Портфоліо Ухової Олени "Передбачувана випадковість"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики.

«Передбачувана випадковість»

Bankoboev.Ru kubiki igralnye.jpg

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика

Інформатика

Природознавство

Біологія

Історія

Вік учнів, клас

16-17 років, 11 клас

Стислий опис проекту

Проект охоплює курс теорії ймовірностей, що вивчається у школі. Перед учнями ставляться практичні завдання, які підкріплюються теорією. Працюють 4 групи учнів. Всі групи вивчають теоретичні основи закону великих чисел та історію виникнення цього розділу та теорії ймовірностей загалом, практично перевіряють дію закону великих чисел у різних життєвих ситуаціях – дослідах. «Гравці» розглянуть задачу по наймовірніше число випадання очок на гранях кубиків, «Лінгвісти» познайомлять з задачею «про слова», «Флористи» перевірять чи всходе насіння, та на завершення «Спец-агенти» розкриють тайни «секретного» методу Монте-Карло.

1311886270-556.jpg

План вивчення теми

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання роботи учнів відбувається протягом всієї роботи над проектом. Вчитель сплановує його так, щоб

 • використовувати різноманітні стратегії та засоби оцінювання;
 • вести оцінювання у продовж всього навчального циклу;
 • надавати можливість кількісно оцінювати важливі навчальні цілі для теми
 • залучати учнів до процесу оцінювання.

З метою залучення учнів до процесу оцінювання вчитель має забезпечити учнів наступним:

 • чіткими критеріями оцінювання до початку виконання проектів;
 • моделями та інструкціями для високоякісної роботи;
 • можливостями для здійснення моніторингу - відслідковування ходу власного просування у навчанні;
 • засобами надання конструктивного зворотного зв’язку іншим учням та можливостями отримання оціночних даних від інших учнів для того, щоб покращити власну виконану роботу і діяльність;
 • надати достатньо часу для представлення результатів та поліпшення процесів і продуктів;
 • підтримкою для формування учнями власних нових завдань для їх майбутнього навчання.


На початку проекту Використовуються такі методи оцінювання як опитування; перегляд та обговорення презентації вчителя; робота з таблицями. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають, відбувається при заповненні ними Опитувальника (текстовий документ з схематичною діаграмою ) та таблиці З-Х-Д (Знаю, Хочу дізнатися, Дізнався). Учні знайомляться з нотатками вчителя, з презентацією основних питань вчителя, де визначають основні запитання, над якими потрібно буде працювати під час вивчення теми. Вчитель знайомить учнів з переліком навичок 21 століття та спрямовує учнів на набуття цих навичок та їх самооцінку. Опитувальник "Що знаю і вмію?"

Д1.jpg

Впродовж роботи над проектом

Використовують для оцінювання учнів наступні методи:

 • консультації (on-line);
 • продовження роботи з таблицею
 • самостійну роботу учнів з листами оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту (само- і взаємооцінювання);
 • робота з опитувальниками до теми.

Учні також використовують Форму оцінювання самоспрямування власного навчання та навчання у групі; листи оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту (само- і взаємооцінювання). Результати роботи подають в онлайн-таблиці для контролю роботи над проектом.

Наприкінці роботи над проектом Використовують такі методи оцінювання як демонстрація (захист проекту); робота з таблицями; анкетування; аналіз онлайн-таблиці та листів оцінювання.

Періодичний перегляд та читання записів та коментарів учнів на сайті чи в групі проекту дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку.

Учні разом з учителем переглядають таблицю З Х Д оцінюють та самооцінюють, наскільки записи у колонках 2 і 3 можна співставити. Заповнюються листи оцінювання проекту, проводиться анкетування; результати висвітлюють у google-таблиці. Під час виступу з презентацією використовують форму оцінювання презентації. Контрольний список для оцінювання однолітками математичної презентації призначений для учнів, які дають зворотній зв'язок на виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з математики. Використовують Форму оцінювання проекту з балами для підсумкового оцінювання та лист-контроль Оцінювання навичок спільної діяльності роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним. Учні здійснюють рефлексію щодо формування навичок 21 століття.


 • Тексти письмової роботи.

Діяльність учнів та вчителя

І етап – Підготовчий Перед початком роботи над проектом вчитель

де висвітлюються посилання на корисні джерела інформації та інтернет-ресурси, закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті;

До початку роботи над проектом вчителю потрібно:

ІІ етап – Мотиваційний

ІІІ етап – Конструктивний

Перший тиждень

Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються

Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, в тому числі через сайт проекту, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу над питанням.

Другий тиждень

Учні працюють над створенням презентації, публікацій, веб-сторінок.

 • І група – «Гравці» працюють над питанням «Яка наймовірніша сума випаде на гранях 2-х гральних кубиків? 3-х?» і повинні представити результат своєї роботи у вигляді [Вона також представлятиме результат своєї роботи у вигляді презентації і сторінки на сайті проекту, де висвітлюються основні результати дослідження, подаються графічні відомості про результати дослідження, висновки.
 • ІІ група – «Лінгвісти» проводитиме дослідження за питанням «Задача "Про слова"». Вона також представлятиме результат своєї роботи у вигляді презентації і відповідної сторінки спільного сайту, де висвітлюються: основні результати діяльності у ході проекту.
 • ІІІ група – «Флористи» працює за тематичним питанням «Чи дійсно зійде стільки всходів, скільки обіцяє постачальник». Зокрема учні мають провести навчальне дослідження, а процес дослідження, отримані результати опублікувати у публікації.

Public uch.jpg Public.jpg

Вчитель роздає учням документ Контрольний список (Учнівська презентація ходу та результатів проекту),
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

щоб допомогти учням планувати та стежити за своїм прогресом. Попередньо відбувається обговорення цих форм з керівниками груп, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи.

Рефлексія та консультації, взаємооцінювання відбувається протягом всієї роботи.

Одним із документів фасилітації є Презентація основних питань вчителя.

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Учитель у роботі дотримується стратегій фасилітації.

Для забезпечення диференційованого підходу у навчанні вчитель використовує у роботі доцільні стратегії навчання і оцінювання обдарованих учнів та учнів з обмеженими можливостями.

IV етап – захист проекту

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

запрошення(використано шаблон Microsoft Publisher)


ПОДЯКА web.jpg

грамота(використано шаблон Microsoft Publisher)

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ухова Олена Михайлівна

Фах, навчальний предмет

Математика - інформатика майбутній вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

Студентка Криворізького педагогічного інституту фізико-математичного факультету

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Контактні дані

E-mail: UkhovaElena25@Gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20 березня - 10 квітня 2014 року

Місце проведення тренінгу

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього". м. Кривий Ріг, 20 березня - 10 квітня 2014 року

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Тренери

Крамаренко Тетяна Григорівна,

Мінтій Ірина Сергіївна

Фах, навчальний предмет

Математика

Навчальний заклад

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область