Портфоліо Філак Ігора з теми "Формальдегід"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Формальдегід

Основний та другорядні навчальні предмети

Хімія

Вік учнів, клас

Учні 2,3-го курсу ПТНЗ

Стислий опис проекту

Проект «Формальдегід» розроблений для учнів 2,3-го курсу ПТНЗ з предмету хімія. Учні досліджують застосування, вплив та властивості такої важливої речовини як формальдегід. Після ознайомленням із завданнями проекту, учні матимуть важливе у’явлення про таку речовину як формальдегід. Використовуючи тему та питання проекту учні знатимуть про великий спектр застосування формальдегіду, але в той же час його шкідливий вплив на людину та навколишнє середовище. Учні працюють в малих групах, щоб планувати та розробляти проектні продукти, які б стосувалися обраного ними питання з метою позитивного впливу на їх громаду. Вони досліджують потреби та ресурси громади та визначать план дій, досліджують проблему та шукають шляхи її вирішення та презентують свої результати цільовій групі з місцевої спільноти (батькам, одноліткам, громаді) .

План вивчення теми

План проекту

Оцінювання

До початку вивчення теми проводиться вступне оцінювання у вигляді заповнення таблиць ЗХД та організаційної діаграми. Під час проведення проекту учні будуть зобов’язані вести особисті журнали досліджень та груповий блог, який буде створюватися у відповідності до списку до блогу, де відображатимуть результати діяльності. Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми, щоб мати змогу перевірити, чи відповідають отриманні знання вимогам держстандартів. При проведені теоретичного інтернет-дослідження учні керуються контрольним списком процесу дослідження, а оцінювання проводться за формою оцінювання дослідження. Така форма оцінювання дає можливість інтерпретувати набрані учнями бали у 12-бальну систему та занести результати до журналу обліку теоретичного навчання як оцінку за роботу на лекціях. Наступним кроком проекту є проведення експерименту в умовах лабораторії. На наступному етапі при проведенні експерименту робота учні керуватимуться контрольним списком експериментальної роботи, а оцінювання буде проводитися за формою оцінювання експериментальної роботи. Отримана оцінка буде інтерпретуватися викладачем як оцінка за виконання практичної роботи, що передбачена навчальною темою та виставлена до журналу обліку теоретичного навчання. На завершальному етапі учні керуватимуться контрольним списком для створення кінцевого продукту (презентації), який захищатиметься публічно та оцінюватиметься за формою оцінювання звіту дослідницької роботи та формою оцінювання з критеріями та балами, яку заповнюватиме викладач. Отримана оцінка буде обчислена наступним чином: бали набрані за результатом учнівського самооцінювання складатимуть максимум 4 бали, а за формою викладача максимум 8 балів через те, що форма викладача буде включати оцінювання створеного блогу та ведення журналу дослідження. Оцінка буде виставлена викладачем як оцінка за проведення семінарського заняття, передбаченого темою. Тематичне оцінювання відповідно до вимог чинного законодавства буде проведене на поточного оцінювання – оцінки за лекційні заняття (інтернет-дослідження), практичне заняття (лабораторний експеримент), семінарське заняття (захист учнями своїх кінцевих робіт у вигляді презентацій).

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком проекту викладач ознайомлює викладачів та учнів з методом проектів.

Svalyvafilak1.jpg

Svalyvafilak2.jpg

При вивчені теми учні виконують два вида досліджень та вході виконання роботи учням пропонується заповнити опитувальник. 1. Так зване «сидяче» дослідження, суть якого полягає в опрацюванні теоретичного матеріалу за допомогою інтернету чи літератури. 2. Лабораторне дослідження (натурний експеримент) відбувається в хімічній лабораторії навчального закладу. З’ясування навчальних потреб учнів здійснюється шляхом заповнення таблиць ЗХД та організаційної діаграми, які будуть активовані при перегляді вступної презентації, що введе учнів до теми проекту, порушить ключове питання та запропонує учням цікаву життєву інформацію із навчального предмету хімія. Учні поділившись на групи будуть використовувати Інтернет як засіб отримання довідкової інформації, ознайомлення із методами синтезу та визначення такої важливої речовини як формальдегід. Також учні через соціальні мережі будуть обмінюватися фактичними матеріалами, проводити обговорювання власних робіт та заповнювати блог. Для ефективного введення блогу учням надається контрольний список блогу та форму оцінювання блогу. Викладач через соціальні сервіси та чати підтримує з учнями зв’язок, контролює чи дійсно учні спілкуються та обмінюються інформацією. Використання Інтернету передбачається на усіх етапах реалізації проекту. Переглядаючи приклад учнівської роботи учні зможуть більш раціонально організувати власну діяльність, фактично приклад роботи слугуватиме методичними рекомендаціями щодо оформлення учнями власних робіт. Комп’ютерні роботи будуть оцінюватимуться під час захисту розроблених технологічних регламентів. Диференціація навчання буде здійснюватися на підставі попереднього психолого-педагогічного дослідження в групі з метою виявлення типа інтелекту та інших психо-фізіологічних особливостей. Самоспрямованність навчання буде забезпечена шляхом попередньої інструктивно-тренінгової підготовки учнів, запровадження для учнів індивідуальних щоденників проходження проекту (ведення дослідження). Ступінь сформованості навичок самоспрямованності буде оцінена під час захисту робіт у формі з критеріями і балами викладача. Прогрес у навчанні учнів буде відслідкований за результатами ведення журналу та захисту робіт, за наслідками яких буде створений рейтинговий список учнів. Для фасилітації викладач надає учням інструкцію з плануванням досліджень.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ігор Філак

Фах, навчальний предмет

Заступник директора з НВР, викладач хімії

Навчальний заклад

Свалявський професійний будівельний ліцей

Місто\село, район, область

м. Свалява, Закарпатська обл.

Контактні дані

e-mail: Filakihor@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

9-11, 15-17 січня 2014р.

Місце проведення тренінгу

м. Свалява, Свалявський професійний будівельний ліцей

Тренери

Мушніков Олександр