Портфоліо Харлаш Людмили з теми "Квіти у моєму житті"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми (творча назва)

"Квіти у моєму житті"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Біологія, інформатика, українська мова, образотворче мистецтво

Навчальна тема (як записано в програмі)

Будова та життєдіяльність рослин

Вік учнів, клас

13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Учні 7 класу в темі з біології Будова та життєдіяльність рослин досліджують умови вирощування квітки у відкритому та закритому ґрунтах, вплив рослин на здоров’я людини, створюють свої куточки «квіткового раю». Діяльність учнів у проекті «Квітка у моєму житті»направлена на реалізацію своїх можливостей використання знань про квіти у повсякденному житті. Свою діяльності та результати учні будуть презентувати не тільки на святі квітів, а й розміщувати на блогах та описувати у вікі-статті.

Повний План вивчення теми

план вивчення теми

Навчальні цілі

Учень повинен:

мати знання:

Основних процесів життєдіяльності квітки як рослини;

Умов, необхідних для життєдіяльності кімнатної квітки та квітки у відкритому ґрунті;

Впливу факторів середовища на процеси життєдіяльності квітки;

Продемонструвати цінність квітки;

мати навички підібрати:

Грунт як джерело поживних речовин;

квітку для вирощування

вміти порівнювати:

Процеси вирощування квітів у різних умовах;

вміти спостерігати та описувати:

пагін і його будову,видозміни;

Будову і різноманітність листків та квітів

вміти:

- швидко та ефективно здійснювати пошук в Інтернеті, критично оцінювати інформацію;

- оцінювати Інтернет-ресурси;

- застосовувати необхідні компроміси з метою здійснення спільного завдання;

- використовувати різні види спілкування: усне, письмове та за допомогою мультимедіа-засобів;

- дотримуватись використання закону про авторське право

вміти робити висновок:

- Про основні функції рослинного організму;

- Про значення квітки у житті людини.

вміти:демонструвати живі об'єкти квітів, гербарні зразки та інші відображення сприйняття людиною квітки та її значення для життя людини

вміти:презентувати результати своєї діяльності у проекті засобами віртуальної демонстрації та очно

мати мовленнєві навички та навички публічного виступу, оцінювання робіт

Опис оцінювання

При вивченні теми використовуються різноманітні методи та інструменти оцінювання. Таке оцінювання допомагає учням і вчителям поставити навчальні цілі, відслідковувати прогрес у навчанні учнів, забезпечувати зворотній зв’язок, оцінювати мислення, продукт діяльності учнів та його представлення, а також відобразити увесь навчальний цикл. Навчальні потреби учнів, визначені навчальні цілі, рівень мислення оцінюються графічними [1]схемами [2] та картами знань [3], нотатками у щоденнику, контрольними списами. Запитаннями для самоконтролю, формами оцінювання, тестами та контрольною роботою. Застосовується як формуюче навчання на кожному етапі проектної діяльності, так і підсумковим – в кінці проекту. Оцінюватися будуть підсумкові роботи учнів – презентації, блоги, вікі-статті, виступи.

Діяльність учнів

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Бюлетень для учнів. Сторінка 1
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Бюлетень для учнів. Сторінка 2

На першому етапі учні при перегляді презентації вчителя з’ясовують, де в житті зустрічаються з квітами взагалі та, зокрема, як з рослинами, використовуючи інструменти оцінювання навчальних потреб учнів «асоціативний кущ» та визначають вплив рослин на життєдіяльність людини (ЗХД)

Учні обирають вид діяльності та спільноту однодумців: 1) порівнюють процес вирощування квітів у відкритому ґрунті та кімнатних рослин; 2) Серед квітів, що оточують навкруги, визначають квіти, які можуть задати шкоду здоров’ю, а які навпаки – вилікувати; 3) створюють куточок «квіткового раю», відповідно до вибраного ландшафту місцевості. На другому етапі роботи в групах учні роблять пошук ресурсів для отримання за ключовими словами необхідної інформації (інструкція для пошуку інформації)та оцінюють вибрані веб-ресурси. Вчитель на даному етапі оцінює вміння учнів оцінювати веб-ресурси та ознайомлює і навчає учнів дотримуватись законів про авторське право.

В процесі роботи учні підбирають інформацію, використовуючи інтернет-ресурси та спілкуючись з батьками, любителями квітів, професіоналами в галузі вирощування квітів.

На третьому етапі учні створюють продукт своєї діяльності, в якому відображають як спільну роботу, так і ведуть спостереження за своїми практичними діями (для тих, хто вирощує квіти). Вчитель надає форми для оцінювання продуктів основної діяльності учнів (форма oцінювання учнівського блогу) та для самооцінювання діяльності в групах (форма оцінювання командної роботи)(формуюче оцінювання)

На заключному етапі підготовлені роботи учні демонструють на святі квітів, попередньо зробивши виставки, розмістивши та обговоривши матеріали в Інтернеті за раніше розробленими формами. Після оцінювання робіт в малих групах та парах, публічних виступах на святі відбувається нагородження учнів за номінаціями проектів

Учнівський блог "Даруємо квіткову насолоду"

Оцінювання учнівського блогу

[4]Оцінювання учнівського блогу

Форма оцінювання командної роботи

вхідна презентація вчителя

опитувальник для батьків

[5]опитувальник для батьків

фасилітація в проекті

інструкція для пошуку інформації

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Харлаш Людмила Михайлівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики

Навчальний заклад

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 75 Дніпропетровської міської ради"

Місто\село, район, область

м. Дніпропетровськ

Контактні дані

Мій e-mail: lharlash@gmailcom

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

02 - 07 грудня 2011 року

Місце проведення тренінгу

м. Київ, Університет менеджменту освіти

Тренери

Дементієвська Ніна Петрівна

Морзе Наталія Вікторівна