми дослідження по группах;
 • Складання плану роботи;
 • Визначення етапів роботи над проектом (дослідження особисте, аналіз спільних результатів);
 • Допомогу в підборі ключових слів по темі дослідження, корегування плану роботи груп;
 • Спільне планування проекту для окремих учнів (диференціація навчання Організація самостійної та групової діяльності учнів (і постійний контроль);
 • Ознайомлення із загьними критеріями оцінювання проекту;
 • Проведення консультацій, додаткових занять при потребі Обговорення з учнями, як знайти джерела достовірної інформації за темою дослідження і використовувати їх, дотримуючись авторських прав.

Вчитель роздає учням документ контрольний список, щоб допомогти учням планувати та стежити за своїм прогресом. Попередньо учні забезпечуються вчителем формою оцінювання блогу, публікації та презентації, відбувається обговорити їх з групами, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання. Рефлексія та консультації, взаємооцінювання відбувається протягом всієї роботи. Перед завершенням роботи учні отримують Критерії оцінювання проекту, перевіряють свою роботу та коригують за потреби. Вчителем призначається день захисту проекту. Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом відбувається підсумкове оцінювання вмінь та навичок та заповнюється і обговорюється третя колонка таблиці З-Х-Д. Підсумовуються оцінки учнів та оцінки вчителя.

Metod proektiv 11.jpg

Metod proektiv 22.jpgВідомості про автора

Ім'я, прізвище

Олександра Хрущ

Фах, навчальний предмет

вчитель інформатики

Місце роботи

Криворізька загальоосвітня школа I-III ступенів №117

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг, Тернівський район, Дніпропетровська область

Контактні дані

sh.shura90@mail.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

 • 25.11.2013 - 07.12.2013

Місце проведення тренінгу

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Криворізька Тернівська гімназія

Тренер

Іванова Дарія Володимирівна