Портфоліо Холяви Михайла Володимировича з теми "Комп'ютерні мережі"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

«Комп’ютерні мережі»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Комп’ютерні мережі

Вік учнів, клас

9 клас, 14-15 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект розроблений для 9 класу з теми Комп’ютерні мережі. Він передбачає об’єднання учнів у 2 групи: Адміністратори та Мережеві інженери. Свої роботи учні будуть представляти у вигляді презентацій Яку користь приносять комп’ютерні мережі суспільству? (Адміністратори) та Як краще з’єднати свій комп’ютер та комп’ютер друга? (Мережеві інженери)

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Учень:

• буде знати можливості використання комп'ютерних мереж і систем,

• знати можливості використання програмного забезпечення комп'ютера.

• вміти користуватися комп'ютерними мережами; добирати та застосовувати відповідний програмний засіб для досягнення своїх цілей

• використовувати комп’ютерні технології як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації

• належно та продуктивно працювати разом з іншими

• використовувати для досягнення цілей сукупного інтелекту груп, коли це необхідно

Опис оцінювання

Оцінювання учнівських комп’ютерних робіт, їх діяльності в ході виконання проектів відбувається на протязі всієї роботи. На 1 етапі - за допомогою 3хД та схематичної діаграми, на 2 етапі використовується Контрольний список для рефлексії виконання проекту(учні, батьки, вчитель), на 3 етапі – Форма оцінювання самоспрямування в навчанні (учні), на 4 етапі – Форма оцінювання виконання групових завдань (учні), на 5 етапі – Контрольний список процесу оцінювання свого проекту (відбувається в кінці проекту; оцінка учнями іншої групи, вчитель).

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Перед початком використання методу проектів учням та їх батькам роздається публікація з теми "Для чого нам потрібні навчальні проекти?". На 1 уроці демонструється вступна презентація вчителя направлена на з'ясування навчальних потреб учнів, за допомогою 3хД та схематичної діаграми, об’єднання учнів у групи та постановки цілей кожній групі. Учитель об’єднує клас у 2 групи: 1 – Адмістратори: група вивчає та розглядає Види комп’ютерних мереж, 2 – Мережеві інженери: група вивчає способи підключення комп’ютерів до комп’ютерної мережі. При виконання своїх проектів учні виконують наступну роботу: 1. виконують збір інформації в літературі та Інтернеті про стан та використання різних видів комп’ютерних мереж в нашій та інших країнах (1 група), та видах і способах підключення комп’ютерів до мережі (2 група). Учні проводять соціологічне опитуваня в своєму населенному пункті з приводу того мають люди вдома чи на работі компютер(и), чи підключені вони до комп’ютерної мережі, яким способом та за домогою якого обладнання, яким провайдером користуються та які додаткові послуги надає ций провайдер, задоволені люди даним провайдером та типом підключення до мережі чи ні; 2. обробити информацію, виконати графічне та статистичне оформлення результатів досліджень; 3. групове обговорення результатів досліджень; 4. надати поради користувачам з приводу того якого провайдера краще обрати, спосіб підключення до мережі та обладнання, необхідне для цього краще за все використовувати у вигляді презентації або публікації. При вивченні даної теми та виконанні проектів учні можуть викоритовувати Інтернет протягом вього проміжку часу. Для того, щоб учні більш доцільніше використовували Інтернет-ресурси з ними проводимо бесіду (або роздали пам’ятки) про авторське право, безпеку в Інтернеті та роздати контрольний список для оцінювання веб-ресурсів, якими вони будуть користуватися, також назвати орієнтовний список веб-ресурсів, якими можна користуватися при виконанні даної роботи. При роботі над даним проектом учні будуть використовувати Інтернет переважно для пошуку необхідної інформації та спілкування між собою та вчителем. Для контролю за ходом виконання роботи створено опросник для відслідкування вивчення учнями теоретичного матеріалу. Учням демонструється приклад виконання учнівської роботи для того, щоб вони мали уявлення про: як оформлювати роботу; що головне потрібно в ній зазначити; які питання треба висвітлити та що повинні отримати в кінці виконання роботи. Оцінювання учнівських комп’ютерних робіт, їх діяльності в ході виконання проектів відбувається на протязі всієї роботи. На 2 етапі використовується Контрольний список для рефлексії виконання проекту(учні, батьки, вчитель), на 3 етапі – Форма оцінювання самоспрямування в навчанні (учні), на 4 етапі – Форма оцінювання виконання групових завдань (учні), на 5 етапі – Контрольний список процесу оцінювання свого проекту (відбувається в кінці проекту; оцінка учнями іншої групи, вчитель). В ході виконання проекту здійснюється диференціація навчання учнів (якщо буде потрібно) шляхом збільшення часу на виконаня відповідного завдання, спрощення завдання, проведення додаткових консультацій. Для формування і оцінювання самоспрямованності учнів пропонується Контрольний список елементів буклету/публікації, Контрольний список складових презентації. Планування презентації. Фасилітація навчального процесу здійснюється: на початку проекту шляхом публікації з теми «Для чого нам потрібні навчальні проекти?» та вступної презентації вчителя; на протязі роботи над проектом – пам'ятка з оформлення презентації, публікації, приклад учнівської роботи; на прикінці – шаблон оценивания проекта.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Холява Михайло Володимирович

Фах, навчальний предмет

Викладач математики, інформатика

Навчальний заклад

Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №46 Донецької міської ради Донецької області

Місто\село, район, область

м. Донецьк

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012 - 16.06.2012

Місце проведення тренінгу

м. Донецьк

Тренери

Стрига Марія Валеріївна