Портфоліо Хацько Тетяни Миколаївни з теми "Основні властивості простих геометричних фігур"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Основні властивості простих геометричних фігур.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Геометрія, алгебра,інформатика.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Основні властивості простих геометричних фігур

Вік учнів, клас

13-14 років,7 клас


Стислий опис

Основним математичним змістом проекту є практичне застосування основних властивостей простих геометричних фігур при вимірюванні відстаней на місцевості. Учні мають набути навичок створення математичних моделей реально існуючих об’єктів та застосування математичного апарату для розв’язання прикладної задачі. Учні виконуватимуть вимірювання на місцевості сторін класної кімнати та своєї кімнати вдома, знайти трикутники на місцевості та виміряти їх сторони, обчислити площі кімнат та знайти периметр трикутників. При цьому учні набудуть навиків використання усереднених значень вимірюваних величин та обчислювання по формулам. Під час роботи учні використають формули як математичну модель реальних відношень між величинами. Учні мають поглибити свої знання основних відомостей про основні властивості простих геометричних фігур Учні набудуть навиків організації колективної роботи.

Повний План вивчення теми

Повний план вивчення теми План впровадження проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Після закінчення теми учні будуть: знати : означення: рівних відрізків, рівних кутів, бісектриси кута; властивості: розміщення точок на прямій; вимірювання відрізків і кутів. вміти: вимірювати довжину відрізка, градусну міру кута, використовуючи властивості вимірювання, використовувати математичні формули для розрахунків периметра та площі геометричних фігур. володіти навичками, а саме:

-здійснювати пошук інформації, використовуючи Інтернет та інформаційні технології.

-ефективно формулювати думки та ідеї шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання ;

-вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем;

-базове розуміння етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та з використанням інформації ;

-належна та продуктивна праця разом з іншими;

-використання для досягнення цілей сукупного інтелекту груп, коли це необхідно.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Перший урок: Вчитель пояснює учням про безпеку в Інтернеті, що є контрольний список оцінювання веб-сайтів, з якого вони можуть вибрати веб-ресури по своєму проекту. Далі учні під час пошуку можуть використовувати ці веб-сайти. Учні заповнюють контрольний список для робіт из інформаційними джерелами

Учитель демонструє вступну презентацію, яка допоможе з’ясувати навчальні потреби учнів, побачивши інструменти оцінювання та організаційну частину, осмислити кожний слайд.

Мотивація учнів. Як математика може мені допомогти зрозуміти світ? Що ви знаєте про взаємне розташування прямих і точок на площині? Що таке точка? Що таке пряма? Що таке промінь? Діти заповнюють графічні схеми З-Х-Д.

Другий урок: Учитель об’єднує учнів в групи за рівнем навчальних досягнень. Розподіляє завдання, роздає план проектуроздає інструкції роботи п/к.. Перша група займається пошуком інформації(Де раніше використовували землевимірювання, де використовується геометрія в житті?). Друга група виконує практичні завдання. Учні вимірюють довжину сторін класної кімнати та своєї кімнати вдома, а також знаходять трикутники в класній кімнаті, вимірюють його сторони. Після чого обчислюють площі кімнат та периметр трикутника. Третя група оформлює роботу у вигляді комп’ютерної презентації. Наприкінці завдання один учень із групи презентує роботу цілої групи. Далі учні обговорюють результати кожної групи та здійснюють самооцінювання в журналі навчання. Учитель оцінює роботу в групах: усний виступ, практичну роботу та мультимедійну презентацію.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Підготовчий рівеньle По-перше, мотивуємо учнів на дослідження. Вчитель пояснює учням про безпеку в Інтернеті, що є контрольний список оцінювання веб-сайтів, з якого вони можуть вибрати веб-ресури по своєму проекту.Далі учні під час пошуку можуть використовувати ці веб-сайти Вступна презентація допоможе з’ясувати навчальні потреби учнів, побачивши інструменти оцінювання та організаційну діаграму, осмислюючи кожний слайд.Вчитель роздає інфораційні буклети про метод проектів сторінка перша та друга сторінка

Мотивація учнів. Учитель показує свою презентацію. Основні питання: як математика може мені допомогти зрозуміти світ? Що ви знаєте про взаємне розташування прямих і точок на площині? Що таке точка? Що таке пряма? Що таке промінь? Після обговорення роздає шаблони презентації і показує приклад учнівської робити та роздає контрольний список для виступу

Робочий етап.

Учитель об’єднує учнів на групи за рівнем навчальних досягнень. Перша група займається пошуком інформації(Де раніше використовували землевимірювання, де використовується геометрія в житті?). Друга група виконує практичні завдання. Учні вимірюють довжину сторін класної кімнати та своєї кімнати вдома, а також знаходять трикутники в класній кімнаті, вимірюють його сторони. Після чого обчислюють площі кімнат та периметр трикутника. Третя група Оформлює свій проект у вигляді комп’ютерної презентації. Діти працюють над своїми проектами. Наприкінці роботи, вчитель оцінює роботу в групах. Рефлексія. Учні дивляться та обговорюють свої роботи, здійснюють само оцінювання.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Хацько Тетяна Миколаївна

Фах, навчальний предмет

вчитель математики та інформатики


Навчальний заклад

Селидівська загальноосвітня школа I-III супенів №2


Місто\село, район, область

Донецька обл.м.Селидове

Контактні дані

095-341-12-13

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

05.06.2012р.- 09.06 2012р.

Місце проведення тренінгу

м.Донецьк

Тренери

Стрига Марія Валеріївна