Портфоліо Ходько В. В. з теми " Як жити у світі, в якому є СНІД? "

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

" Як жити у світі, в якому є СНІД "

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний - основи здоров'я, другорядні - біологія, фізкультура, інформатика.

Навчальна тема (як записано в програмі)

«Соціальні чинники здоров’я підлітків. ВІЛ/СНІД»

Вік учнів, клас

13-14 років, 7 клас

Стислий опис проекту

«Як жити у світі, в якому є СНІД?» - проект розроблений для вивчення теми з основ здоров’я в 7класі «Соціальні чинники здоров’я підлітків. ВІЛ/СНІД». Сприяє формуванню у школярів поняття про особливості поширення ВІЛ-інфiкування серед молоді в Україні. Він передбачає: засвоєння та вдосконалення учнями основних знань щодо безпечної поведінки в соціумі; уміння знаходити компроміс між бажаннями та можливостями; виховання толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих людей та оптимізму до життя. Направлений на розвинення навичок 21століття.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Основи здоров’я – інтегрований предмет, що за змістом об’єднує питання здоров’я та безпеки життєдіяльності. Його завданнями є формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної та здорової поведінки, формування в учнів здоров’язберігаючої компетентності. Мета інтегрованого курсу: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, навичками, у тому числі й життєвими, безпечної для життя і здоров’я поведінки. Цілі курсу: підвищити рівень усвідомленості ситуації з поширенням ВІЛ в Україні; з'ясувати, як стигматизація сприяє поширенню інфекцій; закріпити знання щодо безпечної поведінки щодо зараження ВІЛ; продовжити формування гігієнічно доцільних поведінкових навичок.

Опис оцінювання

На початку проекту: щоб визначити навчальні потреби учнів, встановити навчальні цілі використовуються метод мозкової атаки , необхідно провести анкетування навчальних вмінь учнів. Складаються критерії оцінювання робіт учнів, за якими відбувається контроль і самоконтроль в командах, вивчаються приклади робіт учнів та проходить обговорення плану роботи команди. В ході роботи групи заповнюють таблиці самоконтролю і бланк самооцінки учнів у группах, Учитель заповнює свій журнал спостережень за групами, та проводить з учнями рефлексію. Метод «З-Х-Д» (Знаю – Хочу дізнатися – Дізнався) добре спрацює на етапі відслідковування прогресу у навчанні учнів. Також слід вести контрольний список для презентації, контрольний список для інформаційного буклету, контрольний список самоспрямування в навчанні та вклад в групову роботу, що дозволить забезпечити об’єктивність оцінювання діяльності учнів при роботі в групах. Щоб учні мали інструменти для самооцінювання, кожному учаснику проекту слід вести «Журнал дослідження» в роботі над вивченням теми. Гарним інструментом моніторингу просування учнів по темі для вчителя стане поетапна рефлексія. Після завершення роботи над проектом проводиться круглий стіл, де заслуховуються виступи учнів з підсумками своєї роботи, показ презентацій, публікацій т та ін. та оцінюється їх робота.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Перед початком роботи над проектом: Представлення батькам учнів короткої інформації про метод проектів - інформаційний буклет та отримання від них згоди на роботу дітей в Інтернеті. Познайомити учнів з інформацією про авторське право .

1етап Навчальна тема розпочинається з демонстрації вступної презентації учителя та ознайомлення учнів з Ключовим запитанням: Як жити у світі, в якому є ВІЛ? Учні пропонують свої запитання до теми, а потім всі разом обговорюють відповіді на них. Учитель пропонує теми для досліджень; форми для захисту учнівських робіт; знайомить з критеріями оцінювання робіт. Об’єднання учнів у групи (Пошуковці, Практики, Соціологи) проходить за жеребкуванням. Визначаються теми для проведення досліджень. Обговорюються ідеї учнів, які вони запропонують. Учитель з учнями обговорює види проектної діяльності: доповіді, буклети, реферати, презентації. Учитель знайомить учнів з правилми оцінювання мультимедійної презентації , рекомендує перелік сайтів для підготовки проектів.

2 етап Учні: 1)Розробляють план роботи в кожній групі. 2)Обрають лідера та розподіляють обов’язки. 3)Добирають потрібну інформацію з інформаційних джерел. 4)Виконують завдання згідно вимог. Учні консультуються з учителем з приводу виконання свого плану, оцінюють свою роботу. Учитель разом з учнями проводить спільне обговорення результатів роботи кожної групи. Учитель заповнює журнал спостережень роботи груп над проектом.

3 етап Виконання проекту. Учні проводять соціологічне дослідження у вигляді анкет з ключового та тематичних питань проекту: 1)Опитування респондентів. 2)Обробка одержаних результатів. 3)Оформлення результатів своєї роботи. Робота над створенням інформаційного буклету для висвітлення ходу підготовки до проведення заключної конференції та дискусії з ключового питання: 1)Створення структури інформаційного буклету . 2)Пошук та обробка інформації для буклету. 3)Розміщення інформації та елементів оздоблення в буклеті. 4)Випуск буклету. 5)Робота з пропозиціями читачів буклету. Робота над презентацією для ілюстрації виступу під час заключної конференції та дискусії з ключового питання: 1)Відбір інформації, що буде найповніше доводити гіпотезу з ключового питання. 2)Створення презентації у PowerPoint. Учитель координує роботу груп, підтримує, надає консультації та матеріали за необхідністю . Учні заповнюють журнал самооцінки учнівських робіт. Вчитель фотографує учнів під час роботи над проектом для фото звіту, згідно плану контролює послідовність виконання проекту, заповнює свій журнал оцінювання учнівських робіт, забезпечує групи ресурсами, необхідними для роботи. Учні оцінюють роботу в групах, готуються до захисту.

4 етап - Захист проекту та підведення підсумків: 1)Планування та підготовка виступу під час обговорення поставленої проблеми. 2)Виступ під час обговорення основного доповідача. 3)Доповнення та відповіді на питання з боку опонентів. 4)Формулювання висновку. Учні представляють свої проекти, передивляються учнівську презентацію , обговорюють результати опитування. Учитель оцінює роботу груп, робить висновки щодо проведення учнями дослідницької роботи та їх участі в проекті. Виставляє оцінки.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Володимир Ходько

Фах, навчальний предмет

біологія, основи здоров'я

Навчальний заклад

Мар'їнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Місто\село, район, область

Мар'їнка, Мар'їнський район, Донецька область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

13-18 серпня 2012р.

Місце проведення тренінгу

Мар'їнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Тренери

Калініченко Алла Леонідівна