Портфоліо Харук Ніни Авксентіївни на тему "Книга, що об’єднує держави"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

« Книга, що об’єднує держави»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література. Література рідного краю.

Навчальна тема

Українська література. Література рідного краю. Книжковий міст « Україна – Польща» за книгою письменника-земляка , науковця Євгена Годованого « Слов’янський альбом. Проза. Поезії. Переклади.»

Вік учнів, клас

10 клаc. 15-16років.

Стислий опис проекту

Кожен учень повинен прочитати книгу письменника-земляка, науковця-краєзнавця Є.Годованого « Слов’янський альбом. Проза, Поезії. Переклади», у якій автор пропонує читачеві біографічні есе, наукові статті, фрагменти щоденника, що стали результатом вражень, винесених із власних поїздок по Україні та Польщі. Використавши різні джерела інформації про Польщу та Україну, зокрема рідне Поділля, учні готують проект-мультимедійну презентацію. Діти шукають та оформляють пізнавальний та ілюстративний матеріал про видатних поляків, що народилися на рідному Поділлі. Це герої книги письменника-земляка Євгена Годованого. За допомогою мережі Інтернет школярі заочно «побували» і в Польщі, і в Україні у минулих століттях, одержали можливість використати різні джерела інформації про ці країни. Кінцевий результат – створення учнівської презентації. далі – бажаючі відправляються в заочну мандрівку на «експресі толерантності». Із кожного маршруту читачі «привозили» цікавий матеріал, що знайдено ними про видатних поляків – наших земляків – героїв книги Євгена Годованого « Слов’янський альбом. Проза. Поезії. Переклади». Учні здійснили інформаційні раллі, завдяки чому учитель зміг поєднати інформаційне забезпечення з вихованням толерантності. Цінним у роботі над проектом є створення учнями власних віршів-асоціацій на біографічні етюди та есе письменника.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Навчальні цілі Під час навчання реалізуються освітні, виховні і розвивальні цілі. Освітня мета передбачає ознайомлення учнів із книгою Є. Ф. Годованого « Слов’янський альбом. Проза. Поезії. Переклади», у якій автор – письменник-науковець - пропонує читачеві біографічні есе, наукові статті, фрагменти щоденника, вірші, що стали результатом вражень, винесених зі своїх мандрівок по Україні, Польщі, Виховна мета - формування в учнів умінь і навичок жити у світовій спільноті, у багатонаціональній сім’ї рідного краю, визнання права, свободи людини бути іншим з його власними традиціями, переконаннями, стилем життя, поглядами, а також збереження національної свідомості, відчуття приналежності до певної нації, культур . Прищеплювати любов до багатонаціональної культури України, зокрема Поділля, на теренах якого жили і працювали, крім українців, поляки, євреї. Виховувати в учнів толерантне ставлення до представників різних національностей, що жили і тепер живуть серед подолян, їхніх традицій,звичаїв, культури. Робота на цьому навчальному занятті сприяє розвитку пізнавальних, інтелектуальних , творчих здібностей, усного і писемного мовлення, виразного читання прозових уривків твору, віршів не лише рідною (українською), а й польською мовою, образного сприймання світу, умінню відтворювати його поетичними рядками

Опис оцінювання

Опишіть систему оцінювання, яку ви та ваші учні використовуєте для того, щоб визначити навчальні потреби учнів, встановити навчальні цілі, відслідковувати прогрес у їх навчанні, надавати зворотній зв’язок, оцінювати мислення. Напишіть, якими методами ви будете оцінювати, інструменти для оцінювання. Інструментарій оцінювання може включати різноманітні графічні схеми та карти знань, нотатки у щоденнику, контрольні списки, списки запитань для самоконтролю, опитувальники, форми оцінювання, тести та контрольні роботи. Також опишіть, які учнівські роботи ви оцінюватимете, наприклад, твори і інші письмові роботи, презентації, або виступи учнів; зазначте, які інструменти оцінювання ви використовуватимете в кожному випадку. У розділі плану «Діяльність учнів та вчителя» опишіть, як здійснюється оцінювання, хто його проводить (взаємооцінювання, самооцінювання, оцінювання вчителем, батьками), як учні використовують ці інструменти оцінювання, на якому етапі роботи відбувається оцінювання, як і коли виставляються оцінки.

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком проекту вчитель вмотивовує дітей на виконання нового завдання, оголошуючи тему, демонструє власну презентацію та подає нову лексику учням. Проводиться опитування з метою виявлення навчальних потреб учнів і постановки тематичних запитань. Учні об’єднуються в групи: літературознавці, дослідники творчості, читці, поети. Домашнім завдання учнів було вивчити уривки з книги письменника-земляка Є. Годованого «Слов’ янський альбом»; створити власні вірші - асоціації на біографічні есе, нариси, розповіді автора про видатних літературних, історичних та громадських постатей польського походження, що народилися на Поділлі. Учитель проводить бесіду з використанням випереджувальної мультимедійної презентації "Метод проектів", знайомить зі змістом буклету «Проектна діяльність на уроках української мови та літератури», яка стимулює учнів до участі у проекті. Учні заповнюють схему З-Х-Д, яка дозволить виявити рівень фактичних знань з теми. За результатами опитування та анкетування вчитель формує пакет завдань для кожної робочої групи з урахування індивідуального підходу. Учні об’єднуються в три-чотири групи та починають збір інформації, фотографій та створення презентації «Видатні поляки , що народилися на Поділлі" . У групах кожен учень мав знайти цікавий додатковий пізнавальний чи ілюстративний матеріал про видатних поляків, що народилися на Поділлі і про яких розповідає письменник-земляк, науковець-краєзнавець Євген Годований. Крім цього, учні-поети читають власні вірші, навіяні читанням цінних розвідок і літературних знахідок письменника-земляка. По закінченню проекту учні представляють результати роботи у проекті (презентації), завершують заповнення схеми ЗХД; Відбувається оцінювання учнівських презентацій та рівня здобутих знать та навичок.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Харук Ніна Авксентіївна

Фах, навчальний предмет

Учитель української мови і літератури

Навчальний заклад

СЗШ І-ІІІ ступенів №1

Місто\село

Городківка,

Крижопільський район,

Вінницька область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

19.09 - 29.09.2012

Місце проведення тренінгу

СЗШ І-ІІІст. №1 с. Городківка

Тренери

Онуфрійчук Юрій Миколайович